Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDAKİ METİNLERİN OKUNABİLİRLİKLERİ
(THE READABILITY OF THE TEXTS IN THE TURKISH TEXTBOOKS )

Author : Esra LÜLE MERT    
Type :
Printing Year : 2018
Number : 22
Page : 184-198
468    564


Summary
Araştırmanın problem tümcesi, “Türkiye’deki Türkçe ders kitaplarında yer alan metinlerin okunabilirlik puanları ve eğitim düzeyleri nedir?” olarak belirlenmiştir. Türkiye’deki Türkçe ders kitaplarındaki metinlerin okunabilirlik ve eğitim düzeylerini belirlemek amacıyla yapılan çalışma tarama modelinde ve betimsel niteliktedir. Araştırmanın verileri, “Çetinkaya-Uzun Okunabilirlik Formülü” Türkiye’de MEB yayınevince yeni öğretim programına göre hazırlanan Türkçe ders kitaplarındaki metinlere uygulanarak elde edilmiştir. İncelenen metinlerin okuma puanları ve eğitim düzeyleri belirlenmiştir. Çalışma sonucunda elde edilen veriler ışığında, bilgilendirici ve öyküleyici metinlerin okunabilirlik puanları ve eğitim düzeyleri ilişkisinin farklılık gösterdiği belirlenmiştir. Bilgilendirici metinler, ulaşılmak istenen okurun yaş düzeyini, göz ardı ederek seçilirken, öyküleyici metinlerin bilgilendirici metinlere oranla ulaşılması istenen çocuk okurun eğitim düzeylerine daha uygun oldukları gözlemlenmiştir.

Keywords
Türkçe ders kitabı, metinler, okunabilirlik.

Abstract
It is of paramount importance that educational textbook texts are written in a language parallel to the age and development levels of the students. The central question of the present research is determined is: “What are the readability scores and education levels of the texts in the Turkish textbooks in Turkey?” The present study was conducted to determine the length of the words and sentences, the readability and education levels of the texts in the Turkish textbooks was carried out according to a descriptive survey model. The system and sample choices were not used, as the case would be determined in the research. The data of the research was obtained by applying the “Çetinkaya-Uzun Readibility Formula” to the texts in the Turkish textbooks prepared by the MEB publishing house according to new education program. The readability scores and education levels of the examined texts were determined.

Keywords
Turkish textbooks, texts, readability.

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Dear Academicians,

  IJLA's issue 7/1 (March 2019) is published, under the guest editor of Associate Professor Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL from Kütahya Dumlupınar University and the co-guest editor is Dr. Muharrem Kürşad YANGIL is from Kütahya Dumlupınar University.

   

   

  Dear Academicians, you can upload your articles through Online Manuscript Submission link upon forming it according to the academic writing format in For Writers section.

   

  Impact Factor OAJI: 0,201

  MIAR ICDS = 5.6

  Index Copernicus ICV 2016: 94,37Address :Keskustie 8 as 1 Kiiminki OULU FINLAND
Telephone :00358458092451 Fax :
Email :ijlaacademy@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri