Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


“HAYDUTLAR” VE “KÖROĞLU DESTANI”NDAKİ GELENEKSEL EDEBİYAT UNSURLARI
(COMMON MOTIFS OF TRADITIONAL LITERATURE IN “THE ROBBERS” AND “THE EPIC OF KOROGHLU” )

Author : İnci ARAS    
Type :
Printing Year : 2018
Number : 26
Page : 122-131
237    222


Summary
Bu çalışmanın izlek noktasında, Alman edebiyatının önde gelen dram yazarlarından Friedrich Schiller’in Alman tiyatrosunun başyapıtı olarak görülen “Haydutlar”ı ile bir Anadolu halk hikayesi olan “Köroğlu Destanı” yer almaktadır. Biri Alman diğeri Türk edebiyatına ait olmak üzere iki farklı kültürün ürünü olan bu eserlerdeki ortak motifler karşılaştırmalı edebiyat bilimi kriterlerince metne bağlı inceleme yöntemi ile değerlendirilerek iki eserdeki geleneksel edebiyata özgü müşterek unsurlar tespit edilmeye çalışılacaktır. Bunun sonucunda ise ele alınan iki eserdeki geleneksel edebiyata dair unsurların evrensel bir nitelik taşıdığı sonucuna ulaşılmaya çalışılacaktır.

Keywords
geleneksel edebiyat, evrensel motif, Schiller, Köroğlu, destan

Abstract
The main focus of this study is to compare the drama “The Robbers” by German playwriter Friedrich Schiller which is one of the most celebrated works of German literature with “The Epic of Koroghlu” in Anatolian folk epic tradition. This paper will examine common motifs in these two works belonging to the different cultures in light of comparative literature studies with text based approach. As conclusion this study will show that these common motifs existing within traditional literature are universal.

Keywords
traditional literature, universal motif, Schiller, Köroğlu, epic

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Dear Academicians,

  IJLA's issue 7/1 (March 2019) is published, under the guest editor of Associate Professor Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL from Kütahya Dumlupınar University and the co-guest editor is Dr. Muharrem Kürşad YANGIL is from Kütahya Dumlupınar University.

   

   

  Dear Academicians, you can upload your articles through Online Manuscript Submission link upon forming it according to the academic writing format in For Writers section.

   

  Impact Factor OAJI: 0,201

  MIAR ICDS = 5.6

  Index Copernicus ICV 2016: 94,37Address :Keskustie 8 as 1 Kiiminki OULU FINLAND
Telephone :00358458092451 Fax :
Email :ijlaacademy@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri