Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ZAMİR KULLANIMI BAKIMINDAN BATI TRAKYA TÜRK AĞIZLARI
(WESTERN THRACE TURKISH DIALECTS IN TERMS OF PRONOUN USE )

Author : Muharrem ÖZDEN    
Type :
Printing Year : 2018
Number : 24
Page : 160-178
226    193


Summary
Geleneksel dilbilgisine bakıldığında eskiden beri kelimeler anlam ve görev bakımından çeşitli türlere ayrılmıştır. İlk olarak Aristo isim ve fiil gibi türlerin varlığından söz etmiş ve bu kelime türlerinin kendiliklerinden anlam taşıyan ögeler olduğunu ileri sürmüştür. Kimi dilbilgisi kitapları ise bu sınıflandırmayı fiil, isim ve sıfat şeklinde yapmıştır. Geleneksel dilbilgisinde kelime türleri arasından isim, zamir ve sıfat çoğunlukla isim (nomen) terimiyle aynı türün içinde düşünülmüştür. Genel olarak Türkçe dilbilgisi kitaplarında bu sınıflandırma sekiz tür kelimeden bahseder. Bu kelimelerden biri olan zamir, isim soylu kelimelerin önemli bir bölüğü olup genellikle isimlerin yerini tutan, kişi, soru, gösterme ve belirsizlik kavramları taşıyan kelimeler olarak bilinir. Zamirler, isim soylu kelimeler içinde en çok isimlere benzerler ve isimler gibi isim durumlarına girer, iyelik eklerini alabilirler. Bu çalışmada Trakyanın batısında bulunan Türk ağızlarında kullanılan zamirler hakkında bir inceleme yapılmıştır. Çalışma bölgenin zamir kullanımı bakımından zenginliğini ortaya çıkarması açısından önem arz etmektedir.

Keywords
Batı Trakya, Kelime Türleri, Zamirler, Türk Ağızları.

Abstract
With reference to traditional grammar, words are divided into various classes of form and meaning. First, Aristotle spoke of the existence of forms such as nouns and verbs and suggested that these kinds of words have meanings on their own. Some grammatical books have made this classification in the form of verb, noun and adjective. In the traditional grammar, nouns, pronouns and adjectives are often considered in the same class of nouns (nomen). In general, eight parts of speech are referred in Turkish grammar books. The pronoun, one of these words, is an important part of the nouns and is commonly known as the words that functions as nominals. Pronouns are most similar to nouns in noun-derived words and enter names situations such as nouns, they may take possession suffixes. In this study, a review was made about the pronouns used in Turkish dialects in the west of Thrace. The study is important to reveal the wealth of the region in terms of pronoun use.

Keywords
Western Thrace, Vocabulary Types, Pronouns, Turkish Dialects.

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Dear Academicians,

  IJLA's issue 7/1 (March 2019) is published, under the guest editor of Associate Professor Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL from Kütahya Dumlupınar University and the co-guest editor is Dr. Muharrem Kürşad YANGIL is from Kütahya Dumlupınar University.

   

   

  Dear Academicians, you can upload your articles through Online Manuscript Submission link upon forming it according to the academic writing format in For Writers section.

   

  Impact Factor OAJI: 0,201

  MIAR ICDS = 5.6

  Index Copernicus ICV 2016: 94,37Address :Keskustie 8 as 1 Kiiminki OULU FINLAND
Telephone :00358458092451 Fax :
Email :ijlaacademy@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri