Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ORTA DÜZEY ÖĞRENCİLERİN KELİME BİLGİSİNİ ARTTIRMAK İÇİN QUİZİZZ.COM KULLANIMI
(USING QUIZIZZ.COM TO ENHANCE VOCABULARY KNOWLEDGE FOR PRE-INTERMEDIATE STUDENTS )

Author : Samet BAL    
Type :
Printing Year : 2018
Number : 24
Page : 295-303
241    463


Summary
Önceki çalışmaların gösterdiği üzere, bilgi ve iletişim teknolojileri yabancı dil eğitimde önemli bir rol oynamakta ve büyük bir potansiyele sahip olmaktadır. Mobil Destekli Dil Eğitimi (MALL) de aynı zamanda yabancı dil öğrenme sürecini taşınabilirlik, canlı görseller, ilgi çekici materyaller, bireysel ve öğrenciler arası etkileşim sunması gibi imkanlar sayesinde önemli derecede etkilemektedir. Fakat, hala büyüyen bir alan olmasının yanı sıra, Mobil Destekli Dil Öğretimi araştırmaları ilerleyerek daha çok çevreyi, ortamı ve yaş grubunu kapsaması gerekmektedir. Bu sebeple bu çalışma üniversite eğitimi gören 18-24 yaş grubundaki B1 seviyesindeki öğrencilerde Mobil Destekli Dil Öğretimi ve kelime öğrenimi arasındaki ilişkiyi anlamaya; araştırmaya çalışmaktadır. Bu çalışmada, Türkiye'deki bir üniversitede eğitim gören 60 öğrenci iki gruba ayrılmış ve 4 haftalık bir periyotta gözlemlenmiştir. Deney grubu Quizziz adlı bir uygulamayı 4 hafta boyunca kullanarak kelime öğrenimini ve testini buradan gerçekleştirmiş; diğer grup ise geleneksel kağıt aktiviteleri ile kelime öğrenmeye devam etmiştir. 4 hafta sonunda, bu çalışmada deney grubunun kontrol grubunu çok hafif farkla geçse de iki grup arasında kayda değer bir fark olmadığı tespit edilmiştir.

Keywords
kelime öğrenimi, yabancı dil eğitimi, mobil uygulamalar, teknoloji destekli dil eğitimi

Abstract
As the previous research indicates, information and communication technologies play an important role and have a great potential in foreign language teaching. It is also obvious that mobile-assisted language learning (MALL) significantly affects the learning process among foreign language learners. There are many studies which have been conducted to see the possible outcomes of integrating computer into foreign language education; however, there are not enough studies to see the effects of mobile applications on language education; there are many popular applications such as Kahoot, Quizziz, Quizlet and Edpuzzle for educational purposes, though. As a still growing area, MALL research needs to expand so that it covers different contexts and age groups. This current study aims to investigate the relationship between MALL and vocabulary learning. In this study, 60 students who study at a university in Turkey were divided into two groups and they have been observed over a 4 week period and an achievement test was administered to both groups. The experimental group used an app called “Quizziz” during these 4 weeks and the control group went on learning vocabulary through traditional paper-based activities. Results from this observation and the test show that the experiment group slightly outscored the control group. However, no significant difference was observed between the scores of these two groups.

Keywords
mobile-assisted language learning, vocabulary learning, foreign langauge teaching, ICT

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Dear Academicians,

  IJLA's issue 7/1 (March 2019) is published, under the guest editor of Associate Professor Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL from Kütahya Dumlupınar University and the co-guest editor is Dr. Muharrem Kürşad YANGIL is from Kütahya Dumlupınar University.

   

   

  Dear Academicians, you can upload your articles through Online Manuscript Submission link upon forming it according to the academic writing format in For Writers section.

   

  Impact Factor OAJI: 0,201

  MIAR ICDS = 5.6

  Index Copernicus ICV 2016: 94,37Address :Keskustie 8 as 1 Kiiminki OULU FINLAND
Telephone :00358458092451 Fax :
Email :ijlaacademy@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri