Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


MAHMUD BİN ŞEYH FAHRÜDDİN’İN ŞÜKÜR-NÂME ADLI ESERİ
(MAHMUD BİN ŞEYH FAHRÜDDİN’S WORK NAMED ŞÜKÜR-NÂME )

Author : Label    Label
Type :
Printing Year : 2018
Number : 26
Page : 113-121
211    230


Summary
Şükür-nâme Eski Anadolu Türkçesi devresinde Mahmud bin Şeyh Fahrüddin tarafından Arapçadan tercüme edilen küçük bir risaledir. Dinî konuları içeren eserin ana konusu namazdır. Namaz dışında muhtelif konuların da metin içerisinde yer aldığı görülmektedir. Eser muhteva yönünden dinî bir içeriğe sahip olmasına rağmen dil açısından gayet arı ve akıcı bir şekilde tercüme edilmiştir. Eserde her ne kadar Arapça ve Farsça kelimeler yoğun bir şekilde göze çarpsa da Türkçe kelimelerin varlığı yabancı kelimelere nazaran daha fazladır. Dinî mevzulara dair küçük bir risale şeklinde tertip edilen metin diğer Eski Anadolu Türkçesi eserleri gibi edebiyatımızda önemli bir yere sahiptir. Bu çalışmada Mahmud bin Şeyh Fahrüddin’in Sivas Ziya Bey Kütüphanesi’nde yazmalar 103 nolu kayıtlı nüshasının tanıtımı yapılacak ve bu nüshanın dikkat çekici dil özellikleri hakkında bilgiler verilecektir.

Keywords
Şükür-nâme, Mahmud bin Şeyh Fahrüddin, Eski Anadolu Türkçesi, dil özellikleri.

Abstract
Şükür-nâme is a small treaty which was translated from Arabic by Mahmud bin Sheikh Fahrüddin in Old Anatolian Turkish. The main subject of religious works is prayer. Apart from prayer, it is seen that various subjects are included in the text. Although it has a religious content in terms of the content of the work, it has been translated very smoothly and fluently in terms of language. Although the Arabic and Persian words are intense in the work, the existence of Turkish words is higher than the foreign words. The text, which is arranged as a small treaty on religious issues, has an important place in our literature like other Old Anatolian Turkish works. In this study, a written copy of the manuscripts of Mahmud bin Şeyh Fahrüddin in Sivas Ziya Bey Library No. 103 will be presented and information about the remarkable language characteristics of this copy will be given.

Keywords
Şükür-nâme, Mahmud bin Şeyh Fahruddin, Old Turkish Anatolian, language features.

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Dear Academicians,

  IJLA's issue 7/1 (March 2019) is published, under the guest editor of Associate Professor Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL from Kütahya Dumlupınar University and the co-guest editor is Dr. Muharrem Kürşad YANGIL is from Kütahya Dumlupınar University.

   

   

  Dear Academicians, you can upload your articles through Online Manuscript Submission link upon forming it according to the academic writing format in For Writers section.

   

  Impact Factor OAJI: 0,201

  MIAR ICDS = 5.6

  Index Copernicus ICV 2016: 94,37Address :Keskustie 8 as 1 Kiiminki OULU FINLAND
Telephone :00358458092451 Fax :
Email :ijlaacademy@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri