Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ODALARDA ROMANININ YAPI BAKIMDAN İNCELENMESİ
(THE STRUCTURAL ELEMENTS OF THE NOVEL, “ODALARDA” )

Author : Dinçer ATAY    
Type :
Printing Year : 2018
Number : 26
Page : 20-45
272    238


Summary
İnsanın benliğinde barındırdığı anlatma ihtiyacı, anlatma esasına bağlı edebî metinlerin ortaya çıkmasında belirleyici rol oynar. Anlatma esasına bağlı metinlerin, modern anlamda kazandığı görünümler edebî türlerin çeşitliliğini de beraberinde getirir. Anlatma esasına bağlı edebî metinlerin en hacimlisi olan roman, temel anlamda birçok yapısal özelliklere sahiptir. Söz konusu yapılar, tek başına belirli bir konuma sahip olduğu gibi metni inşa eden parçaların tekliğinden bütüne doğru genişleyen ve açımlanmaya müsait tümel bir yapısal görünümü somut kılar. Bu görünüm roman metnini var eden yapı unsurlarının tümünü teşkil eder. Cumhuriyet devri modern Türk romanında roman türünde eserler ortaya koyan Erdal Öz, Odalarda romanının olay örgüsünü isimsiz bir başkişi ve labirent bir mekân izlenimi veren odalar üzerine kurar. İnsanı var eden farklı ögeleri, bölünmüşlüğünün psikolojik boyutta yankı bulduğu Odalarda romanı, bölünen parçaların birleşmesi hadisesini her anlamda var eder. Bu bakımdan bu romanın sahip olduğu yapı unsurları olay örgüsü, mekân ve şahıs kadrosu bağlamına odaklanır. Bununla birlikte roman türünü inşa eden zaman, isim-içerik ilişkisi ve bakış açısı birimlerinin de dikkate alınması ilgili romanın yapı bakımından çözümlenmesini sağlayacaktır. Bu çalışmada, Erdal Öz’ün Odalarda isimli eserine roman tekniği bakımından yaklaşılacak ve romanın sahip olduğu yapı unsurları incelenecektir. Bu inceleme farklı roman teorisyenlerinin yaklaşımları dâhilinde belirlenen bir bakış açısı ile söz konusu romanın yapı bakımından çözümlenmesi yapılacaktır.

Keywords
Roman tekniği, romanda yapı, modern Türk romanı, Erdal Öz, Odalarda.

Abstract
The inherent humane need for narration plays a determining role in the emergence of those literary texts which are based on the principle of narration. The modern appearances of the texts that are based on this principle also bring along the diversity of literary genres. As the most voluminous of the literary texts based on the principle of narration, a novel basically possesses many structural elements. These structures have a certain position on their own, while they also concretise a plenary structural manifestation that expands from the individuality of the parts that build a text towards the whole, and which is suitable for commentary. This manifestation constitutes the entirety of the structural elements that bring a novel text into existence. Erdal Öz, who wrote modern Turkish novels in the Republican period, sets the plot of his novel titled Odalarda (“in rooms”) on an anonymous protagonist, and on rooms that give the impression of a labyrinthine space. The novel, in which the various elements that bring the human into existence, and the disunity of these elements are described in a psychological dimension, creates, in every sense, the defragmentation of these divided parts. Thus, the novel’s plot of structural elements is focused on the context of space and characters. Consideration of the units that build the genre of novel including time, the name-content relationship, and perspective will enable a structural analysis of this work. The current study will approach Odalarda by Erdal Öz in terms of novel technique, and examine its structural elements. A structural analysis of the novel will be carried out with a perspective identified from of the approaches of various novel theorists.

Keywords
Novel technique, structure in novels, modern Turkish novel, Erdal Öz, Odalarda.

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Dear Academicians,

  IJLA's issue 7/1 (March 2019) is published, under the guest editor of Associate Professor Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL from Kütahya Dumlupınar University and the co-guest editor is Dr. Muharrem Kürşad YANGIL is from Kütahya Dumlupınar University.

   

   

  Dear Academicians, you can upload your articles through Online Manuscript Submission link upon forming it according to the academic writing format in For Writers section.

   

  Impact Factor OAJI: 0,201

  MIAR ICDS = 5.6

  Index Copernicus ICV 2016: 94,37Address :Keskustie 8 as 1 Kiiminki OULU FINLAND
Telephone :00358458092451 Fax :
Email :ijlaacademy@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri