Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


EYLEM ODAKLI YAKLAŞIMA GÖRE SOSYAL BAĞLAMA DAYALI YABANCI DİL ÖĞRENME
(FOREIGN LANGUAGE LEARNING BASED ON SOCIAL CONTEXT ACCORDING TO ACTION-ORIENTED APPROACH )

Author : Rıfat GÜNDAY  & Ahmet AYCAN  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 24
Page : 146-159
230    235


Summary
Eylem Odaklı Yaklaşım, dil öğretiminde özellikle gerçek (otantik) iletişim durumlarının oluşmasına ve görevler yoluyla dilin öğrenilmesine büyük önem vermektedir. Günümüzün gereksinimine cevap verebilecek yabancı dil eğitiminin hedefi, ortak sosyal eylem üzerine odaklanmak zorundadır. Bugün yabancı dil kullanımına gereksinim, ağırlıklı olarak sosyal ortamlarda duyulmaktadır. Yaklaşımın yabancı dil eğitimine getirdiği en önemli yeniliklerden birisi de sadece sınıfı değil aynı zamanda toplumu da dil öğrenme ortamı olarak değerlendirmesidir. Zira sınıftaki öğrenim eylemi ile toplumdaki kullanım eylemi arasında bağıntı kurulmaktadır. Yabancı dil eğitiminde görevler ve eylemler, yararlılık ve gerçek sosyal yaşamda kullanılabilirlik durumları dikkate alınarak sürdürülmektedir. Yararlılık, dili iletişimsel ve sosyal eylemleri gerçekleştirmede bir araç olarak kullanma ilkesine dayanmak durumundadır. Yeni yöntem, öğrenme ile kullanım arasında sıkı bağ kurulmasını öngörmektedir. İletişim ve etkileşimin gerçek sosyal ortamda olması hedeflenmektedir. Dil, ortak eyleme yönelik bir işbirliği yapma aracı olarak düşünülmektedir. Bu çalışmanın amacı yabancı dil öğreniminin sosyal bağlama dayalı olarak hangi yollarla, ne tür materyaller kullanarak ve nasıl etkin bir biçimde gerçekleştirilebileceğini ortaya koymaktır.

Keywords
Yabancı Dil Eğitimi, Eylem Odaklı Yaklaşım, Sosyal Bağlam, İletişim, Eylem

Abstract
Action-Oriented Approach puts great emphasis on the formation of authentic communication situations in language learning and teaching through tasks. The aim of contemporary foreign language teaching is to focus on co-action. Today, the need of using a foreign language is predominantly encountered in social settings. One of the most significant innovations brought by this approach to foreign language learning field is that not only classrooms but also society is considered as a learning environment since the approach creates a connection between the learning action in the classroom and usage of language in a society. Tasks and actions in foreign language education are carried out taking into consideration their usefulness and applicability in real social life. Usefulness is based on the principle of using language as a tool to achieve communicative and social actions. The new method foresees making a close connection between learning and usage of language. Communication and interaction are aimed to be in a real social context. Language is considered as a means of collaboration towards co-action. The aim of this study is to reveal how foreign learning a language is occurred based on the social context and how effective it is with any kind of material.

Keywords
Foreign Language Teaching, Action-Oriented Approach, Social Context, Action

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Dear Academicians,

  IJLA's issue 7/1 (March 2019) is published, under the guest editor of Associate Professor Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL from Kütahya Dumlupınar University and the co-guest editor is Dr. Muharrem Kürşad YANGIL is from Kütahya Dumlupınar University.

   

   

  Dear Academicians, you can upload your articles through Online Manuscript Submission link upon forming it according to the academic writing format in For Writers section.

   

  Impact Factor OAJI: 0,201

  MIAR ICDS = 5.6

  Index Copernicus ICV 2016: 94,37Address :Keskustie 8 as 1 Kiiminki OULU FINLAND
Telephone :00358458092451 Fax :
Email :ijlaacademy@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri