Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


NEZİHE ARAZ TİYATROLARINDA KADIN SORUNLARI
(WOMEN'S PROBLEMS IN NEZİHE ARAZ THEATERS )

Author : Ali PULAT  & Fatih BAYRAM  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 26
Page : 148-161
212    168


Summary
Asıl mesleği gazetecilik olan Nezihe Araz, birçok türde eserler kaleme almıştır. Biyografiler kaleme almış, özellikle kadın konularında araştırmalar yapmış, şiirle uğraşmış, ansiklopedi çalışmaları yapmış, senaryo ile ilgilenmiş hatta müzikli çocuk oyunları yazmıştır. Yazarın en etkin olduğu türlerden biri de tiyatrodur. Sanatçı, çok sayıda tiyatro eseri yazmıştır. Bu eserlerde kadın ve tasavvuf konuları ön plandadır. Hemen hemen her oyunda bu unsurlar farklı şekillerde ele alınmıştır. Araz, kadın hassasiyeti ön planda olan bir sanatçıdır. Eserlerinde kadını birçok yönden ele almıştır. Bunların başında da kadının toplum içindeki yaşayışı gelmektedir. Toplumsal hayat içinde onların yaşadığı zorlukları ve sorunları Araz’ın tiyatro eserlerinde görmek mümkündür. Gazeteci olmasından dolayı etrafını iyi gözlemleyen sanatçı, çevresinde görüp duyduğu durumları eserlerine yansıtmıştır. Kadının hayatın içindeki çoğu problemine çözüm aramıştır. Sanatçı, elde edebildiğimiz on iki tiyatro eserinin birçoğunda kadını esas almıştır. Bu çalışmamızda öncelikle bu eserlerde yer alan kadın ile ilgili sorunlar tespit edilmiştir. Bu tespitin ardından bahsedilen sorunların sınıflandırılması yapılmıştır. Sınıflandırma; problemler, kadına yönelik yanlış davranışlar, toplumun kadına bakış açısından kaynaklanan sorunlar ve kadınların sorunları aşması için verilen mesajlar şeklindedir. Genel olarak belirtilen sorunların eserlerde neler olduğuna ve bunların eserlere nasıl yansıdığına değinilmiştir. Bu şekilde bir plan oluşturularak Araz’ın eserlerindeki kadın sorunları daha bütüncül şekilde ele alınmıştır. Böylece sanatçının vermek istediği mesajlar daha da netleştir. Yazarın kadını ezmek isteyen adetlere ve iyi niyetli olmayan erkeklere ağır biçimde eleştiri getirmekten çekinmediği görülmüştür.

Keywords
Nezihe Araz’da kadın, Tiyatroda kadın sorunları, Kadın sorunlarının tiyatroya yansıması

Abstract
Nezihe Araz, whose real profession is journalism, wrote many kinds of works. He wrote biographies, made researches on women's issues, poetry, encyclopedia works, was interested in script and even wrote children's plays. One of the most influential species is theater. He has written numerous plays. In these works, women and sufism topics are in the foreground. Various aspects of these elements have been dealt with in almost every game. Araz is an artist with female sensitivity. She dealt with women in many ways in her works. Among these, the life of women in society comes. It is possible to see the problems and problems that they experienced in social life in the works of Araz. The artist, who is a journalist, has been observing his environment and reflected the situations he heard around him in his works. Therefore, many problems of women in life are included. In many of the twelve theater pieces that we can obtain, the artist puts women in the forefront. In this study, firstly the problems related to the women in these works were determined. After this determination, the mentioned problems were classified. Problems with classification, women misconduct, problems arising from the perspective of women in terms of society and women to overcome problems as a message is divided into problems. In general, the problems mentioned in the works and how these are reflected in the works are mentioned. By creating a plan in this way, the problems of women in the works of Araz are discussed more fully. Thus, the messages that the artist wanted to give were clarified. He does not hesitate to criticize the men who do not want to crush him and the men who do not have good intentions.

Keywords
Women in Nezihe Araz, Women's problems in theater, Reflection of women's problems on theater

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Dear Academicians,

  IJLA's issue 7/1 (March 2019) is published, under the guest editor of Associate Professor Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL from Kütahya Dumlupınar University and the co-guest editor is Dr. Muharrem Kürşad YANGIL is from Kütahya Dumlupınar University.

   

   

  Dear Academicians, you can upload your articles through Online Manuscript Submission link upon forming it according to the academic writing format in For Writers section.

   

  Impact Factor OAJI: 0,201

  MIAR ICDS = 5.6

  Index Copernicus ICV 2016: 94,37Address :Keskustie 8 as 1 Kiiminki OULU FINLAND
Telephone :00358458092451 Fax :
Email :ijlaacademy@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri