Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TARAMA SÖZLÜĞÜ’NDE GEÇEN TARIM ADLARI
(THE NAMES OF THE AGRICULTURE WHICH PASSED IN THE SCANNING DICTIONARY )

Author : Gizem KORKUT    
Type :
Printing Year : 2019
Number : 28
Page : 165-180
39    27


Summary
İnsanlık tarihinin dönüm noktası olan tarım; insanları tüketiciden üretici konumuna getirmesi, yerleşik hayata geçirerek bir topluluk halinde yaşamalarına sebebiyet vermesi bakımından önemlidir. Toplumların yaşayış biçimleri dilleriyle eş değerlik gösterir. Dil; kültürün devamlılığını ve aktarımını sağlayan, konuşurlarının duygu ve düşüncelerini yansıtan önemli araçtır. Dil, devamlılığın haricinde bir milletin geçmişten günümüze; yaşayışlarını, düşünüşlerini veren önemli göstergedir. Toplumlar karşılaştıkları ve yaşadıkları durumlara göre dillerini şekillendirmişlerdir. İhtiyaç dâhilinde toplumlar dillerine yeni sözcükler türetmişlerdir. İnsanlar bildikleri nesneleri tanımlayarak onları dil hazinelerine katmıştır. Her milletin söz varlığında yaşadıkları coğrafyanın, iklimin izleri vardır. Yaşadığı coğrafya itibarıyla büyük oranda hayvancı bir topluluk olan Türklerin tarımla da uğraştıklarını eski kaynaklardan edindiğimiz bilgilerden anlayabiliyoruz. Tarımla uğraşan çiftçi grubunun olması, yeme-içme kültüründe tarımdan elde edilen ürünlerin yer alması, sulama kanalları ve araç-gereçlerin söz varlığında yer edinmiş olmasından eski Türklerin tarım hakkında bilgi sahibi olduğunu anlayabiliyoruz. Dil, kültürün bir yansıması olduğu için bu makalenin girişinde öncelikle eski Türklerin tarım kültürüne ve Tarama Sözlüğü ve hakkında yapılan çalışmalardan bahsedildikten sonra Tarama Sözlüğü’ ndeki “tarım” yansımaları tespit edilecektir. Tarama Sözlüğü’ndeki tarım temasına dâhil olan sözcüklerinin kökenleri tespit edilecek ve sözcüklerin oluşum yollarına bakılacaktır. Tarama Sözlüğü esas alınarak yapılan bu çalışmada tarımın; Tarama Sözlüğü’ndeki söz varlığına katkısı tespit edilecek, köken tespiti yapılacak, sözcüklerin oluşturulma yollarına bakılacak ve Derleme Sözlüğü’ndeki tarım sözcükleriyle karşılaştırılacaktır.

Keywords
Tarama Sözlüğü, Derleme Sözlüğü, söz varlığı.

Abstract
The turning point in human history is agriculture. It is important, because it makes people from consumer to producer and it is the main reason for people to live in a community by settled life. The life style of a society is equivalent to the language. Language; is an important tool that reflects the emotions and thoughts of the speakers. Language, the continuity of a nation from past to present; is an important indicator that gives thoughts and thoughts. The societies have shaped their language according to their faced situations and lived situations. Because of necessity, societies have created new words for their language. People define the objects they know and add them to the treasures of language. Every nation has a trace of the geography and climate in the existent words. We can understand from the information we obtained from the old sources that the Turks, which is a large animal husbandry community, are also engaged in agriculture. We can understand the knowledge of the old Turks in the field of farming, from the presence of agricultural products, from culture of eating-drinking and the presence of irrigation channels and agricultural equipment. The entrance of this article is written about agricultural cultures of old Turks, because the language is a reflection of it. After mentioning the Scanning Dictionary and its about the research work, the "agricultural" reflections in the Scanning Dictionary were determined. In Scanning Dictionary the origins of the words included in the agricultural theme were determined and the ways of forming the words were examined. In this study, which is based on the Scanning Dictionary, the contribution to the word presence in the Scanning Dictionary of agriculture which is determined similarities will be compared with the Compilation Dictionary.

Keywords
Scanning Dictionary, Compilation Dictionary, existent words.

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Dear Academicians,

  IJLA's issue 7/1 (March 2019) is published, under the guest editor of Associate Professor Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL from Kütahya Dumlupınar University and the co-guest editor is Dr. Muharrem Kürşad YANGIL is from Kütahya Dumlupınar University.

   

   

  Dear Academicians, you can upload your articles through Online Manuscript Submission link upon forming it according to the academic writing format in For Writers section.

   

  Impact Factor OAJI: 0,201

  MIAR ICDS = 5.6

  Index Copernicus ICV 2016: 94,37Address :Keskustie 8 as 1 Kiiminki OULU FINLAND
Telephone :00358458092451 Fax :
Email :ijlaacademy@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri