Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE OKUMA METİNLERİNİN SADELEŞTİRİLMESİ: GAZİ ÜNİVERSİTESİ YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİM SETİ ÖRNEĞİ
(SIMPLIFICATION OF READING TEXTS IN TEACHING TURKISH FOR FOREIGNERS: THE CASE OF GAZI UNIVERSITY TEACHING TURKISH FOR FOREIGNERS TEXTBOOKS )

Author : Mustafa DURMUŞ  & Suzan CİHANGİR  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 26
Page : 684-694
166    188


Summary
Metin sadeleştirme dil öğretiminde sıklıkla başvurulan bir tekniktir. Hedef dile ait, ana dil konuşurlarına yönelik hazırlanan okuma metinlerinin yabancı dil / ikinci dil öğretiminde kullanılması metin sadeleştirmenin en önemli nedenidir. Krashen’ın anlaşılabilir girdi kuramına göre, dilsel girdinin “anlamlı” olması, öğrenicileri hedef dilin iletişim ortamlarının doğal bir üyesi olmasını sağlamaktadır. Bu da, öğrenicilere sunulan dilsel girdinin, öğrenicilerin bilgilerinin bir adım önünde olmasıyla mümkündür. Bu nedenle, dilsel girdi türlerinden biri olan okuma metinlerinin metin sadeleştirme teknikleriyle yabancı / ikinci dil öğrenim / edinim sürecinin bir parçası olması sağlanmaktadır. Bu çalışmada, Gazi Üniversitesi Yabancılara Türkçe Öğretim Setinde yer alan okuma metinleri incelenerek, otantik (özgün) materyallerin kullanım sıklığı araştırılmıştır. Otantik (özgün) ve materyal geliştiriciler tarafından oluşturulmuş metinlerin dil seviyelerine göre farklı yönlerden sadeleştirildiği tespit edilmiştir. Metinlerin içerik, biçim bilgisi, söz varlığı ve söz dizimi bakımından dil seviyelerine ve hedeflenen kazanımlara göre sadeleştirildiği görülmüştür.

Keywords
Yabancılara Türkçe öğretimi, metin sadeleştirme, dil öğretiminde okuma metinleri

Abstract
Text simplification is a frequently used technique in language teaching. The use of reading texts for the target language in native language / secondary language education is the most important reason for text simplification. According to Krashen's comprehensible input theory, the fact that the linguistic input is ileri meaningful as makes the learners a natural member of the communication medium of the target language. This is possible with the linguistic input presented to learners one step ahead of the learner's knowledge. Therefore, it is ensured that reading texts, one of the linguistic input types, are part of the foreign / second language education / acquisition process with text simplification techniques. In this study, reading texts in Gazi University Turkish Teaching Set were investigated and the frequency of using authentic materials was investigated. It is determined that the texts created by authentic (original) and material developers are simplified in different directions according to the language levels. Texts have been simplified in terms of content, grammar, vocabulary, and syntax, based on language levels and targeted gains.

Keywords
teaching Turkish for foreigners, text simplification, reading texts in language teaching

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Dear Academicians,

  IJLA's issue 7/1 (March 2019) is published, under the guest editor of Associate Professor Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL from Kütahya Dumlupınar University and the co-guest editor is Dr. Muharrem Kürşad YANGIL is from Kütahya Dumlupınar University.

   

   

  Dear Academicians, you can upload your articles through Online Manuscript Submission link upon forming it according to the academic writing format in For Writers section.

   

  Impact Factor OAJI: 0,201

  MIAR ICDS = 5.6

  Index Copernicus ICV 2016: 94,37Address :Keskustie 8 as 1 Kiiminki OULU FINLAND
Telephone :00358458092451 Fax :
Email :ijlaacademy@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri