Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


PÎRÎ MAHLASLI ŞAİRLER VE DERVİŞ İSA PÎRÎ
(POETS WITH THE PEN NAME PÎRÎ AND DERVISH ISA PÎRÎ )

Author : Hikmet Feridun GÜVEN    
Type :
Printing Year : 2018
Number : 26
Page : 132-147
183    170


Summary
Biyografik kaynaklarda Pîrî mahlas veya ismi ile kaydedilmiş altı şair bulunmaktadır. Bu şairler; Pîrî Mehmed Paşa, Ramazanzade Pîrî Paşa, Pîr Ahmed Efendi, Pîrî Mehmed Efendi, İsmail Pîrî Efendi ve Derviş İsa Pîrî’dir. Pîrî Mehmed Paşa: Sadrazamlığa kadar yükselmiş bir devlet adamıdır. Şiirlerinde Pîrî mahlası yanında Remzî mahlasını da kullanmıştır. Ramazanzade Pîrî Paşa: Çeşitli vilayetlerde sancak beyi ve beylerbeyi olarak görev yapmıştır. Şiirlerinde Riyaz? mahlasını kullanmıştır. Pîr Ahmed Efendi: Pîrî Reis diye tanınmıştır. Müderrislik ve kadılık yapmıştır. Alim bir kişi olarak tanınır. Kaynaklarda Türkçe’ye manzum çevirisi olduğu yazmaktadır. Şiirlerinden örnek yoktur. Pîrî Mehmed Efendi: Müderrislik ve kadılık yapmıştır. Kaynaklarda şairliği övülen Mehmed Efendi aynı zamanda usta bir hattat olarak tanınmıştır. İsmail Pîrî Efendi: İstanbulludur. Katiplik yapmıştır. Şair olduğu belirtilir. Şiirlerinden örnek yoktur. Derviş İsa Pîrî: Derviş Pîrî ve Pîrî Dede olarak anılır. Şam ve Halep civarında yaşamıştır. Mevlevî bir şair olarak tanınır. Şiirleri beğenilen bir şairdir. Mecmualara birçok şiirinin girmiş olmasından dolayı divan sahibi olduğu söylenebilir. Ancak böyle bir esere kütüphane kayıtlarında rastlanmamıştır.

Keywords
Pîrî, İsa Çelebi, Derviş Pîrî, Pîrî Dede, Divan Şairleri.

Abstract
In the biographical sources there are six poets who were recorded with Pîrî name or pen name. These poets are Pîrî Mehmed Pasha, Ramazanzade Pîrî Pasha, Pîrî Ahmed Efendi, Pîrî Mehmed Efendi, İsmail Pîrî Efendi and Derviş İsa Pîrî. Pîrî Mehmed Pasha: He was a statesman who had risen up to the grand vizier. In his poems, he used the pen name Remzî in addition to Pîrî. Ramazanzade Pîrî Paşa: He served as the governer of a sanjak and governor in various provinces. In his poems he used the pen name Riyaz?. Pîrî Ahmed Efendi: He was known as Pîrî Reis. He worked as a professor and kadi (Islamic judge). He was known as a wise man. Sources say that there is a poetic translation into Turkish. There is no example from his poems. Pîrî Mehmed Efendi: He was a professor and a kadi. Mehmed Efendi, who praised his poetry in sources, was also known as a master calligrapher. İsmail Pîrî Efendi: He was from Istanbul. He was a clerk. Specified as a poet. There is no example from his poems. Dervish Isa Pîrî: Referred as Derviş Pîrî and Pîrî Dede. He lived in the vicinity of Damascus and Aleppo. Known as a mevlevi poet. He was a poet whose poems were admired. Since many of his poems have been published in mecmuas (manuscript books), it can be said that he has a divan (poet book). However, such a work has not been found in the library records.

Keywords
Pîrî, İsa Çelebi, Dervish Pîrî, Pîrî Dede, Divan poets.

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Dear Academicians,

  IJLA's issue 7/1 (March 2019) is published, under the guest editor of Associate Professor Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL from Kütahya Dumlupınar University and the co-guest editor is Dr. Muharrem Kürşad YANGIL is from Kütahya Dumlupınar University.

   

   

  Dear Academicians, you can upload your articles through Online Manuscript Submission link upon forming it according to the academic writing format in For Writers section.

   

  Impact Factor OAJI: 0,201

  MIAR ICDS = 5.6

  Index Copernicus ICV 2016: 94,37Address :Keskustie 8 as 1 Kiiminki OULU FINLAND
Telephone :00358458092451 Fax :
Email :ijlaacademy@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri