Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


A STUDY ON METAPHORICAL PERCEPTIONS OF EFL LEARNERS REGARDING FOREIGN LANGUAGE TEACHER
(A STUDY ON METAPHORICAL PERCEPTIONS OF EFL LEARNERS REGARDING FOREIGN LANGUAGE TEACHER )

Author : Hasan AHKEMOĞLU  & Aynur KESEN MUTLU  
Type :
Printing Year : 2016
Number : 11
Page : 10-28
7695    2289


Summary
Düşünce süreçlerimizin büyük ölçüde metaforik olduğu varsayımına dayanarak, metaforun son zamanlarda öğretmen ve öğrencilerin inançlarını ortaya çıkartmada kullanıldığı görülmektedir. Gerçekte kullandığımız metaforlar yalnızca dünyayı ve gerçeği algılama biçimimizi göstermekle kalmaz aynı zamanda profesyonel fikirlerimizi, tutumlarımızı ve uygulamalarımızı biçimlendirir. Bu çalışmada İngilizce öğretmenliği bölümü öğrencileri ve alanı İngilizce Öğretmenliği olmayan üniversite öğrencilerinin yabancı dil öğretmeni hakkındaki kavramsal metaforik algılarını araştırmak amaçlanmıştır. Buna ek olarak, yabancı dil öğretmeniyle ilgili metaforların kullanımında iki grup öğrenci arasındaki benzerlikler ve farklılıklar ortaya konulmuştur. Çalışmanın verileri öğrencilerinmetaforlarını yazmaları için hazırlanan form, öğrencilerle yapılan görüşme ve öğrencilerin yazdıkları kompozisyonlar aracılığıyla elde edilmiştir. Çalışmada hem niceliksel hem de niteliksel analiz kullanılmıştır. Öğrencilerin sunmuş olduğu kişisel metaforlar analiz edilmiş ve kavramsal temalar oluşturulmuştur. Çalışmanın sonucunda "kahin", "şizofrenik" ve "sakız" gibi metaforların sadece İngilizce Öğretmeni için kullanılırken bazı metaforların öğretmen kavramı için kullanılan metaforlarla aynı olduğu bulunmuştur.

Keywords
Kavramsal Metafor, Yabancı Dil Oğretmeni, Öğrenci Algıları

Abstract
As a research tool, metaphor has been used recently in eliciting teacher or learner belief as a result of the assumption that our thought processes are largely metaphorical in nature. Indeed, the metaphors we use not only represent the way we perceive the world and reality but also shape our professional ideas, attitudes, and practices. This study aimed to investigate the conceptual metaphors of both ELT major and non-ELT major learners in regard to their perception of an English language teacher. In addition, the study searches into the similarities and/or discrepancies between ELT major learners and non-ELT major learners in how they perceive an English language teacher. Data were collected through metaphor elicitation sheet, semi-structured interviews, and personal essays. Both qualitative and quantitative methods of analysis were used. Personal metaphors were analyzed and main conceptual themes were identified. The main results of the study indicate that while some metaphors are peculiar to English language teacher such as oracle, schizophrenic, and gum, some metaphors seem to be common with the ones developed for the concept of a teacher such as "light", "guide" and "bridge".
abortion clinics in ny abortion clinics in richmond va anti abortion facts


Keywords
Conceptual Metaphor, Foreign Language Teacher, Learner Perception

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Dear Academicians,

  IJLA's issue 7/1 (March 2019) is published, under the guest editor of Associate Professor Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL from Kütahya Dumlupınar University and the co-guest editor is Dr. Muharrem Kürşad YANGIL is from Kütahya Dumlupınar University.

   

   

  Dear Academicians, you can upload your articles through Online Manuscript Submission link upon forming it according to the academic writing format in For Writers section.

   

  Impact Factor OAJI: 0,201

  MIAR ICDS = 5.6

  Index Copernicus ICV 2016: 94,37Address :Keskustie 8 as 1 Kiiminki OULU FINLAND
Telephone :00358458092451 Fax :
Email :ijlaacademy@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri