Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


AÇIK UÇLU SINAVLARLA ÇOKTAN SEÇMELİ TEST SINAVLARININ KARŞILAŞTIRILMASI TEST SINAVLARININ YAZMA BECERİSİNE ETKİSİ
(COMPARISON OF MULTIPLE CHOICE EXAMS WITH OPEN ENDED EXAMS THE EFFECTS OF MULTIPLE CHOICE EXAMS ON THE WRITING SKILLS )

Author : Engin ÖMEROĞLU    
Type :
Printing Year : 2018
Number : 26
Page : 548-570
211    189


Summary
Bu araştırma “Yüksekokul Kurumları Sınavı”na (YKS) girecek lise son sınıf öğrencilerinin, okuma-anlama-yazma becerilerini tespit etmek ve çoktan seçmeli test sınavlarının yazma becerilerine etkisini incelemek için yapılmıştır. Problem: Türkiye’deki üniversiteye giriş sınav sistemi öğrencilerin yazma becerilerini ölçmemektedir. Çoktan seçmeli test şeklinde yapılan Türkçe sınavlarında ağırlıklı olarak öğrencilerin okuma-anlama becerisi ölçülmektedir. Acaba öğrencilerin çoktan seçmeli sınavlardaki başarıları ile açık uçlu sınavlardaki başarı durumları ve yazma becerileri nasıldır? Yöntem: Bu araştırma tarama modeliyle yapılan nicel bir çalışmadır. Katılımcılar: Araştırmanın evreni 2018 yılında üniversite seçme sınavına (YKS) girecek lise son sınıf öğrencileridir. Örneklemi ise Sakarya ilinin genelini temsilen; akademik başarısı en yüksek, orta ve en düşük düzeydeki liselerden seçilen ve araştırmaya katılan toplam 92 öğrenciden oluşmaktadır. Sonuç: Açık uçlu sınavlarda araştırmaya katılan bütün öğrencilerin başarı ortalaması 48,489’dur, çoktan seçmeli sınavlarda ise 81,304’tür. Buna göre çoktan seçmeli sınav ile açık uçlu sınavlarda alınan puanlarda önemli fark bulunmaktadır. Yazma becerisi konularında öğrencilerden büyük çoğunluğunun yetersiz olduğu tespit edilmiştir.

Keywords
Çoktan seçmeli test sınavları, açık uçlu sınavlar, yazma becerisi. YKS

Abstract
This research was conducted to determine the reading comprehension and writing skills of high school seniors who graduated and will enter the “College Entrance Examination” (YKS) in examine the effect of multiple choice exams on writing skills. Problem: University entrance exam system does not measure students' writing skills in Turkey. The Turkish exams conducted with multiple choice test method, the ability of students reading comprehension is measured mainly. How are the successes in multiple-choice exams and the successes in open ended exams and the writing skills? Method: This study is a quantitative study conducted with the scanning model. Participants: The universe of the research; It is the senior high school students who will enter the university entrance examination (YKS) in 2018. The sample is senior high school students consists of a total of 92 students selected according to their academic achievement. These students have the highest, middle and lowest level of academic achievements in Sakarya-Turkey Conclusion: The average achievement of all students participating in the open ended exam is 48,489, and 81,304 in the multiple choice exam. According to the research, there is a significant difference between the multiple choice exam and the open ended exam. It has been stated that the vast majority of students in writing skills are inadequate. Therefore, the success of students in the test exams can be considered as a virtual success. Students made mistakes in writing, punctuation and punctuation in the open-ended exam. In addition, some of the students left the answers blank or gave an incorrect answer in the open-ended exam. Thus, it has been stated that the lack of students is not only limited to writing skills but also has deficiencies in reading comprehension.

Keywords
Multiple choice exams, open ended exams, writing skills ve “OKS”

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Dear Academicians,

  IJLA's issue 7/1 (March 2019) is published, under the guest editor of Associate Professor Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL from Kütahya Dumlupınar University and the co-guest editor is Dr. Muharrem Kürşad YANGIL is from Kütahya Dumlupınar University.

   

   

  Dear Academicians, you can upload your articles through Online Manuscript Submission link upon forming it according to the academic writing format in For Writers section.

   

  Impact Factor OAJI: 0,201

  MIAR ICDS = 5.6

  Index Copernicus ICV 2016: 94,37Address :Keskustie 8 as 1 Kiiminki OULU FINLAND
Telephone :00358458092451 Fax :
Email :ijlaacademy@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri