Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE HAREKETLİ RESİMLERLE A1 DÜZEYİNDE EYLEM ÖĞRETİMİ
(TEACHING VERBS TO A1 LEVEL WITH MOVING PICTURES IN TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE )

Author : Can AKCAOĞLU    
Type :
Printing Year : 2018
Number : 26
Page : 571-581
214    177


Summary
Yabancı dil öğretiminde ve yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde öğrenicilerin söz varlığı kritik bir konumda bulunmaktadır. Öğrenicilerin söz varlığını genişletmek amacıyla sözcük öğretimi için çeşitli yöntem ve teknikler uygulanmaktadır. Farklı sözcük türleri için farklı öğretim uygulamaları yapılabilir ve yapılmaktadır. Elbette, temel olarak hedeflenen, öğrenicilerin dili edinmesi ve gelişimini sürdürmesidir. Bu çalışmada, teknolojinin gelişimiyle birlikte ortaya çıkan ve bilgisayar, akıllı telefon, tablet gibi araçlarda kullanılabilen hareketli resimlerin (GIF) yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde kullanımına dair öneri yapılmıştır. Bu öneri, temel düzey Türkçe öğrenicileri için yapılacak eylem öğretimi uygulamalarına yöneliktir. İlgili malzemenin yapı olarak eylem öğretimine uygun olduğu düşünülmektedir. Söz konusu uygunluk, eylemlerin akılda kalıcılığına katkı, öğretim etkinlikleri sırasında pratik bir teknik uygulama olanağı ve iyi zaman kullanımı kapsamındadır. Hareketli resimlerin seçimi de eylemlerin aktarılmasındaki zorlukla ilişkilidir. İlgili malzemenin öncelikli olarak temel düzey açısından daha işlevsel olduğu düşünülmektedir. Çünkü temel düzey öğrenicilerinin ileriki düzeylere göre somutlaştırmaya daha fazla gereksinimi bulunmaktadır. Bu bağlamda, hareketli resimlerin yapısı, özellikleri ve olası ders uygulamalarında yararlanılabilecek işlevleri ile farklı kişilerin bu hareketli resim/animasyonları kullanımından söz edilmiştir. Önerilen teknik doğrultusunda, öğretim uygulamalarında kullanılan malzemelerin çeşitliliği açısından artış olacağı düşünülmektedir. Bu tekniğin, özellikle bugün orta yaşın altındaki yaşlarda olan öğrenicilerin aşina oldukları malzeme ile kendilerini öğretim/öğrenim sürecinde konforlu hissetmesi için bir yol olması beklenmektedir.

Keywords
Eylem Öğretimi, Yabancı Dil Olarak Türkçe

Abstract
In foreign language teachign and teaching Turkish as a foreign language, vocabulary is matter of cruciality. To be able to enlarge learner’s vocabulary, different methods and techniques are implemented to teaching. Various teaching practices are upheld for different word forms. Naturally, it is mainly aimed that acqusition and continuing development take place. In this study, the usage of moving pictures (GIF) on computer, smart phone and tablet, which emerged with the optimized technology, was proposed in relation to teaching Turkish as a foreign language. In this proposal, the basic level Turkish learners are aimed to teach verbs with GIF implemented activities which are considered as functioning. This function refers to the contribution of verb’s memorability, opportunity of implementing a practical technique and managing the lesson time. Selection of moving pictures is related to difficulty of teaching verbs. The material is considered as functional especially for basic level learners. In other words, basic level learners need embodiment more than higher levels. Within the context, it is mentioned that the structure, feature and benefits of possible functions in lesson implementation of moving pictures are useful to various researchers favouring visuals. With this technique, an increase in diversity of materials is expected. Especially, this technique is considered as a comfortable option with familiar material in learning process of learners under middle age.

Keywords
Teaching Verbs, Turkish as a Foreign Language

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Dear Academicians,

  IJLA's issue 7/1 (March 2019) is published, under the guest editor of Associate Professor Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL from Kütahya Dumlupınar University and the co-guest editor is Dr. Muharrem Kürşad YANGIL is from Kütahya Dumlupınar University.

   

   

  Dear Academicians, you can upload your articles through Online Manuscript Submission link upon forming it according to the academic writing format in For Writers section.

   

  Impact Factor OAJI: 0,201

  MIAR ICDS = 5.6

  Index Copernicus ICV 2016: 94,37Address :Keskustie 8 as 1 Kiiminki OULU FINLAND
Telephone :00358458092451 Fax :
Email :ijlaacademy@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri