Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ÖĞRETMENLERİN SÖZEL OLMAYAN DAVRANIŞLARININ SINIF YÖNETİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
(THE EFFECT OF NON-VERBAL BEVAVIORS OF TEACHERS ON CLASSROOM MANAGEMENT )

Author : İbrahim Serkan Ödemiş    
Type :
Printing Year : 2019
Number : 28
Page : 56-65
27    22


Summary
İletişim eğitimde önemli bir yere sahiptir. Hem öğretmenler hem de öğrenciler ders içerisinde sözel ve sözel olmayan iletişimi kullanırlar. Öğretmenin sınıf içerisinde baskın bir rolü olması nedeniyle, öğretmenlerin sözel olmayan davranışlarının öğretimin etkinliği üzerinde önemli bir rolü vardır. Bu nedenle, bu çalışma Türkiye’de üniversite düzeyinde İngilizce derslerinde öğretmenlerin sözel olmayan davranışalarının sınıf yönetimi üzerindeki etkilerini ele almaktadır. Araştırma öğretmenlerin sınıf yönetimi algısı ve öğrencilerin öğretmenlerin sözel olmayan iletişim stratejilerine karşı tutumlarını incelemektedir. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden vaka çalışması kullanılmıştır. Çalışma grubu 6 öğretmenden oluşmaktadır. Veriler görüşme ve gözlem yoluyla toplanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, öğretmenler sınıf yönetimini huzurlu bir ortam, saygı ve sözel olmayan iletişim olarak tanımlamaktadır. Öğretmenler, sözel olmayan davranışları bazı davranışların engellenmesi, bazı davranışların da teşvik edilmesinde kullandıklarını belirtmiştir. Öğrenciler ise sözel olmayan davranışları kabul veya reddetmiştir. Araştırma Türkiye’de yabancı dil öğretimi bağlamında gerçekleştirilmiş ve araştırma sonuçlarına göre pedagojik tartışmalar yapılmıştır.

Keywords
sözel iletişim, sözel olmayan iletişim, sınıf yönetimi, İngilizce öğretimi

Abstract
Communication is a key element in instruction. Teachers and students convey messages by both verbal and non-verbal cues. Since teacher has a dominant role in the classroom; non-verbal cues of teachers have a great influence on the effectiveness of instruction. Therefore, this paper mainly discusses about the effects of non-verbal communication on college English classroom management in Turkey. The research focused on the perceptions of teachers about classroom management and students’ reactions against teachers’ non-verbal communication strategies. Case study was used as a research design. The study group consisted of 6 teachers. The data gathered through interviews and observations. The results showed that teachers consider the classroom management as a peaceful atmosphere, respect, and non-verbal communication. Teachers use non-verbal communication to prevent or to encourage some behaviors. Students accept or refuse the non-verbal communication. The research was conducted within a Turkish context. So, some pedagogical implications of the results were also discussed

Keywords
verbal communication, non-verbal communication, classroom management,teaching English

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Dear Academicians,

  IJLA's issue 7/1 (March 2019) is published, under the guest editor of Associate Professor Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL from Kütahya Dumlupınar University and the co-guest editor is Dr. Muharrem Kürşad YANGIL is from Kütahya Dumlupınar University.

   

   

  Dear Academicians, you can upload your articles through Online Manuscript Submission link upon forming it according to the academic writing format in For Writers section.

   

  Impact Factor OAJI: 0,201

  MIAR ICDS = 5.6

  Index Copernicus ICV 2016: 94,37Address :Keskustie 8 as 1 Kiiminki OULU FINLAND
Telephone :00358458092451 Fax :
Email :ijlaacademy@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri