Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


BİR EYLEM ARAŞTIRMASI: ÖZGÜN BİR WEB 2.0 ARACININ SESLETİM PROBLEMLERİNİ AŞMAK İÇİN KULLANIMI
(AN ACTION RESEARCH: THE USE OF AN AUTHENTIC WEB 2.0 TOOL TO OVERCOME PRONUNCIATION PROBLEMS )

Author : Özge KUTLU DEMİR    
Type :
Printing Year : 2017
Number : 20
Page : 99-106
299    233


Summary
Teknolojinin gelişmesi ile insanoğlu pek çok değişim yaşamıştır. Bu açıdan, dijital vatandaşlara eğitim verilirken teknolojik bir araç kullanılması önemlidir (Ribble ve ark. 2004; Collins ve Halverson, 2009). Bu eylem araştırmasının amacı farklı ve özgün bağlamlarda geçen YouTube videolarını altyazılı bir şekilde kullanan bir internet sayfasından sesletim çalışmanın etkilerini araştırmaktır. Vakadaki öğrencilerin ilk dönemki derslerinde sesletim becerisi gelişiminde problem olması ve sadece ders kitapları ile çalışma olanakları olduğu için bu çalışma yapılmıştır. Bu özgün internet sitesi kullanılmadan önce, öğrencilere Elliott (1995) tarafından geliştirilen Sesletim Tutum Envanterinin adapte edilmiş hali uygulanmıştur. Böylelikle sesletim becerisi ile ilgili tutumları anlaşılmıştır. Envanterin sonucunda öğrencilerin sesletim dersindeki problemleri aşmak istediği sonucu çıkınca ve daha çok materyale ihtiyaç duydukları tespit edilince internet sitesi kullanılmaya başlanmıştır. Görüşlerini almak için çalışmanın sonucunda açık uçlu sorular sorulmuştur. Elde edilen içerik analizi sonuçlarına göre özgün Web 2.0 aracı kullanımı öğrencilerin sesletim becerisi gelişimine katkıda bulunmuştur.

Keywords
sesletim becerisi, Web 2.0 araçları, sesletim problemleri

Abstract
The cradle of humankind has welcomed many changes with the advancement of technology. On this aspect, it is of high importance to use something technological if you are teaching to digital citizens (Ribble et al. 2004; Collins and Halverson, 2009 among others). Therefore, the aim of the present action research is to see the effects of a website (see the References) which uses various YouTube videos with subtitles to see different pronunciations in different authentic contexts. Since the students had problems about pronunciation skill and they were able to practice it with solely coursebook, they had many problems at the first term. At the beginning of the second term prior to the website use, Pronunciation Attitude Inventory (PAI) (Elliott, 1995) was adapted, and it was applied to the students so as to grasp their attitudes toward the pronunciation skill. After the results highlighted that the students mostly had positive attitudes toward the pronunciation skill development and they needed more tools to overcome problems, the website was included in the syllabus. To find out their views, open ended questions were asked to the students. The results of the content analysis highlight that the use of an authentic Web 2.0 tool contributed a lot to the development of their pronunciation skills.

Keywords
pronunciation skill, Web 2.0 tool, pronunciation problems

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Dear Academicians,

  IJLA's issue 7/1 (March 2019) is published, under the guest editor of Associate Professor Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL from Kütahya Dumlupınar University and the co-guest editor is Dr. Muharrem Kürşad YANGIL is from Kütahya Dumlupınar University.

   

   

  Dear Academicians, you can upload your articles through Online Manuscript Submission link upon forming it according to the academic writing format in For Writers section.

   

  Impact Factor OAJI: 0,201

  MIAR ICDS = 5.6

  Index Copernicus ICV 2016: 94,37Address :Keskustie 8 as 1 Kiiminki OULU FINLAND
Telephone :00358458092451 Fax :
Email :ijlaacademy@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri