Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


SÜNBÜLZÂDE VEHBÎ’NİN MEKTUPLARI
(THE LETTERS OF SÜNBÜLZÂDE VEHBÎ )

Author : H. İbrahim HAKSEVER  - Bahir SELÇUK & Mesut ALGÜL  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 26
Page : 353-390
311    221


Summary
18. yy şairlerinden Kahramanmaraşlı Vehbî daha çok Arapça, Farsça sözlükleriyle tanınır. Eserleri arasında Dîvân’ından başka, tamamı bugün elimizde bulunmayan Münşeât adlı eseri de vardır. Bir yangında yok olduğu söylenen Münşeât’daki mektuplardan çok azı çeşitli eserlerde kayıtlıdır. Şairin kendi Dîvân’ında, Letâif-i İnşâ’da ve Münşeât-ı Aziziye’de kayıtlı toplam on iki mektubu tespit edilmiş ve tarafımızdan incelenmiştir. Tezkire, arîza, kâime, mektûb adlarıyla kayıtlı bu inşa metinlerinde Vehbî’nin hayatına dair bazı bilgiler elde etmek mümkündür. Kimisi kısa ve durum bildiren tezkire yazıları mahiyetindeki mektupların içinde, uzun ve edebî muhtevaya sahip olanlar da vardır. Mektuplarda çeşitli şairlere ait kısa manzumelerin, deyim ve söz kalıplarının yer alması, metinlerin edebî niteliğini göstermektedir. Bildiride mektupların muhtevalarından bahsedilip üslûplarına dair örnekler verilecek; şairin, kayıp olduğu bilinen eserinden tespit edilebilen bazı inşa metinleri tanıtılıp gün ışığına çıkarılacaktır.

Keywords
Sünbülzade Vehbî, mektup, münşeat, çevriyazı, inceleme.

Abstract
One of the poets of 18. century Vehbî of Kahramanmaraş is best known by his Persian and Arabic dictionaries. Other than his Divan, one of his works is Münşeat which we don’t have the whole of it. Only a few of the letters in his Münşeat –which was said it was lost in a fire- are recorded in various works. Totally 12 letters of the poet in his Dîvân, Letâif-i İnşâ and Münşeât-ı Aziziye were found and examined by us. It is possible to get some information about life of Vehbi in these proses which were recorded with the names: Tezkire, Arîza, Kâime, Mektûb. Some of his letters are short, express a situation and have the character of tezkire and some of them are long and have literary content. The short poems by various poets, idioms and expressions in the letters show the literary character of the texts. In this paper it will be talked about the contents of the letters, examples will be given about their style, some proses of his work which is known as lost will be presented and will be brought to light.

Keywords
Sünbülzâde Vehbî, letters, munshaat, trancription, analysis.

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Dear Academicians,

  IJLA's issue 7/1 (March 2019) is published, under the guest editor of Associate Professor Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL from Kütahya Dumlupınar University and the co-guest editor is Dr. Muharrem Kürşad YANGIL is from Kütahya Dumlupınar University.

   

   

  Dear Academicians, you can upload your articles through Online Manuscript Submission link upon forming it according to the academic writing format in For Writers section.

   

  Impact Factor OAJI: 0,201

  MIAR ICDS = 5.6

  Index Copernicus ICV 2016: 94,37Address :Keskustie 8 as 1 Kiiminki OULU FINLAND
Telephone :00358458092451 Fax :
Email :ijlaacademy@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri