Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TÜRKİYE’DE İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ YETİŞTİRME PROGRAMLARINA YÖNETİMSEL BİR BAKIŞ
(AN ADMINISTRATIVE OVERVIEW OF ENGLISH LANGUAGE TEACHER EDUCATION PROGRAMS IN TURKEY )

Author : Ekrem SOLAK    
Type :
Printing Year : 2018
Number : 26
Page : 70-76
220    212


Summary
Türkiye’de yabancı dil öğretmeni yetiştirme programlarının tarihi 1930’lu yıllara dayanır. O tarihten bu yana, bu programlar eğitim süresi, içerik, miktar ve kalite gibi yönleriyle bazı değişimlere maruz kalmıştır. 1996 yılında Türkiye’deki üniversitelerde on yedi İngilizce Öğretmenliği bölümü mevcutken, bu rakam 2017 yılında 57 olmuştur. 2017 yılı itibariyle, Türkiye’deki üniversitelerin %33’ünde İngilizce öğretmenliği programı vardır. Bu çalışma İngilizce öğretmenliği programlarını öğrenci kontenjanları, öğretim üyesi sayısı, öğrenci değişim programlarından yararlanma, uluslararası öğrenci sayısı, cinsiyet dağılımı gibi yönetimsel kriterlerle değerlendirip bu programların yeniden şekillendirilmesine ışık tutmayı amaçlamaktadır. Çalışma nitel bir araştırma olup, araştırma verilerinin toplanmasında, doküman incelemesi tekniği kullanılmıştır. Bu araştırmanın sonuçlarına göre, Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü gelecek on-on beş yıllık personel ihtiyaç planlamasını Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ile koordine ederek yapmalı ve üniversite kontenjanları bu plana göre belirlenmelidir. Bu kontenjanın belirlenmesinde dünya standartlarında öğrenci başına düşen tam zamanlı öğretim üyesi sayısı da dikkate alınmalıdır. Üniversitedeki öğrenci kontenjanları ile kamuda ve özel sektördeki istihdam oranları arasında gerçekçi hedefler belirlenmelidir. Bu bölümlerdeki çeşitliliği artırmak için, uluslararası öğrenci kontenjanları artırılmalı ve diğer ülkelerdeki bölümlerle karşılıklı uluslararası projeler geliştirilerek öğrenci ve öğretim üyelerinin istifadesi sağlanmalıdır.

Keywords
Türkiye’de İngilizce Öğretmenliği Programları, Türkiye’de İngilizce Öğretmeni Eğitimi, İngilizce Öğretmenliği Programlarının yönetimsel incelemesi.

Abstract
Emergence of Language teacher training programs in Turkey dates back to 1930s. Since then, these programs have undergone some changes through time in terms of duration, content, quantity and quality etc. While there were 17 ELT departments in Turkey in 1996, it was 57 including state and private universities in 2017. Nearly 33% of the universities had an ELT department in Turkey as of 2017. This study investigated English Language Teacher Training Departments in Turkey from an administrative viewpoint in terms of student quota, teaching staff, student mobility programs, participation of international students, gender distribution and proposed some visions about prospects of this field. This was a qualitative study and document analysis technique was used to collect data about the research. The results of the study suggested that Ministry of National Education Human Resources Department should plan its personnel need for next 10-15 years and coordinate with The Board of Turkish Higher Education to determine the quota for the universities. The quota for each ELT department should be rearranged in accordance with the number of faculties serving full-time at a university. Realistic objectives should be specified between university education and employment rate. Quota for international students should be raised and some opportunities should be created both for faculties and students by developing mutual projects with the ELT departments in other countries.

Keywords
ELT Programs in Turkey, English Teacher Education in Turkey, administrative analysis of ELT departme

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Dear Academicians,

  IJLA's issue 7/1 (March 2019) is published, under the guest editor of Associate Professor Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL from Kütahya Dumlupınar University and the co-guest editor is Dr. Muharrem Kürşad YANGIL is from Kütahya Dumlupınar University.

   

   

  Dear Academicians, you can upload your articles through Online Manuscript Submission link upon forming it according to the academic writing format in For Writers section.

   

  Impact Factor OAJI: 0,201

  MIAR ICDS = 5.6

  Index Copernicus ICV 2016: 94,37Address :Keskustie 8 as 1 Kiiminki OULU FINLAND
Telephone :00358458092451 Fax :
Email :ijlaacademy@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri