Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


SÖYLEMDEN İZLEĞE İRONİ: DUBLÖRÜN DİLEMMASI
(IRONY, FROM DISCOURSE TO THEME: DUBLÖRÜN DİLEMMASI )

Author : Ülkü ELİUZ    
Type :
Printing Year : 2017
Number : 17
Page : 47-60
527    455


Summary
Edimsel, kuramsal ve potansiyel dinamiklere sahip ironi, güldürü/ komedi merkezli görüntüsüne rağmen, özde mutlak olumsuz ve mutlak olumsuzlama ile uyarma işlevi kazanan bir hesaplaşmadır. Gülümsetirken eleştirme gayretinin sonucunda şekillenen ironi, görüntü/ bilinen gerçek ile düş-soyutlama/ asıl-gerçek dualizmi üzerinde beklenen-gerçekleşen ile görünen-gerçekleşecek hipogramı üzerinde temellenir. Sunulan gerçeğin özündeki uyumsuzluktan kaynaklanan bu biçem, toplumsal yaşamın bir panoramasıdır. Çıkış noktası, bir düş oyunu olan postmodern anlatıda ironi, düşümsellik, oyun, keyfilik, anarşi, parçalanma, pastiş, parodi gibi kavramsal dönüşümler ile birlikte yeni’den yazma ve yaratma çabasına katkı sağlar. Yaratıcı olmayı başkaldırı ile özdeşleştiren postmodern yazarlardan Murat Menteş, yeni, farklı, özgür, eski-şimdi bağdaşımında arayışlar içindedir. Yaşamayı ve yazmayı aynı anda deneyimleyen yazar, karanlıktaki ışığı, kaostaki düzeni, bütündeki parçayı, dıştaki içi, karnavaldaki bireyi, şimdi’deki geçmişi, sistemdeki ironiyi düşünür, tasarlar, gerçekleştirir. Yazarın stillerin ve referansların ironik şekilde birleştirildiği Dublörün Dilemması adlı eserinde, söylemden içeriğe kadar farklı tarzlar, kişiler, görüntüler, olaylar, imgeler bir araya getirilir. Bu bildiride Murat Menteş’in Dublörün Dilemması anlatısındaki alaycı güdüleri iğdiş edilmiş gülme duygusunun çift kodlanmış ironik kurgusu değerlendirilecektir. Nesne, imge ve gösterge düzleminde postmodern metne özgü ironik söylem tahlil edilirken gerçeğin buharlaştığı simülasyon dünyasında çok yönlü bir etki alanına ve belirlenmezliğe sahip ironinin birbirini determine eden yap-boz görüntüsündeki önermeler dizgesi tespit edilecektir.

Keywords
ironi, çift kodlama, oyun, dublör, dilemma

Abstract
that warnin fonction. Irony, which has shaped by after making smily and criticising, it is built on the hypogram that on the known reality (appearing) and the main reality (abstraction delusion) that expected-materialized and appearing-materialized. This style that has inflicted from disharmony in the proferred reality is a panorama that reflects society life. Irony contributes to the effort the rewriting and creature through as reflexivity, game, arbitrariness, anarchy, fracture, pastiche, parody in postmodern narrative whose center is delusion game. Murat Mentes who is postmodern writer that assimilates being creator and rebellion, is in searching new, different, free, past-now coherence. The writer who experiences living and writing at the same time, thinks, designs and realises that shine in darkness, order in chaos, piece in whole, interior in external, individual in carnival, past in now and irony in system. In Dublorun Dilemmasi that has shaped by styles and references as ironic, differrent styles, characters, visuals, event and images are come together. In this paper ironic fiction that double-encoding of laughing emotion that scoffer motive has exterminated will be analysised. While analyzing the ironic discourse special to postmodern narrative in the platform object, image and indicator, system of thesis of irony that has veratile orbit in simulation world that reality has evaporates and psopositions as jigsaw will be determined.

Keywords
irony, double-encoding, game, stuntman, dilemma.

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Dear Academicians,

  IJLA's issue 7/1 (March 2019) is published, under the guest editor of Associate Professor Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL from Kütahya Dumlupınar University and the co-guest editor is Dr. Muharrem Kürşad YANGIL is from Kütahya Dumlupınar University.

   

   

  Dear Academicians, you can upload your articles through Online Manuscript Submission link upon forming it according to the academic writing format in For Writers section.

   

  Impact Factor OAJI: 0,201

  MIAR ICDS = 5.6

  Index Copernicus ICV 2016: 94,37Address :Keskustie 8 as 1 Kiiminki OULU FINLAND
Telephone :00358458092451 Fax :
Email :ijlaacademy@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri