Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


21. YÜZYIL BECERİSİ OLARAK KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİMSEL EDİNÇ VE YABANCI DİL OLARAK İNGİLİZCE ÖĞRETİMİ DERS KİTAPLARINDAKİ YERİ
İnsanlığın başlangıcından bu yana, diğer uluslarla iletişim kurmak için bir yabancı dil bilmek hiç bu kadar önemli olmamıştır. Uluslararası iletişimdeki artış ve çeşitli ulustan insanlarla iletişim kurabilme imkânı bir yabancı dilin ön plana çıkmasına olanak sağlamıştır ki bu yabancı dil de uzun zamandır İngilizcedir. Hiçbir dil İngilizcenin başarısına şu ana kadar erişememiştir ve bunda İngilizcenin teknolojinin, ticaretin, sanatın, finansın, ekonominin vb. alanların dili olasının yanında küreselleşmenin yoğunlaşması da büyük rol oynamaktadır ve tüm bunlar İngilizcenin ‘ortak dil’ olmasına zemin hazırlamıştır. Günümüzde İngilizce herkes için iletişim aracı olduğu için kültürü de dilden ayırmak mümkün değildir ve anadili İngilizce olmayanlar arasındaki iletişimin egemen olmasından dolayı yalnızca yerel kültürü öğretmenin faydasız olduğu düşünülmektedir. Bu sebeplerden ötürü, kültürlerarası iletişimsel edinç ön plana çıkmış ve bu kavram İngilizceyi yabancı dil olarak öğrenenlerin kültürlerarası iletişim becerilerini geliştirmeye odaklanmaktadır. Ders kitapları yabancı dil öğretim materyalleri içinde en çok kullanılanlar olduklarından bu kitapların kültürlerarası iletişimsel edince uygun olup olmadıklarını incelemek gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı bir üniversitenin tüm bölümlerinde uzun yıllardır okutulan İngilizce ders kitaplarının kültürlerarası unsurları barındırıp barındırmadıklarını araştırmaktır. Bu çalışma, içerik analizine dayanan tanımlayıcı bir çalışmadır. Çalışmanın bulguları “English File Elementary ve Pre-intermediate” ders kitaplarının kültürlerarası iletişimsel edinci geliştirmede yetersiz olduğunu ve yeniden ele alınmaları gerektiğini ortaya çıkarmıştır.

Keywords
iletişim, yabancı dil, kültürlerarası edinç, kültürlerarasılık, ders kitapları

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Dear Academicians,

  IJLA's issue 7/1 (March 2019) is published, under the guest editor of Associate Professor Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL from Kütahya Dumlupınar University and the co-guest editor is Dr. Muharrem Kürşad YANGIL is from Kütahya Dumlupınar University.

   

   

  Dear Academicians, you can upload your articles through Online Manuscript Submission link upon forming it according to the academic writing format in For Writers section.

   

  Impact Factor OAJI: 0,201

  MIAR ICDS = 5.6

  Index Copernicus ICV 2016: 94,37Address :Keskustie 8 as 1 Kiiminki OULU FINLAND
Telephone :00358458092451 Fax :
Email :ijlaacademy@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri