Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


BİR EDİMBİLİMSEL BELİRTEÇ OLARAK ANADİL VE YABANCI DİL SÖYLEMİNDE ‘I THİNK’ KULLANIMINA DERLEM ÇIKIŞLI YAKLAŞIM
(A CORPUS-DRIVEN APPROACH TO I THINK AS A PRAGMATIC MARKER IN NATIVE AND NON-NATIVE DISCOURSE )

Author : Cem CAN  & İlyas YAKUT  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 26
Page : 210-229
212    178


Summary
Sözce içerisindeki diğer sözdizimsel unsurlarla zayıfça ilişkilendirilen edimbilimsel belirleyiciler birçok işlevi yerine getiren edimbilimsel unsurlardan bir tanesidir. Günlük konuşmalarda karşılaşılan birçok edimbilimsel belirleyiciler arasında I think anadil ve yabancı dil söyleminde en yaygın olan belirleyicilerden birisidir. Bu yüzden, bu çalışmanın amacı bir edimbilimsel belirleyici olarak I think’in kullanımlarını ve işlevlerini ortaya çıkarmak ve İngilizce öğrenen Türk bireylerle anadili İngiltere İngilizce’si olan bireyleri bu bağlamda karşılaştırmak olmuştur. I think’in her iki grupta da kullanımını araştırmak için derlem çıkışlı bir yaklaşım benimsenmiş ve Wordsmith Tools 6.0 yazılımı vasıtasıyla bütüncül okuma yöntemiyle belirlenen işlevler üzerinden bir sınıflandırmaya gidilmiştir. Elde edilen sonuçlar ışığında, I think’in işlevleri kaçınma, vurgulama, yapısal, değerlendirme ve etkileşimsel alanlarda sınıflandırılmıştır. Log likelihood testi kullanılarak gruplar arasında I think’in bir belirleyici olarak kullanım sıklıklarında ve işlevsel çeşitliliklerinde bir fark olup olmadığı incelenmiştir. İstatistiksel test sonuçları belirleyicinin kullanım sıklıkları açısından gruplar arasında bir fark oluşturmadığını göstermiştir. Ancak, işlevsel dağılımlarda gruplar arasında farklılıklar gözlemlenmiştir.

Keywords
Derlem çıkışlı yaklaşım, işlevsel çözümleme, edimbilimsel belirleyici, I think.

Abstract
Loosely attached to other syntactic elements in an utterance, pragmatic markers (PM) are one of the most frequented pragmatic elements that fulfill various functions. Among a great number of PMs encountered in daily conversations, I think is one of the most prevalent PMs in native speaker and non-native speaker discourse. Thus, the purpose of this study was to unravel and compare the overall uses and functions of I think among Turkish learners of English and native speakers of British English. Adopting corpus-driven approach to explore the use of I think in both groups, the uses of the marker were classified depending on their functions that were designated through integrated reading of the data by using Wordsmith Tools 6.0. According to the results, the functions of I think were categorized under the domains of shield, booster, structural, evaluative and interactional. Log likelihood statistics was administrated to figure out whether the difference across the groups was statistical in their use of I think with regard to frequency and functional variety. The results revealed that there was not a statistical difference between the groups regarding the overall uses of the marker. However, differences in the functional distributions of I think across the groups were observed.

Keywords
Corpus-driven approach, Functional analysis, Pragmatic marker, I think.

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Dear Academicians,

  IJLA's issue 7/1 (March 2019) is published, under the guest editor of Associate Professor Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL from Kütahya Dumlupınar University and the co-guest editor is Dr. Muharrem Kürşad YANGIL is from Kütahya Dumlupınar University.

   

   

  Dear Academicians, you can upload your articles through Online Manuscript Submission link upon forming it according to the academic writing format in For Writers section.

   

  Impact Factor OAJI: 0,201

  MIAR ICDS = 5.6

  Index Copernicus ICV 2016: 94,37Address :Keskustie 8 as 1 Kiiminki OULU FINLAND
Telephone :00358458092451 Fax :
Email :ijlaacademy@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri