Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


L’ENSEIGNEMENT DE LA GRAMMAIRE EN CLASSE DU FLE SELON LA PERSPECTIVE CO-ACTIONNELLE
(YABANCI DİL OLARAK FRANSIZCA SINIFINDA ORTAK EYLEM ODAKLI YAKLAŞIMA GÖRE GRAMER ÖĞRETİMİ )

Author : Merih AYDIN  & Halil AYTEKİN  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 28
Page : 93-106
28    24


Summary
Bir toplumda yaşayan insanlar birbirleriyle aynı dili kullanarak iletişim kurarlar. İçerisinde yaşadığımız küresel dünya insanları aynı dili, aynı kültürü paylaşmasalar da birbirleriyle iletişime zorlar. Başka bir ifadeyle, her alanda konuşmak, bilgi alış verişinde bulunmak, ekonomik ilişkilerimizi güçlendirmek, yurtdışında çalışmak için en azından bir yabancı dil öğrenmek gerekir. Günden güne gelişen uluslararası ilişkiler, ulusları kendi anadilleriyle iletişim kurma konusunda yetersiz kılmaktadır. Bu yüzden başka ülkelerin dillerini öğrenme gerekliliği ortaya çıkar. Yabancı bir dili konuşmak, o dili konuşan insanlarla sözel veya yazılı olarak iletişim kurmaktır. O halde, gerekli olan şey harekete geçmektir. “Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metni” yabancı dil eğitimi ve öğretimi sırasında ülkeler arasında kolaylıkla dolaşmak, dil öğrenenlerin veya normal vatandaşların hareketliliğini kolaylaştırmak, ülkeler arasında iletişimi ve işbirliğini daha dinamik kılmak, farklı kimlik ve kültürlere saygı göstermek gibi öngörülen amaçları ortaya koyar. Bunun dışında, iş ve karşılıklı anlayış ilişkilerinin geliştirilmesi en iyi şekilde bilgiye ulaşma hedeflenir. Diğer önemli bir nokta ise öğrenenler arasında işbirliğini sağlamaktır. Bu çalışmada, eylem odaklı yaklaşım içerisinde gramer sorununu, görev kavramını, öğrenenin ve öğretenin rolünü incelemeye çalıştık. Çalışma bu belirlediğimiz konular üzerine dayanmaktadır. Ele alınan çalışma nitel olup doküman analizi yönteminden yararlanılmıştır. Belirlenen metot kitaplarının kapsamı geniş olduğundan örneklem olarak gramer konusu ele alınmıştır.

Keywords
Eylem odaklı yaklaşım, Diller için Avrupa ortak başvuru metni, Yabancı dil öğretimi, gramer.

Abstract
Les individus qui vivent dans une société communiquent en parlant la même langue avec les uns les autres. Même si les gens ne partagent pas la même langue et culture, le monde globalisé dans lequel nous vivons exige sans doute la communication. Autrement dit, pour échanger avec les autres pays dans chaque domaine, pour renforcer nos relations économiques, pour travailler à l’étranger, il faut qu’on apprenne au moins une langue étrangère. les relations internationales qui augmentent progressivement rendent les nations inadéquates en matière de communiquer avec leur langue maternelle et à cause de cela, on se révèle l’exigence d’apprendre les langues des autres pays. Parler une langue étrangère, c’est que l’individu peut communiquer verbalement ou par écrit avec les gens qui parlent cette langue. Donc, ce qui est necessaire est d’agir avec l’autre en langue étrangère. Le cadre éuropéen commun de référence pour les langues marque les objectifs prévus au cours de l’enseignement et l’apprentissage des langues à savoir : circuler facilement entre les pays, favoriser la mobilité des personnes et des apprenants, rendre plus dynamique la communication et la collaboration entre les pays, respecter des identités et des diversités culturelles. En plus, on vise l’amélioration des relations de travail et de la compréhension réciproque et un meilleur accès à l’information. Un autre point important est aussi de fournir la coopération entre les apprenants. Dans ce travail, nous avons essayé d’étudier la question de la grammaire, la notion de la tâche, le rôle de l’apprenant et celui de l’enseignant, l’évaluation dans la perspective actionnelle. Ce sont des sujets qui nous amènent à mettre la perspective actionnelle en évidence. Dans ce travail qualitatif, nous avons utilisé la méthode d’analyse de document pour réaliser notre objectif. Comme le contenu des livres de méthode est trop large pour étudier, nous avons limité le sujet du travail à la grammaire dans la perspective actionnelle.

Keywords
la perspective actionnelle, Le cadre éuropéen commun de référence, l’apprentissage de langue étrangè

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Dear Academicians,

  IJLA's issue 7/1 (March 2019) is published, under the guest editor of Associate Professor Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL from Kütahya Dumlupınar University and the co-guest editor is Dr. Muharrem Kürşad YANGIL is from Kütahya Dumlupınar University.

   

   

  Dear Academicians, you can upload your articles through Online Manuscript Submission link upon forming it according to the academic writing format in For Writers section.

   

  Impact Factor OAJI: 0,201

  MIAR ICDS = 5.6

  Index Copernicus ICV 2016: 94,37Address :Keskustie 8 as 1 Kiiminki OULU FINLAND
Telephone :00358458092451 Fax :
Email :ijlaacademy@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri