Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNDE ŞİİR ALGISININ LİRİK, EPİK VE DRAMATİK ŞİİR TÜRLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
(THE EVALUATION OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS’ POEM PERCEPTION IN TERMS OF EPIC, DRAMATIC POEM VARIETIES )

Author : Nuray KARAKAYA    
Type :
Printing Year : 2019
Number : 28
Page : 66-79
22    23


Summary
Şiir, öğrencilerin anlamakta zorlandığı öğretmenlerin de uzak durduğu bir edebî tür gibi görünse de doğru çalışmalarla ve yeterince zaman ayrılarak öğrenciye kazandırılması gereken bir türdür. Bu çalışmanın amacı konularına göre farklı üç şiir türüne göre kız ve erkek öğrencilerin tema bulma ve şekle ait unsurları algılama düzeylerini ortaya koymaktır. Çalışmanın örneklem grubu 12, 13 ve 14 yaş grubundan seçilen öğrencilerden oluşturulmuştur. Çalışmada işlediği konulara göre şiirlerin temasını bulmakta öğrenci seviyelerinin cinsiyete ve yaşa göre değiştiği, şiirin şekle ait unsurlarını tespit etmekte bir farklılık olmadığı ortaya çıkmıştır. Öğrenciler temayı bulmakta zorlanmakla beraber yaş seviyeleri ve şiirde işlenen duygulara göre algıları değişkenlik göstermektedir. Bu durum öğrencinin sık karşılaştığı şiir gruplarında aha başarılı olduğunun ayrıca şiir çalışmalarının öğrencide duygusal gelişimle paralel olarak algı seviyesini de yükselttiğinin altını çizmektedir.

Keywords
şiir algısı, ortaokul öğrencileri, tema, değerlendirme

Abstract
Although poem seems that it is difficult to be understood by students and teachers try to keep away, it is a type that should be learned by students with the help of correct exercise and enough time. This work was carried out on the level of perceiving features of shape and female, male students’ finding topic according to topics of three different poem’s type. The sample of work consists of 12,13 and 14 ages students who were chosen. In this work, it was found out that students’ level changed according to gender and age on the topic of finding the theme of poem according to topics that they have learned and there was no difference of finding features that belongs to shape of poem. Stıdents have difficulty in finding theme. Moreover their perception changed according to emotions that were processed in poem. This condition underlines that students became successful in groups that students face often, moreover poem works improve students’ emotional condition and increase students’ perception level.

Keywords
perception of poetry, students of secondary school, theme, evaluation.

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Dear Academicians,

  IJLA's issue 7/1 (March 2019) is published, under the guest editor of Associate Professor Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL from Kütahya Dumlupınar University and the co-guest editor is Dr. Muharrem Kürşad YANGIL is from Kütahya Dumlupınar University.

   

   

  Dear Academicians, you can upload your articles through Online Manuscript Submission link upon forming it according to the academic writing format in For Writers section.

   

  Impact Factor OAJI: 0,201

  MIAR ICDS = 5.6

  Index Copernicus ICV 2016: 94,37Address :Keskustie 8 as 1 Kiiminki OULU FINLAND
Telephone :00358458092451 Fax :
Email :ijlaacademy@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri