Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ARAPÇADA OLUMSUZ CÜMLE VE KURÂN’DAN ÖRNEKLERİ
(THE NEGATIVE SENTENCE IN ARABIC AND EXAMPLES FROM THE QUR'AN )

Author : Bekir Mehmetali    
Type :
Printing Year : 2018
Number : 26
Page : 319-327
187    163


Summary
Bu araştırma Arapçadaki olumsuz cümleden bahs edip nefi edatlarını sayıştır ve cümleye kattıkları anlamı izah edip amellerini beyan edip olumlu cümleyi nasıl olumsuz yapmasını anlatır ve Arapçanın bazı özeliklerini gösterip öyle çok önemli bir konuyu araştırır ve tanzir ile yetinmez ve uygulumalı dilbilgisine dayanıp sergilediği dilbilgisini kuranın ayetlerine uygular. Arapça belağat, zenginliği ile tanılan, kalıcı, yok olmaya maruz olmayan dildir. Bunun garantisini Cenâb-ı Allah kuranda vermiş ve şöyle buyurmuş: "??? ??? ????? ?????? ????? ?? ???????" Biz zikri indirdik ve şüphesiz biz onu yok olmaktan ve her şeyden koruyacağız.Kur'ân-ı Kerîm arapça olduğundan dolayı bu ilâhi koruma onuda kapsıyor. Arapça cümlesi olumlu ve olumsuza bölünüyor.Olumsuz cümle olumlu cümlenin karşıtında kullanılıyor ve arapçanın büyük bölümünü oluşturuyor ve arapçanın en yüksek dil metni olan Kur'ân-ı Kerîm de çok geçiyor.Bunlardan dolayı onu bu araştırmanın konusu olarak seçtim ve Kur'Ân-ı Kerîmin yirmi dokuzuncu cüzünün ayetlerinde geçen olumsuz cümleleri uygulama meydanı yaptım. Bu araştırma önemini; başlığı, çok kullanımı,Kur'ânı Kerimin bazı ayetlerine uygulamadan kazanıyor. Araştırmadaki metod ise vasf, tahlîl, tefsir, tâlil metodlarıdı. Öncelikle konuyla ilgili dil bilgilerini arz edip açıklayacağım ve misaller vereceğim ve olumsuz edatların cümlede irab etkilerini izah edeceğim, cümleye kattıkları anlamı beyan edip belagatlarını sergilemeye çalışacağım kullanış nedenlerini göstereceğim ve yorum yapacağım. Eğer başarılı olduysam Allahtan dır başarısız kaldıysam bu bendendir.

Keywords
olumlu, Arapça, cümle, nefi, leyse, lem.

Abstract
This research explains how to negate the positive sentence by explaining the meanings of the negation of the prepositions of the poems and explaining the meanings of the negatives and explaining the meaning of the positive sentences and examining some very important features of the Arabic language and applying them to the verses of the grammar based on the applied grammar. The Arabic language is a language that is known for its richness and is not exposed to extinction. Allah Almighty gave the guarantee of this and sai "??? ??? ????? ????? ???? ?? ???????" We have sent down a stigma and surely we will protect it from extinction and everything. Because of the Arabic language of Qur'an, this divine protection covers it. The Arabic sentence is divided into positive and negative. The negative sentence is used against the positive sentence and it constitutes the big part of arabçan and the Quran, which is the highest language text of arabçan, is too late. I chose it as the subject of this research because of these reasons and the Qur'an I made the negative sentences in the verses of the twenty-ninth verse the practice square. The importance of this research; the title, the many uses, the Qur'an does not apply to some of the verses of Kerim. The method in the research is the methods of analysis, analysis, interpretation and tall. First, I will explain and explain the language related to the topic, and I will explain the effects of negative prepositions and negative prepositions, explain the meaning of the sentences and try to display their eloquence and show the reasons of use and comment. If I succeeded, I would not believe that I had failed.

Keywords
positive, Arabic, sentence, nephi, luck, lem

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Dear Academicians,

  IJLA's issue 7/1 (March 2019) is published, under the guest editor of Associate Professor Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL from Kütahya Dumlupınar University and the co-guest editor is Dr. Muharrem Kürşad YANGIL is from Kütahya Dumlupınar University.

   

   

  Dear Academicians, you can upload your articles through Online Manuscript Submission link upon forming it according to the academic writing format in For Writers section.

   

  Impact Factor OAJI: 0,201

  MIAR ICDS = 5.6

  Index Copernicus ICV 2016: 94,37Address :Keskustie 8 as 1 Kiiminki OULU FINLAND
Telephone :00358458092451 Fax :
Email :ijlaacademy@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri