Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


10 NumberEditor
Sehnaz SAHINKARAKAS & Julide INOZU

Assistant Editor


Oulu / Finland  2016

Generic File  | Cover  | Table of contents  | EditorialOlga SANCHEZ CASTRO  
ÖZ-ETKİNLİK İNANÇLARIN VE BİLGİSAYAR ARACILI İLETİŞİMİN ROLÜNÜ SÖYLEM KURULUŞUNDA İNCELEMEK: İSPANYOLCAYI İKİNCİ DİL OLARAK ÖĞRENENLERİN BOYLAMSAL VAKA ÇALIŞMASI Ss, 1-20
EXPLORING THE ROLE OF SELF-EFFICACY BELIEFS AND CMC IN DISCOURSE CO-CONSTRUCTION: A LONGITUDINAL CASE STUDY OF LEARNERS OF SPANISH AS A SECOND LANGUAGE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.359
Abstract | Full Text |


Öznur ÇELİK  
ÇOCUKLARIN TUTUMLARINDA İNGİLİZCE ÖĞRENMEYE BAŞLAMA YAŞININ ROLÜ Ss, 21-44
THE ROLE OF STARTING AGE TO LEARN ENGLISH IN YOUNG LEARNERS’ ATTITUDES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.360
Abstract | Full Text |


Seda BANLI  
ÖĞRENCİLERİN ETKİLİ BİR İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ALGILARININ YAPILANDIRMACI YAKLAŞIM YOLUYLA İNCELENMESİ Ss, 45-58
EXAMINING STUDENTS’ PERCEPTIONS OF AN EFFECTIVE ENGLISH LANGUAGE TEACHER THROUGH A CONSTRUCTIVIST APPROACH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.349
Abstract | Full Text |


Selen RAMOS  
TÜRK ERASMUS DEĞİŞİM PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN İNGİLİZCE ÖĞRENİMİNDEKİ KENDİNE OLAN İNANÇLARI Ss, 59-71
TURKISH ERASMUS EXCHANGE STUDENTS’ SELF BELIEF IN ENGLISH LANGUAGE LEARNING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.352
Abstract | Full Text |


Semiha Kahyalar GÜRSOY  
YABANCI DİLİ İNGİLİZCE OLAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN YABANCI DİL KAYGILARI VE ONLARIN TÜMEVARIM/TÜMDENGELİM ÖĞRENME ŞEKLİ TERCİHLERİ Ss, 72-87
FOREIGN LANGUAGE ANXIETY AMONG EFL UNIVERSITY STUDENTS AND THEIR DEDUCTIVE/INDUCTIVE LEARNING STYLE PREFERENCES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.363
Abstract | Full Text |


Ahmet Erdost YASTIBAŞ  
İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİNDE KAYGILAR: KAYGILARIN BİRBİRLERİYLE OLAN İLİŞKİLERİ Ss, 88-96
ANXIETIES IN ENGLISH LANGUAGE TEACHING: THEIR RELATIONSHIP WITH EACH OTHER
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.354
Abstract | Full Text |


Reza BARZEGAR & Effat HADİDİ  
OKUMA KAYGISI PERFORMANSININ IELTS OKUDUĞUNA ANLAMA MADDE ÇEŞİTLERİ ÜZERİNE ETKİSİ Ss, 97-114
ON THE RELATIONSHIP BETWEEN READING ANXIETY AND PERFORMANCE ON IELTS READING COMPREHENSION ITEM TYPES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.355
Abstract | Full Text |


İlhami SIĞIRCI  
AVRUPA BİRLİĞİ’NE ÜYELİK SÜRECİNDE TÜRKÇENİN TERİM SÖZLÜKLERİ Ss, 115-123
IN THE PROCESS OF THE MEMBERSHIP OF TURKEY TO THE EUROPEAN UNION, TECHNICAL DICTIONARIES OF TURKISH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.347
Abstract | Full Text |


Zekerya BATUR  
ORHUN ABİDELERİ VE MASLOW: MOTİVASYON Ss, 124-133
ORKHON INSCRIPTIONS AND MASLOW: MOTIVATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.346
Abstract | Full Text |


Nesrin SİS & Niymet BAHŞİ  
ANADOLU AĞIZLARINDA ÜNLEMLER VE FONKSİYONLARI Ss, 143-155
EXCLAMATIONS IN ANATOLIAN DIALECTS AND THEIR FUNCTIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.345
Abstract | Full Text |


Ruhi İNAN  
TEVFİK NEVZAT VE ÖLÜMÜ ÜZERİNE BİR OKUMA Ss, 134-142
AN ANALYSIS ABOUT TEVFİK NEVZAT AND HIS DEATH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.369
Abstract | Full Text |


Umut BAŞAR  
YÜZBAŞI İHSAN’IN KAVÂ?İD-İ İMLA VE TAHRİR İSİMLİ ESERİ IŞIĞINDA 2. ABDÜLHAMİT DÖNEMİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ ANLAYIŞINA BİR BAKIŞ Ss, 156-176
AN OVERVIEW OF THE UNDERSTANDING OF TURKISH EDUCATION IN SULTAN ABDULHAMID II PERIOD WITH THE ASSIST OF YÜZBAŞI İHSAN’S BOOK: KAVÂ?İD-İ İMLA VE TAHRİR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.353
Abstract | Full Text |


Alper Sezgin ÇİFTÇİ & Salih Zeki GENÇ  
İLKOKUL ÖĞRETMENLERİNİN DEMOKRATİK DEĞERLERE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ Ss, 177-187
PRIMARY SCHOOL TEACHERS OPINIONS ABOUT DEMOCRATIC VALUES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.357
Abstract | Full Text |


Arife Can GÖKSU & Mustafa ARSLAN  
Yabancılara Türkçe Öğretiminde Dilsel Becerilerin Gelişimine Yardımcı Aktivitelerin Önem Derecelerinin AHS ile Belirlenmesi Ss, 188-205
DETERMINATION OF SIGNIFICANCE LEVEL OF AUXILARY COURSE ACTIVITIES IN TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE THROUGH ANALYTICAL HIERARCHICAL PROCESS (AHP)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.371
Abstract | Full Text |


Dilek TÜFEKÇİ CAN & Mehmet BAŞTÜRK  
VAKA ÇALIŞMASI: DUYUŞSAL VEYA BİLİŞSEL FAKTÖRLER İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ÖĞRENCİLERİNİN DERS DIŞI OKUMALARI ÜZERİNDE ETKİLİ Mİ? Ss, 206-226
A CASE STUDY: DO AFFECTIVE OR COGNITIVE FACTORS AFFECT ELT LEARNERS’ EXTENSIVE READING?
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.366
Abstract | Full Text |


Ata ATAK & Betül ÇETİN  
GAZETE REKLAM METİNLERİ YOLUYLA TAMLAMALARIN ÖĞRETİMİ Ss, 227-237
TEACHING COMPLEMENTS THROUGH NEWSPAPER ADVERTISEMENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.344
Abstract | Full Text |


Mazlume DEMİRCİ & Ruveyda H. ÇEBİ KOZALLIK  
„TOKO DEMO 5“ ADLI ALMANCA DERS KİTABINDA KULLANILAN DİNLEME METİNLERİNİN GERÇEK HAYATI YANSITMALARINA İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA Ss, 238-247
EINE UNTERSUCHUNG ZUR AUTHENTIZITÄT DER HÖRTEXTE IN TÜRKISCHEN LEHRBÜCHERN FÜR DAF AM BEISPIEL DES LEHRWERKS „TOKO DEMO 5“
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.368
Abstract | Full Text |


Havva YAMAN & Abdullah DAĞTAŞ  
EKRANDAN OKUMAYA YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI Ss, 248-266
ATTITUDE SCALE TOWARDS READING FROM SCREEN: VALIDITY AND RELIABILITY STUDY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.365
Abstract | Full Text |


Nuh DOĞAN  
TÜRKÇE ÖĞRENCİ SÖZLÜKLERİNDE EŞDİZİMLİLİK BİLGİSİ Ss, 267-282
COLLOCATIONAL KNOWLEDGE IN LEARNER’S DICTIONARIES OF TURKISH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.375
Abstract | Full Text |


Havva YAMAN Üzeyir SÜĞÜMLÜ & Tuğba DEMİRTAŞ  
YAZMA MOTİVASYONU ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI Ss, 283-294
WRITING MOTIVATION SCALE: A STUDY ON VALIDITY AND RELIABILITY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.370
Abstract | Full Text |


Eda ÇORBACIOĞLU GÖNEZER  
ANALYSE SEMIO-PASSIONNELLE DU ROMAN « AŞK-I MEMNU » DE HALİD ZİYA UŞAKLIGİL Ss, 295-302
SEMIO-PASSIONAL ANALYSIS OF THE NOVEL « AŞK-I MEMNU » BY HALİD ZİYA UŞAKLIGİL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.314
Abstract | Full Text |


Servet KARÇIĞA  
DEDE KORKUT KİTABI’NDA ÖRTMECE SÖZLER ÜZERİNE BİR İNCELEME
abortion clinics in ny abortion process anti abortion facts
Ss, 303-314
AN ANALYSING ON EUPHEMISM IN DEDE KORKUT BOOK
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.374
Abstract | Full Text |


Seyit Deniz YILMAZ  
İNGİLİZCEYİ YABANCI DİL OLARAK ÖĞRENEN SINIFLARDA SÖZDİZİMSEL OLARAK FARKLI OLAN TEŞHİR VE GÖNDERGESEL SORULARIN ÖĞRENCI CEVAPLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Ss, 315-330
THE EFFECT OF SYNTACTICALLY DIFFERENT DİSPLAY AND REFERENTIAL QUESTIONS ON STUDENTS’ RESPONSES IN EFL CLASSES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.376
Abstract | Full Text |


Ferhan KARABUĞA  
TÜRKİYE’DEKİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRETMEN YETİŞTİRME PROGRAMLARININ İNGİLİZCE’Yİ YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETECEK ÖĞRETMEN ADAYLARI VE EĞİTMENLERİNİN BAKIŞ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Ss, 331-347
THE PERSPECTIVES OF BOTH PRE-SERVICE TEACHERS AND THEIR EDUCATORS ON EFL TEACHER EDUCATION PROGRAMS IN TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.350
Abstract | Full Text |


Erhan AKIN  
TÜRKÇE ÖĞRETMEN ADAYLARININ EĞİTSEL İNTERNET KULLANIM ÖZ YETERLİLİKLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Ss, 348-359
TURKISH TEACHER CANDIDATES ' EDUCATIONAL USE OF THE INTERNET FROM VARIOUS SELF EVALUATION OF THE WORKS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.358
Abstract | Full Text |


Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Dear Academicians,

  IJLA's issue 7/1 (March 2019) is published, under the guest editor of Associate Professor Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL from Kütahya Dumlupınar University and the co-guest editor is Dr. Muharrem Kürşad YANGIL is from Kütahya Dumlupınar University.

   

   

  Dear Academicians, you can upload your articles through Online Manuscript Submission link upon forming it according to the academic writing format in For Writers section.

   

  Impact Factor OAJI: 0,201

  MIAR ICDS = 5.6

  Index Copernicus ICV 2016: 94,37Address :Keskustie 8 as 1 Kiiminki OULU FINLAND
Telephone :00358458092451 Fax :
Email :ijlaacademy@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri