Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ESKİ TÜRK YAZITLARINDAKİ BAZI İFADELER ÜZERİNE: KT DOĞU 38. VE T 23. SATIRLAR
(ON THE SOME EXPRESSIONS IN OLD TURKIC INSCRIPTIONS: KT EAST 38TH AND T 23RD LINES )

Author : Hüsnü Çağdaş ARSLAN    
Type :
Printing Year : 2018
Number : 26
Page : 487-494
218    190


Summary
Eski Türk yazıtlarında yalın hâldeki bir ad, bir cümleciğin ya da cümlenin belirsiz nesnesi olabilir. Buna eksiz belirtme durumu denir. Belirli nesne durumu ise; iyelik eksiz gövdelere +g/+g, iyelik ekli gövdelere +n eklerinin eklenmesiyle kurulmaktadır. Bu durum, nadiren de çokluk kişi ve işaret adıllarından sonra +nI; teklik kişi ve işaret adıllarından sonra +I ekinin getirilmesiyle oluşturulmaktadır. Bu çalışmada, Eski Türk yazıtlarıyla ilgili okuma ve aktarma sorunlarına değinen bir yaklaşım içerisinde belirtme durumu ekleri açıklanmıştır ve Köl Tigin Doğu 38. ve Tun?yukuk 23. satırlardaki ifadelerin okunuşlarıyla ilgili görüşler sunulmuştur.

Keywords
Eski Türkçe, yazıtlar, belirtme durumu, Köl-Tigin, Tun?yukuk.

Abstract
In Old Turkic inscriptions a name in the nominative case can be an indefinite object of a sentence or a clause. This is referred to as an accusative case without suffix. And the definite object case is formed by adding the suffixes +g/+g to the stems without possessive suffix, the suffix +n to the stems with possessive suffixes. This case is also formed very rarely by adding +nI after the personal and demonstrative pronouns in the plural case and +I after the personal and the demonstrative pronouns in the singular case. In this study, accusative suffixes were explained in an approach that addresses the problems of reading and translation in relation to the Old Turkic inscriptions, and the opinions on the readings of the expressions in Köl Tigin East 38th and Tun?yuquq 23rd lines were presented.

Keywords
Old Turkic, inscriptions, accusative case, Köl-Tigin, Tun?yuquq.

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Dear Academicians,

  IJLA's issue 7/1 (March 2019) is published, under the guest editor of Associate Professor Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL from Kütahya Dumlupınar University and the co-guest editor is Dr. Muharrem Kürşad YANGIL is from Kütahya Dumlupınar University.

   

   

  Dear Academicians, you can upload your articles through Online Manuscript Submission link upon forming it according to the academic writing format in For Writers section.

   

  Impact Factor OAJI: 0,201

  MIAR ICDS = 5.6

  Index Copernicus ICV 2016: 94,37Address :Keskustie 8 as 1 Kiiminki OULU FINLAND
Telephone :00358458092451 Fax :
Email :ijlaacademy@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri