Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İNGİLİZCE ÖĞRETMEN ADAYLARININ SÖZLÜ GERİ BİLDİRİM HAKKINDAKİ İNANÇLARI VE UYGULAMALARI
(PRE-SERVICE EFL TEACHERS’ BELIEFS and BEHAVIOURS on ORAL CORRECTIVE FEEDBACK STRATEGIES )

Author : Zubeyde Sinem Genc  & Özlem CENGİZ  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 28
Page : 19-39
29    25


Summary
Öğretmenlerin kullandığı sözlü geri bildirim stratejileri üzerine pek çok çalışma yapılmasına rağmen sözlü geri bildirim stratejileri hakkındaki inançları, öğretmenlerin bu stratejiler hakkında inandıklarının ve uygulamalarının birbiriyle tutarlı olup olmadığı ve sözlü geri bildirim stratejileri hakkındaki inançlarının kaynakları etraflıca araştırma gerektiren önemli konulardan biridir. Daha geniş bir proje kapsamında betimleyici bir yapıda olan bu araştırma, 44 İngilizce öğretmen adayının kullandıkları sözlü geri bildirim stratejilerini, inançları ile uygulamalarının hangi ölçüde uyum sağladığını ve sözlü geri bildirim stratejileri hakkındaki inançlarının kaynaklarını incelemeyi hedeflemektedir. Veri toplama araçları olarak Özmen & Aydın’dan (2015) uyarlanan bir Sözlü Hata Düzeltme Simulasyonu ve 8 gönüllü öğretmen adayıyla yarı yapılandırılmış mülakat kullanılmıştır. Araştırmanın sonuçları İngilizce öğretmen adaylarının sözlü geri bildirim stratejilerine yönelik olumlu bir tutum sergilediğini ve belirli sözlü geri bildirim stratejileri kullanmakla birlikte sözlü hataları düzeltmede seçici davrandıklarını ortaya koymuştur. Ancak sözlü geri bildirim stratejilerine dair pek çok inanışın uygulamayla çeliştiği gözlenmiştir. Ayrıca bu çalışma öğretmen adaylarının sözlü geri bildirim stratejileri hakkındaki inançlarının farklı kaynaklara dayandığını göstermektedir. Bu çalışma, birtakım sınırlılıklarına rağmen, yabancı dil öğrenimi ve yabancı dil öğretmen eğitimindeki en önemli konulardan biri olan öğretmenlerin sözlü geri bildirim stratejileri hakkındaki inançlarını ve uygulamalarını ortaya koyması bağlamında alana katkıda bulunmaktadır.

Keywords
sözlü geri bildirim stratejileri, İngilizce öğretmen adayları, öğretmen inançlarının kaynakları

Abstract
Although there have been studies conducted separately on the amount of oral corrective feedback (OCF) strategies language teachers provided, one relevant important issue that needs thorough investigation is the teachers’ beliefs about OCF, the sources of teachers’ beliefs, and whether teachers’ beliefs and behaviours on OCF match. This study, descriptive in nature and part of a larger project, aimed to examine the beliefs and behaviours of 44 pre-service Turkish teachers of English as a foreign language (EFL) on the use of OCF strategies, to what extent their beliefs and behaviours matched, and to explore the sources of teachers’ beliefs about OCF. Data were collected through a classroom simulation survey, adapted from Özmen & Aydın (2015), and a semi-structured interview with 8 of the participants. The results revealed that the pre-service EFL teachers had a positive attitude towards OCF and favoured selective correction as well as certain OCF strategies; however, the majority of their beliefs were observed to contradict with their stated behaviours. The research also demonstrated that their beliefs about OCF strategies are derived from various sources. Despite several limitations of the study, it contributes to enlighten the issue of teachers’ beliefs and behaviours about OCF, which is one of the crucial topics in foreign language teaching and language teacher education.

Keywords
oral corrective feedback strategies, pre-service teachers EFL teachers, sources of teachers’ beliefs

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Dear Academicians,

  IJLA's issue 7/1 (March 2019) is published, under the guest editor of Associate Professor Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL from Kütahya Dumlupınar University and the co-guest editor is Dr. Muharrem Kürşad YANGIL is from Kütahya Dumlupınar University.

   

   

  Dear Academicians, you can upload your articles through Online Manuscript Submission link upon forming it according to the academic writing format in For Writers section.

   

  Impact Factor OAJI: 0,201

  MIAR ICDS = 5.6

  Index Copernicus ICV 2016: 94,37Address :Keskustie 8 as 1 Kiiminki OULU FINLAND
Telephone :00358458092451 Fax :
Email :ijlaacademy@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri