Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


1 NumberEditor
Dr. Ahmet AKKAYA

Assistant Editor
Dr. Ömer Tuğrul KARA - Dr. Onur KÖKSAL

OULU FINLAND  2013

Generic File  | Cover  | Table of contents  | EditorialBülent Arif GÜLEÇ  
YABANCI DİL DEĞERLENDİRMESİNDE ALGILANMIŞ ATIFLAR Ss, 1-12
PERCEIVED ATTRIBUTIONS IN FOREIGN LANGUAGE ASSESSMENT
abortion clinics in ny read anti abortion facts
abortion clinics in ny abortion clinics in richmond va anti abortion facts

Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.31
Abstract | Full Text |


Önder ÇAKIRTAŞ  
ÇİFT TASVİR: TİTUBA, IRKÇILIK VE POLİTİKA Ss, 13-22
DOUBLE PORTRAYED: TITUBA, RACISM AND POLITICS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.11
Abstract | Full Text |


Arzu ÖZYÖN  
GOETHE’NİN GENÇ WERTHER’İN ACILARI VE MEHMET RAUF’UN EYLÜL ROMANLARINDA UMUTSUZ AŞK İZLEĞİ Ss, 23-38
THE THEME OF DESPERATE LOVE IN GOETHE’S THE SORROWS OF YOUNG WERTHER AND MEHMET RAUF’S EYLUL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.15
Abstract | Full Text |


Muhittin ELİAÇIK  
OSMANLI’DA NAZMEN VERİLMİŞ FETVÂLAR ve FIKHÎ İÇERİKLERİ
abortion clinics in ny abortion clinics in richmond va anti abortion facts
Ss, 39-53
THE FATWAS, SPOKEN POETRY FORMAT IN OTTOMAN AND ITS CONTENTS OF FIQH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.34
Abstract | Full Text |


Erhan ŞEN Hatice TURHAN  
ORTAOKUL TÜRKÇE DERSİ ÖĞRENCİ ÇALIŞMA KİTAPLARINDA YER ALAN GÜNLÜK YAŞAMA İLİŞKİN ETKİNLİKLER ÜZERİNE BİR İNCELEME Ss, 55-70
A REVIEW ON THE ACTIVITIES ABOUT DAILY LIFE IN THE SECONDARY STUDENT’S WORKBOOKS OF TURKISH LANGUAGE COURSE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.25
Abstract | Full Text |


Eyüp BOZKURT Mehmet TURAN, Hanifi ŞEKERCİ, Seda KÖMÜRBAY  
İLKÖĞRETİM OKULLARI DERSLİKLERİNDE YER ALAN SIRALAR ÜZERİNDEKİ YAZILARIN ANALİZİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA Ss, 71-80
PRIMARY SCHOOLS CLASSROOMS A STUDY ON THE ANALYSIS OF THE ARTICLES ON DESKS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.24
Abstract | Full Text |


Emine AKYÜZ  
TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ OKUMA DURUMLARI İLE EŞDUYUMSAL (EMPATİK) BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ Ss, 81-90
THE ANALYSIS OF THE RELATION BETWEEN THE READING HABITS OF THE PRESERVICE TEACHERS OF THE TURKISH LANGUAGE AND THEIR EMPATHIC SKILLS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.35
Abstract | Full Text |


Mehmet Ali BAŞARAN  
ŞİİR ÇEVİRİSİNDE SÖZDİZİMSEL EŞDEĞERLİK Ss, 91-105
FORMAL EQUIVALENCE IN POETRY TRANSLATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.27
Abstract | Full Text |


Adem AYDEMİR  
DİVANÜ LÛGATİ’T-TÜRK’TE ÖRTMECE SÖZCÜKLER ÜZERİNE Ss, 107-120
ABOUT THE WORDS OF EUPHEMISM IN DİVANÜ LÛGATİ’T-TÜRK
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.9
Abstract | Full Text |


Bilge ÖZTÜRK  
TÜRKÇEDE ETTİRGEN YAPILAR: BİR BİLİNÇLİLİK UYANDIRMA ETKİNLİĞİ
abortion clinics in ny read anti abortion facts
Ss, 121-127
CAUSATIVE STRUCTURES IN TURKISH: AN ACTIVITY OF A COUNCIOUSNESS RAISING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.10
Abstract | Full Text |


İbrahim İLKHAN  
SOSYAL DAVRANIŞÇI VE YAPISI OLARAK DİL: GÜNLÜK DİLE DAİR BİLİMSEL BİR ÇALIŞMA Ss, 129-134
LANGUAGE AS A SOCIAL BEHAVIORIST AND STRUCTURE: AN EMPIRICAL STUDY OF THE EVERYDAY LANGUAGE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.42
Abstract | Full Text |


Sevtap Günay KÖPRÜLÜ  
“OHNE MARIA” ADLI ROMANDA SUÇLULUK MOTİFİ Ss, 135-146
SCHULDMOTIV IM ROMAN „OHNE MARIA“
abortion clinics in ny read anti abortion facts

Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.40
Abstract | Full Text |


Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Dear Academicians,

  IJLA's issue 7/1 (March 2019) is published, under the guest editor of Associate Professor Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL from Kütahya Dumlupınar University and the co-guest editor is Dr. Muharrem Kürşad YANGIL is from Kütahya Dumlupınar University.

   

   

  Dear Academicians, you can upload your articles through Online Manuscript Submission link upon forming it according to the academic writing format in For Writers section.

   

  Impact Factor OAJI: 0,201

  MIAR ICDS = 5.6

  Index Copernicus ICV 2016: 94,37Address :Keskustie 8 as 1 Kiiminki OULU FINLAND
Telephone :00358458092451 Fax :
Email :ijlaacademy@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri