Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


PİERRE LOTİ’NİN “BEZGİN KADINLAR” ROMANINDA TÜRK KADINI VE AVRUPA İZLENİMLERİ
(TURKISH WOMEN AND THEIR EUROPE IMPRESSIONS IN “DISENCHANTED” ROMAN OF PIERRE LOTI )

Author : Gizem KÖŞKER  & Abdüllatif ACARLIOĞLU  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 26
Page : 77-88
262    243


Summary
Türk dostu Fransız yazar Pierre Loti, Osmanlı İmparatorluğu ve İslamiyet’te Türk kadınının durumunu ve kendi gözlemlerini aktardığı önemli eserlerinden biri olan “Bezgin Kadınlar” adlı romanında, iki kız kardeşin, İstanbul’dan çıkıp birçok Avrupa ülkesinden geçerek zorlu ve uzun bir yolculuk sonrasında hayallerini kurdukları Paris’e ulaşma süreçlerini anlatır. İlk bakışta, bu kaçış sıradan bir olay gibi görünüp az kişiyi ilgilendirse de, sonra durumun hiç de öyle olmadığı anlaşılır. Çünkü hareme kapatılmış olarak yaşayan ve yanlarında aileden ya da yakınlarından biri olmadan dışarı çıkamayan Zennur ve Nuriye, Sultan’a yakın bir ailenin kızları olduklarından Osmanlı Devleti, Sırbistan, Fransa arasında diplomatik bir krize neden olur. Diğer yandan, genç kadınların, hayatının bir bölümünü Müslüman kadınların özgürleşmesine adayan yazar Pierre Loti’yi şahsen tanımaları ve yazarın Bezgin Kadınlar romanı için esin kaynağı olmaları bu olayın önemini daha da artırmaktadır. Bu çalışmanın amacı Fransa’nın çeşitli şehirleri yanında, birçok Avrupa ülkesini ziyaret edip tanınmış sanatçı, yazar ve devlet adamlarıyla görüşen, hikayeleriyle hem Türkiye hem Avrupa’da ses getiren Nuriye ve Zennur’un gözüyle Avrupa’yı tanımak ve incelemek olacaktır. Sonuç bölümünde ise iki kız kardeşin, yıllarca idealise ettiği Paris hayatına kavuştuktan sonraki düşünceleri ve psikolojik durumları tartışılacaktır.

Keywords
Bezgin Kadınlar, Pierre Loti, Türk Kadınının Avrupa İzlenimleri

Abstract
Turkish-friendly French writer Pierre Loti, in his novel “Disenchanted” that is one of the most important novels in which he conveyed the situation of Turkish women and his own observations in the Ottoman Empire and Islamic Society, treats the story of two sisters who reached out Paris- dreamed for years- after a long and difficult journey through many European countries. At first sight, although this escape may seem like an ordinary event and concern little people, then it is understood that the situation is not at all. Zennur and Nuriye, who lived as harem and could not leave without family or relatives, caused a diplomatic crisis between the Ottoman Empire, Serbia and France because they were the daughters of a family close to the Sultan, which raises the importance of this story. On the other hand, the fact that young women know Pierre Loti, who has dedicated a part of his life to the emancipation of Muslim women, has become a source of inspiration for his novel “Disenchanted”. The purpose of this study is to analyze Europe through the eyes of Nuriye and Zennur who visited lots of European Countries, besides France, and met lots of famous artists, writers and politicians. In the conclusion part, the thoughts and psychological moods of the two sisters who reached Paris life idealized for years will be discussed.

Keywords
Disenchanted, Pierre Loti, Turkish women’s Europe Impressions

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Dear Academicians,

  IJLA's issue 7/1 (March 2019) is published, under the guest editor of Associate Professor Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL from Kütahya Dumlupınar University and the co-guest editor is Dr. Muharrem Kürşad YANGIL is from Kütahya Dumlupınar University.

   

   

  Dear Academicians, you can upload your articles through Online Manuscript Submission link upon forming it according to the academic writing format in For Writers section.

   

  Impact Factor OAJI: 0,201

  MIAR ICDS = 5.6

  Index Copernicus ICV 2016: 94,37Address :Keskustie 8 as 1 Kiiminki OULU FINLAND
Telephone :00358458092451 Fax :
Email :ijlaacademy@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri