Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNDE ŞİİR ALGISININ LİRİK, EPİK VE DRAMATİK ŞİİR TÜRLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Şiir, öğrencilerin anlamakta zorlandığı öğretmenlerin de uzak durduğu bir edebî tür gibi görünse de doğru çalışmalarla ve yeterince zaman ayrılarak öğrenciye kazandırılması gereken bir türdür. Bu çalışmanın amacı konularına göre farklı üç şiir türüne göre kız ve erkek öğrencilerin tema bulma ve şekle ait unsurları algılama düzeylerini ortaya koymaktır. Çalışmanın örneklem grubu 12, 13 ve 14 yaş grubundan seçilen öğrencilerden oluşturulmuştur. Çalışmada işlediği konulara göre şiirlerin temasını bulmakta öğrenci seviyelerinin cinsiyete ve yaşa göre değiştiği, şiirin şekle ait unsurlarını tespit etmekte bir farklılık olmadığı ortaya çıkmıştır. Öğrenciler temayı bulmakta zorlanmakla beraber yaş seviyeleri ve şiirde işlenen duygulara göre algıları değişkenlik göstermektedir. Bu durum öğrencinin sık karşılaştığı şiir gruplarında aha başarılı olduğunun ayrıca şiir çalışmalarının öğrencide duygusal gelişimle paralel olarak algı seviyesini de yükselttiğinin altını çizmektedir.

Keywords
şiir algısı, ortaokul öğrencileri, tema, değerlendirme

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Dear Academicians,

  IJLA's issue 7/1 (March 2019) is published, under the guest editor of Associate Professor Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL from Kütahya Dumlupınar University and the co-guest editor is Dr. Muharrem Kürşad YANGIL is from Kütahya Dumlupınar University.

   

   

  Dear Academicians, you can upload your articles through Online Manuscript Submission link upon forming it according to the academic writing format in For Writers section.

   

  Impact Factor OAJI: 0,201

  MIAR ICDS = 5.6

  Index Copernicus ICV 2016: 94,37Address :Keskustie 8 as 1 Kiiminki OULU FINLAND
Telephone :00358458092451 Fax :
Email :ijlaacademy@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri