Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


CALLAN YÖNTEMİ’NİN KONUŞMA BECERİSİNİ GELİŞTİRMEYE ETKİSİ
(THE EFFECT OF THE CALLAN METHOD ON THE DEVELOPMENT OF THE SPEAKING SKILL )

Author : Halit KARATAY  - Haluk GÜNGÖR & Uluhan ÖZALAN  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 28
Page : 238-264
43    48


Summary
Callan Yöntemi, öğrencilerin doğru ve akıcı konuşma becerilerini geliştirmek için hedef dili kullanarak sorulara akıcı ve doğru cevap vermeye dayalı bir yöntemdir. Hedef dilin hızlı ve etkili bir şekilde öğretilmesi amacıyla geliştirilmiştir. Bu araştırmada Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde akıcı ve doğru konuşma becerisi üzerindeki etkisi incelenmiştir. Çalışma, eylem araştırması olarak tasarlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubu, 2015-2016 akademik yılında Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi TÖMER’de Türkçe öğrenen 13 farklı ülkeden gelen 18 uluslararası öğrenciden oluşmaktadır. A2 ve B1 kurlarında öğrencileri konuşturmak, B2 ve C1 kurlarında konuşma hatalarını düzeltmek için Callan yöntemi kullanılmıştır. Okuma metinlerine bağlı soruları yanıtlama ve işlenen konuyla ilgili öğrencileri konuşturma etkinlikleri yapılmıştır. Öğrenciler, A2 ve B1 kurlarında sorulan sorulara hızlı yanıt verme ve soru sorma; aynı şekilde B2 ve C1 kurlarında akıcı konuşma ile birlikte sözcükleri doğru sesletme becerilerinin iyileştiği belirlenmiştir.

Keywords
Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi, sesletim, sesletim öğretimi, akıcı konuşma, Callan Yöntemi

Abstract
The Callan method is a method that aims to develop students’ target language speaking skills by having them answer questions fluently and accurately. It was developed to teach a target language rapidly and effectively. In this study, the effect of the method on students’ ability to use the target language fluently and accurately in teaching Turkish as a foreign language was investigated. The research was designed as a case study. The study group consisted of 18 students from 13 countries who were learning Turkish at the Abant İzzet Baysal University TÖMER center in the 2015-2016 academic year. The Callan method was used to enable the students to talk at the A2 and B1 levels and to correct their mistakes while speaking at the B2 and C1 levels. Verbally answering questions following reading texts and speaking about the topic being covered were the activities in which the method was used. The results revealed that that the students’ rapid response and question asking skills at the A2 and B1 levels, and fluent speaking and accurate word pronunciation skills at the B2 and C1 levels improved.

Keywords
Teaching Turkish as a foreign language, pronunciation, pronunciation teaching, fluent speaking, the

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Dear Academicians,

  IJLA's issue 7/1 (March 2019) is published, under the guest editor of Associate Professor Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL from Kütahya Dumlupınar University and the co-guest editor is Dr. Muharrem Kürşad YANGIL is from Kütahya Dumlupınar University.

   

   

  Dear Academicians, you can upload your articles through Online Manuscript Submission link upon forming it according to the academic writing format in For Writers section.

   

  Impact Factor OAJI: 0,201

  MIAR ICDS = 5.6

  Index Copernicus ICV 2016: 94,37Address :Keskustie 8 as 1 Kiiminki OULU FINLAND
Telephone :00358458092451 Fax :
Email :ijlaacademy@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri