Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


DIŞ ÇEVREDEN SESLER: İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ DOKTORA PROGRAMINDAKİ EFL ÖĞRETMENLERİNİN AKADEMİK DENEYİMLERİ
(VOICES FROM THE PERIPHERY: THE ACADEMIC EXPERIENCES OF EFL TEACHERS DURING PHD IN ENGLISH LANGUAGE TEACHING )

Author : Gül KARAAĞAÇ ZAN  & Zuhal OKAN  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 26
Page : 532-547
191    153


Summary
Öğretmenlerin mesleki gelişimi, “eğitimin ölü merkezden daha iyi bir geleceğe doğru hareket ettirilmesi için önemli bir manivela” olması açısından hayati öneme sahiptir (Vrasidas & Zembylas, 2004, s. 326). Dolayısıyla, birçok İngilizce öğretmeni, bir akademik derece almak ve böylece daha iyi bir öğretmen olmak için değerli zaman ve enerjiyi ayırır. Her ne kadar 'iç çember' ülkelerdeki üniversitelerde okuyan ve ana dili İngilizce olmayan doktora öğrencilerinin deneyimleri konusunda çok sayıda çalışma yapılmış olsa da, bu çalışma, İngilizce dil öğretimi (ELT) bölümlerinde eğitim gören ve ana dili İngilizce olmayan doktora öğrencilerinin akademik deneyimlerini, yine ana dili İngilizce olmayan bir ülke olan Türkiye şartlarında, araştırmayı amaçlamıştır çünkü bu tür deneyimler, lisansüstü öğrenciler tarafından, araştırma deneyimlerinin kalitesini etkileyen en önemli yön olarak ele alınmaktadır (Kachru, 1985). Ayrıca, çok az (eğer varsa) çalışma ana dili İngilizce olmayan doktora öğrencilerinin genişleyen bir çevrede karşılaştıkları zorluklar üzerinde yapılmıştır. Bu çalışmanın verileri, Türkiye'deki farklı üniversitelerde okuyan on doktora öğrencisi ile yapılan derinlemesine görüşmeler ve bir eğretileme çıkartımı tekniği kullanılarak toplanmıştır. Elde edilen bulgular, öğrencilerin karşılaştıkları çeşitli problemler arasında, en önemlilerinin, İngilizce’den ziyade Türkçe akademik yazma, yazılı geri bildirim, denetim ve yönetim konularında olduğunu ortaya koymuştur. Ayrıca, doktora öğrencilerinin kullandıkları eğretilemeler (metaforlar), genel olarak destansı mücadeleler ve hedefe varma konusundaki umutsuzluk temaları üzerinde odaklanmıştır. Çalışma ayrıca, genişleyen çemberdeki ana dili İngilizce olmayan doktora öğrencilerinin rehberliği ve gözetimi için ima ve öneriler sunmaktadır.

Keywords
Ana dili İngilizce olmayan, doktora, denetim, tez yazımı

Abstract
Professional development of teachers is vital in that it is “a key lever for moving education off dead center towards a better future” (Vrasidas & Zembylas, 2004, p. 326). So, many teachers of English devote valuable time and energy to get an academic degree and thus become a better teacher. Although numerous studies have been conducted on the experiences of non-native PhD students studying at universities in the ‘inner circle’ countries, the present study sought to explore the academic experiences of non-native PhD students majoring in English language teaching (ELT) departments in a non-native context, Turkey, because such experiences are regarded by graduate students the world over as the most significant aspect which influences the quality of their research experience (Kachru, 1985). Moreover, very few, if any, studies have been conducted on the challenges which non-native PhD students experience in an expanding circle. Data for the present study were collected though in-depth interviews and a metaphor elicitation task with ten PhD students studying at different universities in Turkey. The findings revealed that among various other problems which the students faced, the most salient ones were those related to academic writing in Turkish as opposed to English, written feedback, supervision and administration. In addition, the metaphors which PhD students used centred generally on the theme of epic struggles and desperation in the hope of reaching the goal. The study also provides implications and suggestions for the guidance and supervision of non-native PhD students in the expanding circle.

Keywords
non-native, PhD, supervision, thesis writing

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Dear Academicians,

  IJLA's issue 7/1 (March 2019) is published, under the guest editor of Associate Professor Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL from Kütahya Dumlupınar University and the co-guest editor is Dr. Muharrem Kürşad YANGIL is from Kütahya Dumlupınar University.

   

   

  Dear Academicians, you can upload your articles through Online Manuscript Submission link upon forming it according to the academic writing format in For Writers section.

   

  Impact Factor OAJI: 0,201

  MIAR ICDS = 5.6

  Index Copernicus ICV 2016: 94,37Address :Keskustie 8 as 1 Kiiminki OULU FINLAND
Telephone :00358458092451 Fax :
Email :ijlaacademy@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri