Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


11 NumberEditor
Dr. Hasan BEDİR

Assistant Editor
Dr. Hülya TUNCER

Oulu / Finland  2016

Generic File  | Cover  | Table of contents  | EditorialRamazan Şükrü PARMAKSIZ & Ayhan İncirci  
1 Ss,
EVALUATING 10TH GRADE ENGLISH LANGUAGE CURRICULUM USING STUFFLEBEAM’S (CIPP) CONTEXT, INPUT, PROCESS, PRODUCT MODEL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.407
Abstract | Full Text |


Kenan AKARSLAN  
A1-A2 SEVİYE TÜRKÇE KELİMELERİN TYD (TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİ) ÖĞRENCİLERİ İÇİN UFA (ULUSLARARASI FONETİK ALFABESİ) TRANSKRİPSİYONU Ss, 1-9
TRANSCRIPTION OF A1-A2 LEVEL TURKISH WORDS IN THE IPA (INTERNATIONAL PHONETIC ALPHABET) FOR LEARNERS OF TFL (TURKISH AS A FOREIGN LAGUAGE)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.387
Abstract | Full Text |


Hasan AHKEMOĞLU & Aynur KESEN MUTLU  
A STUDY ON METAPHORICAL PERCEPTIONS OF EFL LEARNERS REGARDING FOREIGN LANGUAGE TEACHER Ss, 10-28
A STUDY ON METAPHORICAL PERCEPTIONS OF EFL LEARNERS REGARDING FOREIGN LANGUAGE TEACHER
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.404
Abstract | Full Text |


Betül ALTAŞ  
TURN-TAKING PATTERNS IN TEACHER'S TALK Ss, 29-36
TURN-TAKING PATTERNS IN TEACHER'S TALK
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.394
Abstract | Full Text |


Merve TEMEL & Yonca ÖZKAN  
TÜRKİYE’DE ÜNİVERSİTE HAZIRLIK SINIFLARINDA OKUYAN TÜRK VE YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN İNGİLİZCE KONUŞMA BECERİLERİNİ GELİŞTİRMEDE DUYUŞSAL FAKTÖRLERLE BAŞA ÇIKMA STRATEJİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Ss, 37-51
The Comparison of the Affective Strategies Used by Turkish and International Students in Prep Departments in Turkey in Speaking English
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.400
Abstract | Full Text |


İlknur KARADAĞLI DİRİK  
IS A LANGUAGE TEACHER’S PROFESSIONAL IDENTITY AFFECTED BY HIS/HER PERSONAL SELF? Ss, 52-70
IS A LANGUAGE TEACHER’S PROFESSIONAL IDENTITY AFFECTED BY HIS/HER PERSONAL SELF?
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.409
Abstract | Full Text |


Buket DEMİRBÜKEN  
THE VARIANCES BETWEEN TURKISH MONOLINGUAL AND KURDISH/TURKISH BILINGUAL EFL LEARNERS’ ACQUISITION OF ENGLISH ARTICLES Ss, 71-86
THE VARIANCES BETWEEN TURKISH MONOLINGUAL AND KURDISH/TURKISH BILINGUAL EFL LEARNERS’ ACQUISITION OF ENGLISH ARTICLES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.397
Abstract | Full Text |


Tuçe ÖZTÜRK KARATAŞ  
THE USES AND FUNCTIONS OF L1 IN ELT SETTINGS: A TASK-BASED STUDY IN TURKISH CONTEXT Ss, 87-97
THE USES AND FUNCTIONS OF L1 IN ELT SETTINGS: A TASK-BASED STUDY IN TURKISH CONTEXT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.405
Abstract | Full Text |


Sibel SERT & Yonca ÖZKAN  
CULTURE INTEGRATION INTO ELT: ENGLISH LANGUAGE INSTRUCTORS’ PERCEPTIONS AND THEIR TEACHING PRACTICES Ss, 98-110
CULTURE INTEGRATION INTO ELT: ENGLISH LANGUAGE INSTRUCTORS’ PERCEPTIONS AND THEIR TEACHING PRACTICES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.390
Abstract | Full Text |


Ertan ALTINSOY & Mehmet BİRGÜN  
İNGİLİZCE ÖĞRETMENLERİNİN ARAŞTIRMAYA KATILIMI Ss, 111-128
RESEARCH ENGAGEMENT OF TURKISH ELT TEACHERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.392
Abstract | Full Text |


Sermin GÜLERER  
METİN ZORLUĞU: OKUNURLULUK FORMÜLLERİNİN VE UZMAN DEĞERLENDİRMESİNİN KARŞILAŞTIRMASI Ss, 129-142
TEXT DIFFICULTY: A COMPARISON OF READABILITY FORMULAE AND EXPERTS’ JUDGMENT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.399
Abstract | Full Text |


İnci TÜRK TOĞRUL & Hasan TOĞRUL  
YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE EĞİTİMİNDE KULLANILABİLECEK ÖĞRETİM YÖNETİM SİSTEMİ BİLEŞENLERİ http://www.turkishcampus.net ÖRNEĞİ Ss, 143-152
LEARNING MANAGEMENT SYSTEM COMPANETS FOR TEACHING TURKISH AS FOREIGN LANGUAGE, THE SAMPLE OF http://www.turkishcampus.net
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.412
Abstract | Full Text |


Bekir YILDIZ - Sait AKBAŞLI & Lütfi ÜREDİ  
BİRİNCİ SINIF TÜRKÇE ÖĞRETİM PROGRAMI VE BİTİŞİK EĞİK EL YAZISINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ Ss, 174-192
THE TEACHERS’ VIEWS ON THE TURKISH LESSON TEACHING PROGRAM FOR THE FIRST GRADERS AND THE ADJACENT AS WELL AS ITALIC HANDWRITING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.377
Abstract | Full Text |


Sebine ABİD  
ŞEKİ AĞZININ SÖZ VARLIĞINDA ARKAİK KELİMELER Ss, 193-207
ARCHAIC WORDS IN THE VOCABULARY OF SHEKI DIALECT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.386
Abstract | Full Text |


Esra ÖRSDEMİR & Meryem ÖZDEMİR YILMAZER  
NOTE TAKING IN THE EFL LISTENING CLASSROOM: AN ACTION RESEARCH Ss, 208-216
NOTE TAKING IN THE EFL LISTENING CLASSROOM: AN ACTION RESEARCH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.406
Abstract | Full Text |


Fatma YUVAYAPAN  
TÜRKÇEDE İLTİFATLARA CEVAP VERME: İKİNCİ DİLDEN ANADİLE AKTARIM ARAŞTIRMASI Ss, 217-232
COMPLIMENT RESPONSES IN TURKISH: AN INVESTIGATION OF L2 TRANSFER
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.381
Abstract | Full Text |


Violeta JANUSHEVA & Jana JURUKOVSKA  
THE RELEVANCE OF THE DIFFERENCE BETWEEN PUNCTUATION AND ORTHOGRAPHIC MARKS IN TEACHING THE MACEDONIAN LANGUAGE IN PRIMARY EDUCATION Ss, 233-246
THE RELEVANCE OF THE DIFFERENCE BETWEEN PUNCTUATION AND ORTHOGRAPHIC MARKS IN TEACHING THE MACEDONIAN LANGUAGE IN PRIMARY EDUCATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.385
Abstract | Full Text |


Ekin ŞEN & Murat ÖZGEN  
TÜRKÇEDE EDİLGEN ÇATI: BİLİŞSEL YAKLAŞIM ÇERÇEVESİNDE İŞE-DAYALI ÖĞRETİM MATERYALİ ÖNERİSİ Ss, 247-270
PASSIVE VOICE IN TURKISH: A PROPOSAL OF A TASK-BASED MATERIAL WITHIN THE FRAMEWORK OF COGNITIVE APPROACH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.413
Abstract | Full Text |


Gülhanım ÜNSAL  
GÖNDERİM OLGULARININ ÇEVİRİSİ ÜZERİNE GÖZLEMLER Ss, 271-281
OBSERVATIONS ON THE TRANSLATION OF THE REFERENCE CONCEPTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.384
Abstract | Full Text |


Ramazan ÖZBAY & Zeynep TUZTAŞ  
İNGİLİZCE’Yİ SECOND LİFE PLATFORMUNDA GÖREV TEMELLİ MÜFREDATA GÖRE PRATİK ETMEK: BİR DEĞERLENDİRME Ss, 282-297
PRACTISING ENGLISH IN SECOND LIFE AND VIA TASK BASED SYLLABUS: AN EVALUATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.396
Abstract | Full Text |


Ayhan İNCİRCİ & Ramazan Şükrü PARMAKSIZ  
İNGİLİZCE DERSİNE İLİŞKİN BAŞARI TESTİ GELİŞTİRİLMESİ “SİMPLE PAST TENSE BAŞARI TESTİ” Ss, 298-309
DEVELOPMENT OF ACHIEVEMENT TEST RELATED TO ENGLISH CLASS “SIMPLE PAST TENSE ACHIEVEMENT TEST”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.408
Abstract | Full Text |


Şahin ŞİMŞEK  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: YAVUZ BAYRAM’IN KURAMDAN UYGULAMAYA YAZMA YÖNTEMLERİ (SÖZLÜ VE YAZILI ANLATIM ETKİNLİKLERİ) KİTABININ DEĞERLENDİRİLMESİ Ss, 310-312
THE REVIEW OF YAVUZ BAYRAM'S WRITING METHODS FROM THEORY TO APPLICATION (VERBAL AND WRITTEN EXPRESSION ACTIVITIES) BOOK
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.410
Abstract | Full Text |


Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Dear Academicians,

  IJLA's issue 7/1 (March 2019) is published, under the guest editor of Associate Professor Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL from Kütahya Dumlupınar University and the co-guest editor is Dr. Muharrem Kürşad YANGIL is from Kütahya Dumlupınar University.

   

   

  Dear Academicians, you can upload your articles through Online Manuscript Submission link upon forming it according to the academic writing format in For Writers section.

   

  Impact Factor OAJI: 0,201

  MIAR ICDS = 5.6

  Index Copernicus ICV 2016: 94,37Address :Keskustie 8 as 1 Kiiminki OULU FINLAND
Telephone :00358458092451 Fax :
Email :ijlaacademy@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri