Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


12 NumberEditor
Prof. Dr. Suat UNGAN

Assistant Editor
Lect.Yusuf GÜNAYDIN

Oulu / Finland  2016

Generic File  | Cover  | Table of contents  | EditorialGülden TÜM  
TÜRKÇE ÖĞRETMEN ADAYLARI VE UYGULAMA ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSLERİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞ VE DEĞERLENDİRMELERİ Ss, 1-17
VIEWS AND EVALUATIONS OF PROSPECTIVE TURKISH TEACHERS AND PRACTICE TEACHERS ON TEACHING PRACTICUM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.420
Abstract | Full Text |


Eda ÇORBACIOĞLU GÖNEZER  
L’UTILISATION DES FIGURES DE STYLE DANS LES CAMPAGNES ANTI-TABAC Ss, 18-32
USING THE STYLE OF FIGURE IN THE CAMPAIGNES OF ANTI-TOBACCO
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.416
Abstract | Full Text |


Aliye USLU ÜSTTEN  
HALK EDEBİYATINA UZANAN BİR KÖPRÜ: BEDRİ RAHMİ EYÜBOĞLU Ss, 33-40
BEDRİ RAHMİ EYÜBOĞLU: A BRIDGE EXTENDING TO FOLK LITERATURE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.430
Abstract | Full Text |


Kemal EROL  
TALİP APAYDIN’IN ŞİİRLERİNDE MEKÂNIN POETİKASI VE KÖYLÜ ALGISI Ss, 41-58
THE PERCEPTION OF VILLAGE AND PEASANT IN THE TALİP APAYDIN’S POEMS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.422
Abstract | Full Text |


Nurten SARICA & Siren BURAK  
ŞİİRDE GÖSTERGELERLE ANLAMA VE ANLAMLANDIRMA: “SENİ YAŞAMAK” ÖRNEĞİ Ss, 59-66
AN ANALYSIS AND THE SIGNIFICATION OF SIGNS IN THE POEM “SENİ YAŞAMAK”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.423
Abstract | Full Text |


Yusuf SÜLÜKÇÜ  
‘KİTÂB-I MECMÛ-I TERCÜMÂN-I TÜRKÎ VE ACEMÎ VE MUGALÎ’ ADLI ESERE YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ AÇISINDAN BİR BAKIŞ Ss, 67-76
AN OVERVIEW OF ‘KITÂB-I MECMÛ-I TERCUMÂN-I TÜRKÎ VE ACEMÎ VE MUGALÎ’ WİTH RESPECT TO TEACHING TURKISH TO FOREIGNERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.427
Abstract | Full Text |


Zeynep CANLI  
EFL INSTRUCTORS’ PERCEPTIONS AND PRACTICES OF FEEDBACK IN A UNIVERSITY EFL PREPARATORY SCHOOL Ss, 77-89
EFL INSTRUCTORS’ PERCEPTIONS AND PRACTICES OF FEEDBACK IN A UNIVERSITY EFL PREPARATORY SCHOOL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.426
Abstract | Full Text |


Mustafa SOLMAZ  
KELOĞLAN MASALLARI İLE TUNUS MASALLARI BAĞLAMINDA DEV İMGESİ
abortion clinics in ny read anti abortion facts
Ss, 90-98
GIANT IMAGE IN THE CONTEXT OF TUNISIAN AND KELOGLAN TALES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.425
Abstract | Full Text |


Çağla ATMACA  
ÖĞRETMEN ADAYLARININ MEDYA OKURYAZARLIK DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Ss, 99-116
A COMPARISON OF STUDENT TEACHERS’ MEDIA LITERACY LEVELS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.419
Abstract | Full Text |


Mustafa SARICA  
KÖKENBİLİMSEL YAKLAŞIMDA TÜRKÇEYE ÖZGÜ SORUNLAR Ss, 117-131
DIFFICULTIES TO TURKISH LANGUAGE AT THE ETYMOLOGICAL APPROACH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.418
Abstract | Full Text |


Huseyin KAFES  
GENERIC STRUCTURE OF THE METHOD SECTIONS OF RESEARCH ARTICLES AND MA THESES BY TURKISH ACADEMIC WRITERS Ss, 132-145
GENERIC STRUCTURE OF THE METHOD SECTIONS OF RESEARCH ARTICLES AND MA THESES BY TURKISH ACADEMIC WRITERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.429
Abstract | Full Text |


Tolunay EKİZ & Ebru ŞİRE KAYA  
İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ HAZIRLIK SINIFLARINDA KAYNAK KÜLTÜRÜN OKUMA BECERİSİNE DAHİL EDİLMESİ Ss, 146-163
INTEGRATING NATIVE CULTURE INTO READING SKILL IN TURKISH ELT PREP CLASSES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.417
Abstract | Full Text |


Elçin ÖLMEZER ÖZTÜRK  
İNGİLİZCE’NİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİLDİĞİ SINIFLARDA KULLANILAN SORU TİPLERİ: BİR İNGİLİZCE ÖĞRETMENİNİN UYGULAMALARI ÜZERİNE YANSITICI BİR ÇALIŞMA Ss, 164-173
TYPES OF QUESTIONS USED IN EFL CLASSROOMS: A REFLECTIVE STUDY ON A TURKISH EFL TEACHER’S PRACTICES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.388
Abstract | Full Text |


Esim GÜRSOY & Özge BULUT  
YAZMA PORTFOLYOLARININ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN DİL ÖĞRENİMİNE ETKİLERİ Ss, 174-187
THE EFFECTS OF WRITING PORTFOLIOS ON STUDENTS’ LANGUAGE LEARNING AT THE TERTIARY LEVEL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.431
Abstract | Full Text |


Gülsüm Songül ERCAN & Umut YOZGAT  
TÜRKÇE TARTIŞMA SÖYLEMİNDE DEYİMLERİN İŞLEVLERİ Ss, 188-205
FUNCTIONS OF IDIOMS IN TURKISH ARGUMENTATIVE DISCOURSE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.421
Abstract | Full Text |


Seda SIVACI  
BİLGİSAYAR DESTEKLİ DİL ÖĞRENİMİ VE ÖĞRENCİ ÖZERKLİĞİ GELİŞİMİ Ss, 206-224
COMPUTER ASSİSTED LANGUAGE LEARNİNG AND THE DEVELOPMENT OF LEARNER AUTONOMY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.389
Abstract | Full Text |


Sinem HERGÜNER & İsmail Hakkı MİRİCİ  
İNGİLİZCEYİ YABANCI DİL OLARAK ÖĞRENENLERDE ALGILANAN DUYGUSAL ZEKA, BEŞ BÜYÜK KİŞİLİK FAKTÖRÜ VE AKADEMİK BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ Ss, 225-243
THE RELATIONSHIP AMONG TRAIT EMOTIONAL INTELLIGENCE, BIG FIVE PERSONALITY TRAITS AND THE ACADEMIC SUCCESS OF EFL LEARNERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.435
Abstract | Full Text |


Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Dear Academicians,

  IJLA's issue 7/1 (March 2019) is published, under the guest editor of Associate Professor Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL from Kütahya Dumlupınar University and the co-guest editor is Dr. Muharrem Kürşad YANGIL is from Kütahya Dumlupınar University.

   

   

  Dear Academicians, you can upload your articles through Online Manuscript Submission link upon forming it according to the academic writing format in For Writers section.

   

  Impact Factor OAJI: 0,201

  MIAR ICDS = 5.6

  Index Copernicus ICV 2016: 94,37Address :Keskustie 8 as 1 Kiiminki OULU FINLAND
Telephone :00358458092451 Fax :
Email :ijlaacademy@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri