Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


21. YÜZYIL BECERİSİ OLARAK KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİMSEL EDİNÇ VE YABANCI DİL OLARAK İNGİLİZCE ÖĞRETİMİ DERS KİTAPLARINDAKİ YERİ
(INTERCULTURAL COMMUNICATIVE COMPETENCE AS A 21ST CENTURY SKILL AND ITS PRESENCE IN THE EFL TEXTBOOKS )

Author : Derya TUZCU EKEN    
Type :
Printing Year : 2019
Number : 28
Page : 595-610
26    18


Summary
İnsanlığın başlangıcından bu yana, diğer uluslarla iletişim kurmak için bir yabancı dil bilmek hiç bu kadar önemli olmamıştır. Uluslararası iletişimdeki artış ve çeşitli ulustan insanlarla iletişim kurabilme imkânı bir yabancı dilin ön plana çıkmasına olanak sağlamıştır ki bu yabancı dil de uzun zamandır İngilizcedir. Hiçbir dil İngilizcenin başarısına şu ana kadar erişememiştir ve bunda İngilizcenin teknolojinin, ticaretin, sanatın, finansın, ekonominin vb. alanların dili olasının yanında küreselleşmenin yoğunlaşması da büyük rol oynamaktadır ve tüm bunlar İngilizcenin ‘ortak dil’ olmasına zemin hazırlamıştır. Günümüzde İngilizce herkes için iletişim aracı olduğu için kültürü de dilden ayırmak mümkün değildir ve anadili İngilizce olmayanlar arasındaki iletişimin egemen olmasından dolayı yalnızca yerel kültürü öğretmenin faydasız olduğu düşünülmektedir. Bu sebeplerden ötürü, kültürlerarası iletişimsel edinç ön plana çıkmış ve bu kavram İngilizceyi yabancı dil olarak öğrenenlerin kültürlerarası iletişim becerilerini geliştirmeye odaklanmaktadır. Ders kitapları yabancı dil öğretim materyalleri içinde en çok kullanılanlar olduklarından bu kitapların kültürlerarası iletişimsel edince uygun olup olmadıklarını incelemek gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı bir üniversitenin tüm bölümlerinde uzun yıllardır okutulan İngilizce ders kitaplarının kültürlerarası unsurları barındırıp barındırmadıklarını araştırmaktır. Bu çalışma, içerik analizine dayanan tanımlayıcı bir çalışmadır. Çalışmanın bulguları “English File Elementary ve Pre-intermediate” ders kitaplarının kültürlerarası iletişimsel edinci geliştirmede yetersiz olduğunu ve yeniden ele alınmaları gerektiğini ortaya çıkarmıştır.

Keywords
iletişim, yabancı dil, kültürlerarası edinç, kültürlerarasılık, ders kitapları

Abstract
The significance of knowing a foreign language to communicate with people of other nations has never been so crucial since the beginning of humanity. The increase in interactions among nations, and possibilities of communicating with people of various nations gave rise to a foreign language to come to the forefront which has been English for a long time. No language has achieved the success of English so far, and in that, intense globalization plays a big part as well as English being the language of technology, trade, art, finance, economy etc. all of which paved the way for English as a lingua franca (ELF). Whereas English is the medium of communication for everyone today and culture cannot be separated from the language itself, it is considered unnecessary to teach only native culture because of the prevalence of non-native to non-native interactions. Therefore, intercultural communicative competence has come into prominence and this notion focuses on developing intercultural communicative skills of English as a Foreign Language learners. As textbooks are the dominant foreign language teaching materials, it is necessary to examine the common ones to test whether they apply to the teaching of intercultural skills. The present study aims to investigate if the English textbooks used in all departments of a university include intercultural elements. This study is a descriptive study which is based on content-analysis. The findings of the study revealed that the textbooks ‘English File Elementary and Pre-intermediate’ are not satisfactory to enhance intercultural communicative competence and need revision.

Keywords
communication, foreign language, intercultural competence, interculturality, textbooks

Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Dear Academicians,

  IJLA's issue 7/1 (March 2019) is published, under the guest editor of Associate Professor Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL from Kütahya Dumlupınar University and the co-guest editor is Dr. Muharrem Kürşad YANGIL is from Kütahya Dumlupınar University.

   

   

  Dear Academicians, you can upload your articles through Online Manuscript Submission link upon forming it according to the academic writing format in For Writers section.

   

  Impact Factor OAJI: 0,201

  MIAR ICDS = 5.6

  Index Copernicus ICV 2016: 94,37Address :Keskustie 8 as 1 Kiiminki OULU FINLAND
Telephone :00358458092451 Fax :
Email :ijlaacademy@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri