Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


ORTAOKUL TÜRKÇE DERSİ OKUMA ETKİNLİKLERİNİN OKUMA EĞİTİMİ KAPSAMINDA METİNDİLBİLİMSEL BAĞLAMDA DEĞERLENDİRİLMESİ
Bireylere anadilini etkili kullanmayı öğretmek, dil farkındalığı geliştirmek; ayrıca eleştirel okur yetiştirebilmek kuramsal temele oturtulmuş bir okuma eğitimiyle gerçekleştirilebilir. Okuma eğitimi, kullanılan metinlerin niteliği, etkinliklerin biçim ve içeriğiyle şekillendirilir. Metin yapı ve türlerini inceleme konusu yapan metindilbilim alanının, Türkçe dersleri için bilimsel bir temel oluşturduğu düşünülmektedir. Amacı; Türkçe ders kitaplarındaki okuma etkinliklerinin okuma eğitimi yeterliğini metindilbilimsel bağlamda değerlendirmek olan araştırmada; nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi kullanılmıştır. Çalışma evreni; hedeflenen metin türlerinin ve okuma anlama, çözümleme ve değerlendirme kazanımlarının tümünü kapsadığı için Ortaokul 8.Sınıf Türkçe ders kitaplarıdır. Araştırmanın örneklemini ise; amaçlı örnekleme türlerinden ölçüt örnekleme yöntemiyle belirlenen 8.Sınıf Dörtel Yayıncılık Türkçe Ders Kitabı, Çalışma Kitabı ve Öğretmen Kılavuz Kitabı’nda bulunan okuma etkinlikleri ile yönergeleri oluşturmaktadır. İncelenen ders kitabında okuma eğitimi ölçütlerine göre en çok/az yinelenen ya da hiç yer verilmeyen etkinlikler saptanmış ve kitapta hiç yer verilmeyen etkinlikleri karşılayan metin yapı ölçütleri belirlenmiştir. Okuma etkinliklerinin karşıladığı metin yapı ölçütlerinin genelde PISA’nın ilk düzeylerinde (1A/B, 2, 3); ele alınmayan içerik şeması, biçem, özet metin yapı ölçütlerinin daha üst düzeylerde (4, 5, 6) olduğu saptanmıştır. Bu araştırma metin yapısı bağlamında okuma eğitimi ölçütlerinin değerlendirilmesi, okuma etkinliklerinin içeriğinin sorgulanması ve eksikliklerin giderilmesi açısından alana katkı sağlaması ve bu bağlamda ilk çalışma olması bakımından önemlidir.

Keywords
Okuma eğitimi, okuma-anlama etkinlikleri, metin yapısı.

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Dear Academicians,

  IJLA's issue 7/1 (March 2019) is published, under the guest editor of Associate Professor Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL from Kütahya Dumlupınar University and the co-guest editor is Dr. Muharrem Kürşad YANGIL is from Kütahya Dumlupınar University.

   

   

  Dear Academicians, you can upload your articles through Online Manuscript Submission link upon forming it according to the academic writing format in For Writers section.

   

  Impact Factor OAJI: 0,201

  MIAR ICDS = 5.6

  Index Copernicus ICV 2016: 94,37Address :Keskustie 8 as 1 Kiiminki OULU FINLAND
Telephone :00358458092451 Fax :
Email :ijlaacademy@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri