Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


KISA HİKAYELERDE ANLAM ÜRETİM SÜRECİ ÜZERİNE: HWANG SUNWON’UN “TURNALAR”’INA GÖSTERGEBİLİMSEL BİR YAKLAŞIM
(ON MEANING PRODUCTION PROCESS IN SHORT STORIES: A SEMIOTIC APPROACH TO HWANG SUNWON’S “CRANES” )

Author : Orhun BÜYÜKKARCI  & Türkay BULUT  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 26
Page : 230-251
242    209


Summary
Anlamlama yaklaşımı olarak göstergebilim, bir sanat eserindeki anlam oluşumunu ortaya çıkartmayı mümkün kılmaktadır. Her bir eserde, göstergelerin dizgeleşmesi sonucu ortaya çıkmış kendine özgü bir anlam evreni vardır. Bu durum yazınsal eserler içinde geçerlidir. Bununla birlikte, göstergebilim ve yazın arasında ki oldukça etkin ilişki, yazınsal göstergebilim adında disiplinler arası bir yaklaşımın da ortaya çıkmasını sağlamıştır. Anlatılardaki anlam üretim süreci de bu yaklaşımla incelenebilir. Ancak, yazınsal göstergebilimin kendine özgü kural, kavram ve özellikleri, ele aldığı anlatının anlamsal düzenlenişini ortaya çıkarmak ve metindeki anlamın üretim süreçlerini farklı anlam katmanlarına inerek açıklamak isteyen uygulayıcıların önünü kesmektedir. Bu yüzden bu çalışmanın amacı yazınsal metinlerin analizinde göstergebilimin uygulanmasını ve bu yönteme ait terminolojinin daha anlaşılır hale getirilmesini sağlamaktır. Bunun sağlamak için çalışmada, popüler bir Kore kısa hikâyesi seçilmiştir. Yazınsal göstergebilim sınırları içinde, hikâyedeki anlam üretim sürecinin aydınlatılması üzerine yoğunlaşılmıştır. Hikâyenin incelenmesi sonucu ortaya çıkan bulgular ışığında, hikâyenin savaş zamanına ait zıtlıklar üzerine kurgulandığı söylenebilir. Bu zıtlıklar, memleketini terk etmek/memleketinde kalmak – ölüm/yaşam – özgürlük/tutsaklık – ya da görev/arkadaşlık şeklinde özetlenebilir. Aynı zamanda, hikâyedeki bu mevcut zıtlıklar, hikâye ve gerçek hayat arasında var olan bağlantılar olarak düşünülebilir.

Keywords
eyleyen şeması, Cranes, Hwang Sunwon, yazınsal göstergebilim, göstergebilimsel kare, göstergebilim

Abstract
Semiotics, as a signification approach, makes it possible to unfold meaning formation process of the works of art. Each work has an idiosyncratic semantic universe created by the logical systematization of signs. The situation is also valid in the literary world. The impactful interaction of semiotics and literature forms the multidisciplinary approach titled literary semiotics. Meaning production process in the narratives can also be examined through the approach. However, the unique characteristic of rules and concepts of the literary semiotics prevent the implementers to apply it to the analysis of the texts which requires penetrating and explaining various meaning layers to be able to reveal the semantic organization and meaning production process of the texts. Therefore, in this study, the aim is to make the application process and the concepts of semiotics in the analysis of the literary texts more comprehensible. To do that, one of the famous Korean short story has been chosen. The focus is to reveal the meaning production process of the story within the scope of literary semiotics. In the light of the findings gathered from semiotic analysis of the short story “Cranes”, it can be suggested that the story was produced on oppositions of war time. These oppositions can be summarized in the form of leaving homeland/remaining in homeland – life/ death – freedom/captivity, or duty/friendship. Also, the oppositions found out in the end of analysis can be accounted as link between the real life and the text itself.

Keywords
actantial schema, Cranes, Hwang Sunwon, literary semiotics, semiotic square, semiotics

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Dear Academicians,

  IJLA's issue 7/1 (March 2019) is published, under the guest editor of Associate Professor Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL from Kütahya Dumlupınar University and the co-guest editor is Dr. Muharrem Kürşad YANGIL is from Kütahya Dumlupınar University.

   

   

  Dear Academicians, you can upload your articles through Online Manuscript Submission link upon forming it according to the academic writing format in For Writers section.

   

  Impact Factor OAJI: 0,201

  MIAR ICDS = 5.6

  Index Copernicus ICV 2016: 94,37Address :Keskustie 8 as 1 Kiiminki OULU FINLAND
Telephone :00358458092451 Fax :
Email :ijlaacademy@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri