Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİNDE ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN STAJ DENEYİMLERİ: GERÇEK AKTÖRLERDEN BİR DEĞERLENDİRME
(PRACTICUM EXPERIENCES OF STUDENT TEACHERS STUDYING AT ELT DEPARTMENT: AN EVALUATION FROM THE REAL ACTORS )

Author : Tuğba ŞİMŞEK  & Ali Ceyhun MÜFTÜOĞLU  
Type :
Printing Year : 2017
Number : 18
Page : 106-122
457    347


Summary
Öğretme deneyimi, öğretmen adaylarına teori ve pratiği gerçek sınıf ortamında bir araya getirme imkanı verdiği için öğretmen eğitiminin en önemli unsurlarından birisidir (Wilson, 2006). Bu sebeple öğretmen yetiştirme programları geleceğin öğretmenlerini kariyerlerine hazır hale getirmede önemli bir role sahiptir. Bunu göz önüne alarak, öğretmen yetiştirme programları öğretmen adaylarına öğretmenin gerçekte ne olduğu, ne gibi gereklilikler arz ettiği, sınıf ortamında ne gibi sorunların ortaya çıkabileceği, bu sorunlara nasıl çözüm bulunabileceğine dair iç görü kazandırma şansı verecek öğretmenlik deneyimi etkinlikleri sağlamalıdır. Bu süreçten geçen kişiler onlar olduğu için öğretmen adaylarının öğretmenlik deneyimi çalışmasına dair görüşleri öğretmen yetiştirme programlarının içeriğinin kararlaştırılmasına dahil edilen bir element olmalıdır (Korthagen ve Vasalos, 2005). Bu çalışmanın amacı aday öğretmenlerin dahil olduğu öğretmen yetiştirme programına dair görüşlerini ortaya çıkarma ve onların öğretmenlik deneyimi çalışmalarında nelerle karşı karşıya olduklarını detaylıca incelemektir; buna ek olarak, şu anki programı iyileştirmek için ne gibi düzenlemeler önerdiklerini öğrenmektir. Çalışmada Çukurova Üniversitesi, İngilizce öğretmenliği öğrencilerinin öğretmenlik eğitimi programına dair görüşleri yarı yapılandırılmış görüşme ve odak grup tartışması ile araştırılmıştır. Öğrencilere staj okullarındaki deneyimleri, öğretmenlik deneyiminin faydalı yanları, karşılaştıkları problemler, öğretmen yetiştirme programı etkinlikleri hakkındaki genel görüşleri, programın pozitif katkıları, eksiklikleri ve program için önerileri ile ilgili sorular sorulmuştur. Ayrıca odak grup tartışması da gerçekleştirilerek öğrencilerin birbirleri ve araştırmacı ile görüşlerini rahatça paylaşma ve tartışma imkanı sağlanmıştır.

Keywords
Öğretmen Yetiştirme, Aday Öğretmen Görüşleri, Öğretmenlik Deneyimi

Abstract
Practicing teaching is one of the most important components of teacher education as student-teachers have the opportunity to integrate theory and practice in real classroom environment (Wilson, 2006). For that reason, teacher training programs (TTP) have an important role to prepare future teachers for their profession, and accordingly TTPs should provide student-teachers with field work tasks that give them chances of gaining insights about what teaching really is, what kind of pre-requisite skills are required, what kind of problems might arise in the classroom, what kind of solutions they can find out, etc. As they are the ones go through this process, student-teachers’ perceptions of practicum experience should also be an integrated part of determining the content of teacher training programs (Korthagen and Vasalos, 2005). The aim of this study is to shed light on the perceptions of student-teachers on teacher training program they practice, and examine elaborately what they face in practicum; in addition, what possible rearrangements they suggest for the current program. In the present study pre-service English teachers’ perceptions on teacher training program of ELT Department in Cukurova University is investigated through semi-structured interviews and a focus group discussion. The students have been asked questions about their experiences in their placement schools, benefits of practicum, the problems they face, general views about teacher training program tasks, positive attributes of the program, deficiencies of it, and possible suggestions about teacher training program. In addition, a focus group discussion has also been conducted to make students share and discuss their opinions freely with their peers and researcher about the program.

Keywords
Teacher Training, Student-Teacher Perceptions, Practicum

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Dear Academicians,

  IJLA's issue 7/1 (March 2019) is published, under the guest editor of Associate Professor Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL from Kütahya Dumlupınar University and the co-guest editor is Dr. Muharrem Kürşad YANGIL is from Kütahya Dumlupınar University.

   

   

  Dear Academicians, you can upload your articles through Online Manuscript Submission link upon forming it according to the academic writing format in For Writers section.

   

  Impact Factor OAJI: 0,201

  MIAR ICDS = 5.6

  Index Copernicus ICV 2016: 94,37Address :Keskustie 8 as 1 Kiiminki OULU FINLAND
Telephone :00358458092451 Fax :
Email :ijlaacademy@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri