Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


YABANCI DİL SINIFLARINDAKİ KAYGININ ROLÜNÜN CİNSİYET AÇISINDAN İNCELENMESİ
(THE ROLE OF ANXIETY IN FOREIGN LANGUAGE CLASSES: A FOCUS ON GENDER )

Author : Tuğba ŞİMŞEK    
Type :
Printing Year : 2015
Number : 9
Page : 70-83
7286    4162


Summary
Bu çalışmanın amacı yabancı dil sınıflarındaki kaygının rolünün incelenmesidir. Çalışma özellikle yabancı dil sınıflarındaki kaygının kız ve erkek öğrenciler arasında bir farklılık gösterip göstermediğini araştırmaktadır. Konuşma becerisi de yabancı dil sınıflarındaki kaygının bir kaynağı olarak inceleme altındadır. Katılımcılar İngilizce dersi ile ilk kez karşılaşan 4. Sınıf ilkokul öğrencileridir. Veriyi toplarken sınıftaki kaygı düzeyleri göz önüne alınarak kız ve erkek öğrenciler arasında bir farklılık olup olmadığını bulmak için anket kullanılmıştır, ayrıca en kaygılı ve kaygı derecesi en düşük öğrencilerle görüşme de yapılmıştır. Sonuçlara göre kız ve erkek öğrenciler arasında yabancı dil sınıfındaki kaygı açısından önemli bir fark olmadığı, fakat erkek öğrencilerin kızlara kıyasla biraz daha kaygılı olduğu bulunmuştur. Yabancı dil sınıflarındaki kaygının temel sebeplerinin iletişim korkusu, test kaygısı ve negatif değerlendirilme korkusu olduğu bulunmuştur. Bunun yanı sıra, konuşma etkinliklerinin de yabancı dil sınıflarındaki kaygı arttırıcı faktörlerden biri olduğu sonucuna varılmıştır.

Keywords
Yabancı dil sınıflarında kaygı, cinsiyet, konuşma.

Abstract
The aim of this study is to investigate the role of anxiety in foreign language classes. It specifically focuses on students’ gender in order to see if there is a significant difference between male and females in terms of foreign language classroom anxiety. Speaking skill is also under investigation as a source of foreign language classroom anxiety. The participants are 4th grade primary school students who have just been exposed to English for the first time. To collect the data, a questionnaire has been used in order to see if there is a difference between females and males regarding their anxiety levels in the class; an interview has also been conducted with highly anxious students and students with lowest anxiety level. Results show that there is not much difference between female and male students in terms of foreign language anxiety; however, males are found to be slightly more anxious than females. Communication apprehension, test anxiety and fear of negative evaluation are found to be the main reasons of foreign language classroom anxiety. In addition, speaking is found to be an anxiety provoking situation in foreign language classrooms .
abortion clinics in ny read anti abortion facts


Keywords
Foreign language classroom anxiety, gender, speaking.

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Dear Academicians,

  IJLA's issue 7/1 (March 2019) is published, under the guest editor of Associate Professor Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL from Kütahya Dumlupınar University and the co-guest editor is Dr. Muharrem Kürşad YANGIL is from Kütahya Dumlupınar University.

   

   

  Dear Academicians, you can upload your articles through Online Manuscript Submission link upon forming it according to the academic writing format in For Writers section.

   

  Impact Factor OAJI: 0,201

  MIAR ICDS = 5.6

  Index Copernicus ICV 2016: 94,37Address :Keskustie 8 as 1 Kiiminki OULU FINLAND
Telephone :00358458092451 Fax :
Email :ijlaacademy@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri