Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


YENİ HARFLERİN KABUL SÜRECİNDE KONYA’DA YAPILAN EĞİTİM FAALİYETLERİ
(EDUCATION PROJECTS IN KONYA IN THE RECEPTION OF THE NEW LETTERS )

Author : Mustafa ÖZCAN  & Gülsün KOÇER  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 26
Page : 664-683
200    154


Summary
Türkler İslamiyet’i kabul etmelerinden sonra o zamana kadar kullandıkları Uygur alfabesini terk edip Arap harflerini kullanmaya başlamışlardır. Bu geçiş birden gerçekleşmemiş uzun bir süreçte olmuştur. Arap harfleri çok uzun zaman kullanılmasına karşın dilin yapısına tam olarak uyum sağlamamış, özellikle eğitim ve imlâda problemler devam etmiştir. Tanzimat’tan itibaren alfabe üzerinde tartışmalar başlamış ve harf inkılâbının yapıldığı 1928’e kadar devam etmiştir. Harf inkılâbını takip eden süreçte büyük bir okuma yazma seferberliği başlamış ve hem yeni harfler toplumun her kesiminden insana öğretilmiş hem de okuma-yazma oranında çok büyük bir ilerleme sağlanmıştır. Tüm Türkiye’de olduğu gibi Konya’da da 1928 yılında büyük bir eğitim faaliyeti başlamıştır. Bu faaliyet merkezden ilçelere ve köylere doğru genişlemiştir. Söz konusu çalışmalar açılan kurslarla yürütülmüştür. Bu kurslar; öğretmen ve memurlardan o zamana kadar hiç eğitim almamış insanlara kadar yayılmıştır. Dönemin milletvekillerinden en önemli yazarlarına kadar eli kalem tutan herkes bu eğitim seferberliğine katkıda bulunmuştur. Söz konusu kurslar büyük ölçüde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açılmış fakat Halk Fırkası, Türk Ocağı gibi kurumlar da imkânları çerçevesinde bu faaliyetlere destek vermiştir.

Keywords
Harf İnkılâbı, Konya, eğitim seferberliği

Abstract
After the Turks accepted Islam, they abandoned the Uighur alphabet they used until then and began to use Arabic letters. This transition has been a long, unfulfilled process. Although the Arabic letters have been used for a very long time, they have not fully adapted to the language structure and especially education and spelling problems have continued. From the Tanzimat, debates began on the alphabet and continued until 1928, when the letter reform was made. Following the reform of the letter, a great literacy mobilization began and both the new letters were taught to people from all walks of life and a great progress was made in the rate of literacy. All in Konya in Turkey as well as in 1928 began a major training activities. This activity has spread the districts and villages in the center. These studies were carried out with the opened courses. These courses include; from teachers and civil servants to people who had never been educated until then. From the deputies to the most important authors, everyone contributed to this educational campaign. These courses have been opened by the Ministry of National Education to a great extent, but institutions such as the People's Party and the Turkish Nation have also supported these activities within the framework of their facilities

Keywords
Letter Revolution, Konya, education mobilization

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Dear Academicians,

  IJLA's issue 7/1 (March 2019) is published, under the guest editor of Associate Professor Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL from Kütahya Dumlupınar University and the co-guest editor is Dr. Muharrem Kürşad YANGIL is from Kütahya Dumlupınar University.

   

   

  Dear Academicians, you can upload your articles through Online Manuscript Submission link upon forming it according to the academic writing format in For Writers section.

   

  Impact Factor OAJI: 0,201

  MIAR ICDS = 5.6

  Index Copernicus ICV 2016: 94,37Address :Keskustie 8 as 1 Kiiminki OULU FINLAND
Telephone :00358458092451 Fax :
Email :ijlaacademy@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri