Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


13 NumberEditor
Prof. Dr. Zehra GÖRE

Assistant Editor
Dr. Zekerya BATUR

Oulu / Finland  2016

Generic File  | Cover  | Table of contents  | EditorialNesrin SİS & Niymet BAHŞİ  
ALTINCI SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖYKÜ TAMAMLAMA BECERİLERİ Ss, 1-16
SIXTH GRADE STUDENTS’ STORY COMPLETION SKILLS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.441
Abstract | Full Text |


Kamil İŞERİ & Muhammet BAŞTUĞ  
YENİ TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ Ss, 17-35
AN EVALUATION OF NEW TURKISH COURSE CURRICULUM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.428
Abstract | Full Text |


Nurullah ULUTAŞ  
KÜLTÜREL BİR SEMBOLÜN KALKINMA UNSURU OLARAK SUNULMASI: “MALAZGİRT” Ss, 36-48
PRESENTATION OF A CULTURAL SYMBOL "MANZIKERT" AS A DEVELOPMENT FACTOR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.433
Abstract | Full Text |


Engin ÇETİN  
ESKİ UYGURCA METİNLERDE +LIG, +LUG EKİNİN SIFATLARDA KULLANIMI Ss, 49-58
THE USAGE OF +LIG, +LUG SUFFIX WITH ADJECTIVES IN OLD UIGHUR TEXTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.434
Abstract | Full Text |


Ayla AKIN & Muharrem TOSUN  
KUTSAL KİTAP ÇEVİRİ YÖNTEMLERİNE ÇEVİRİBİLİMSEL BİR YAKLAŞIM Ss, 59-77
STRATEGIES APPLIED IN THE TRANSLATION OF THE HOLY BOOKS: A TRANSLATIONAL PERSPECTIVE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.436
Abstract | Full Text |


Gülendam KARACA ÇETİN  
KUTADGU BİLİG’DE ŞART EKİ –SA’NIN FARKLI BİR KULLANIMI ÜZERİNE Ss, 78-87
ON A DIFFERENT USAGE OF CONDITION SUFFIX –SA IN KUTADGU BILIG
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.437
Abstract | Full Text |


Sevinç ARI - Sueda ÖZBENT - Sine DEMİRKIVIRAN - Gülhanım ÜNSAL - Aytül DURMAZ HUT - Ayşegül ANGI & Işın SAYARI  
SİMULTANE ÇEVİRİ EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN ÇEVİRİ BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİNDE ÇEVRİ KURAMLARININ VE SİMULTANE ÇEVİRİ LABORATUVARININ KATKISI Ss, 88-99
THE CONTRIBUTION OF TRANSLATION THEORIES AND SIMULTENOUS TRANSLATION LABORATORY TO THE IMPROVEMENT OF THE TRANSLATION SKILLS OF THE STUDENTS HAVING THE SIMULTENOUS TRANSLATION TRAINING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.438
Abstract | Full Text |


Halil İbrahim BALKUL  
TRANSLATION TECHNOLOGIES: A DILEMMA BETWEEN TRANSLATION INDUSTRY AND ACADEMIA Ss, 100-108
ÇEVİRİ TEKNOLOJİLERİ: ÇEVİRİ SEKTÖRÜ VE AKADEMİ ARASINDA BİR İKİLEM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.439
Abstract | Full Text |


Feryal CUBUKCU & Yasemin SANGA GÖRGÜ  
TÜRKÇE VE İNGİLİZCE DERS KİTAPLARININ ŞAHSİLEŞTİRME AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI Ss, 109-130
A COMPARATIVE STUDY ON PERSONALIZATION IN TURKISH AND ENGLISH LANGUAGE TEACHING TEXTBOOKS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.442
Abstract | Full Text |


Dilek ATAY GENÇ - Erson KÖMÜRCÜOĞLU - Betül ÇETİN & V. Doğa GÜNAY  
YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRENENLERİN (-DI) GEÇMİŞ ZAMAN İÇİN KOŞAÇ YERİNE “OL-“ EYLEMİNİ KULLANMA EĞİLİMLERİ Ss, 131-139
TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE LEARNERS’ TENDENCY OF USING VERB 'TO BE' INSTEAD OF COPULA FOR PAST TENSE (-DI)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.443
Abstract | Full Text |


Selcen ÇİFÇİ & Ahmet DEREKÖY  
TÜRKÇE DERSİNDE ÇOKLU ZEKÂ KURAMI’NIN KULLANILMASININ ORTAOKUL 7. VE 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARI DURUMLARINA ETKİSİ Ss, 140-154
THE EFFECT OF THE USE OF THE THEORY OF MULTIPLE INTELLİGENCES IN TURKISH COURSE ON 7th AND 8th GRADE MIDDLE SCHOOL STUDENTS’ ACADEMIC STANDING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.444
Abstract | Full Text |


Gülcan ÇAKIR  
TO LOUD READING METHOD IN UNIVERSITY CONTEXT AS MOTIVATIONAL INSTANCE / ZUM LAUT-LESEVERFAHREN IM UNIVERSITÄREN KONTEXT ALS MOTIVIERENDE INSTANZ Ss, 155-171
ÜNİVERSİTE BAĞLAMINDA MOTİVASYON SAĞLAYICI BİR UNSUR OLARAK SESLİ OKUMA YÖNTEMİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.445
Abstract | Full Text |


Arzu ÖZYÖN  
1980 ASKERİ DARBESİ’NİN TÜRK TİYATROSU’NA YANSIMALARI: MEMET BAYDUR ÖRNEĞİ Ss, 172-182
THE REFLECTIONS OF 1980 MILITARY COUP IN TURKISH THEATRE: THE EXAMPLE OF MEMET BAYDUR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.446
Abstract | Full Text |


Latif BEYRELİ & Sümeyye KONUK  
THE RUBRIC PROPOSAL TO EVALUATE PERSUASIVE TEXTS AND ITS USABILITY Ss, 183-204
İKNA EDİCİ METİNLERİ DEĞERLENDİRMEK İÇİN BİR RUBRİK ÖNERİSİ VE RUBRİĞİN KULLANILABİLİRLİĞİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.452
Abstract | Full Text |


Dilek TURAN  
İKİ DİLLİ ÇOCUK KİTAPLARINDA KÜLTÜREL AKTARIM “DEDEM KORKUT BOY BOYLADI” ADLI ESERİN ALMANCA ÇEVİRİSİNDE TÜRK KÜLTÜRÜNÜN YANSITILMASI Ss, 205-218
CULTURAL TRANSFER IN BILINGUAL CHILDREN’S BOOK THE REFLECTION OF THE TURKISH CULTURE IN THE GERMAN TRANSLATION OF “DEDEM KORKUT BOY BOYLADI”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.453
Abstract | Full Text |


Mehmet Emin BARS  
YUNUS EMRE’DE İMANIN ESASLARI Ss, 219-241
THE PRINCIPLES OF FAITH IN YUNUS EMRE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.2452
Abstract | Full Text |


Gülşen TORUSDAĞ  
F. SCOTT FITZGERALD ÖYKÜLERİNDEKİ KADIN KARAKTERLERDEN HAREKETLE CAZ DÖNEMİ KADINI Ss, 242-254
JAZZ AGE WOMAN WITH REFERENCE TO THE WOMEN CHARACTERS IN THE SHORT STORIES OF F. SCOTT FITZGERALD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3454
Abstract | Full Text |


Salih GÜLERER  
ERKEN DÖNEM MENÂKIBNÂME KİTAPLARINDAN BİRİ OLAN HACIM SULTAN MENÂKIBNÂMESİNİN EPİK YASALARA GÖRE YAPISI Ss, 255-277
ACCORDİNG TO EPIC LAWS THE STRUCTURE OF THE HACIM SULTAN MENAKIBNAME WHİCH İS ONE OF THE EARLY PERİOD MENAKIBNAME BOOKS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.1452
Abstract | Full Text |


Ali Aycan KOLUKISA  
İKİNCİ DİL EDİNİMİ VE İKİ DİLLİ SÖZLÜKLER: POZİTİF KANITLARIN İKİ DİLLİ JAPONCA SÖZLÜKLERDE TESPİTİ VE POZİTİF GERİBİLDİRİM Ss, 278-292
SECOND LANGUAGE ACQUISITION AND BILINGUAL DICTIONARIES: DETERMINATION OF POSITIVE EVIDENCE IN BILINGUAL JAPANESE DICTIONARIES AND POSITIVE FEEDBACK
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3457
Abstract | Full Text |


Tuba DEMİRKOL  
TÜRKİYE’DE BİR DEVLET ÜNİVERSİTESİNDE NEZAKTESİZLİK ALGISI ARAŞTIRMASI Ss, 293-308
PERCEPTIONS OF IMPOLITENESS AT A TURKISH STATE UNIVERSITY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3459
Abstract | Full Text |


Murat ATEŞ  
ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN DİNLEDİĞİNİ ANLAMA BECERİLERİ İLE SOSYO-EKONOMİK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ Ss, 309-317
THE INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LISTENING COMPREHENSION SKILLS AND SOCIO-ECONOMIC LEVELS AMONG SECONDARY SCHOOL STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3456
Abstract | Full Text |


Mehmet Akif BALKAYA  
IN SEARCH OF THE TRUTH: THE MODERNIST POEMS OF THOMAS HARDY Ss, 318-325
IN SEARCH OF THE TRUTH: THE MODERNIST POEMS OF THOMAS HARDY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.451
Abstract | Full Text |


Funda TOPRAK  
KADI BURHANEDDİN’İN ŞİİRLERİNDE BİR USLÛP ÖZELLİĞİ OLARAK SORU CÜMLELERİ VE YAPILARI Ss, 326-339
INTERROGATIVE SENTENCES AND ITS STRUCTURES AS A STYLISTIC FEATURE IN KADI BURHANEDDİN’S POETRY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3458
Abstract | Full Text |


Eyup Sertaç AYAZ  
ATATÜRK’ÜN GENÇLİĞE HİTABE’SİNİN SÖZ DİZİMİ VE SÖZCÜK TÜRLERİNDEN HAREKETLE TAHLİLİ Ss, 340-354
SYNTAX OF ATATURK’S ADDRESS TO THE TURKISH YOUTH AND ITS ANALYSIS IN TERMS OF PARTS OF SPEECH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3464
Abstract | Full Text |


Hatice COŞKUN  
TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDAKİ METİNLERLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ Ss, 355-367
VIEWS OF TURKISH TEACHERS ON TEXTS IN TURKISH COURSE BOOKS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3467
Abstract | Full Text |


Baktygul KULAMSHAEVA  
SÖZLÜKSEL BOŞLUKLARIN TESPİTİ VE TANIMI ÜZERİNE - İki Dilli Kırgızca Sözlük Örneği – Ss, 368-384
A STUDY ON THE EVALUATION AND DEFINITION OF LEXICAL GAPS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3471
Abstract | Full Text |


Davut DİVARCİOĞLU  
ÇEVİRİYE DİSİPLİNLER ARASI BİR BAKIŞ; KÜLTÜR VE SİYASET ÖRNEĞİ Ss, 385-393
AN INTERDISCIPLINARY OVERVIEW OF TRANSLATION; EXAMPLE OF CULTURE AND POLITICS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3460
Abstract | Full Text |


İlker AYDIN & Gülşen TORUSDAĞ  
NOUN COMPLEMENTS IN TURKISH Ss, 394-424
NOUN COMPLEMENTS IN TURKISH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3470
Abstract | Full Text |


Kenan BULUT - Fatma AÇIK & Ömer ÇİFTÇİ  
MİKRO ÖĞRETİM TEKNİĞİNİ İLE İŞLENEN KONUŞMA EĞİTİMİ DERSİNE YÖNELİK TÜRKÇE ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖRÜŞLERİ Ss, 425-446
The Opinions of Pre-Service Turkish Language Teachers towards Speaking Education Course were Conducted with Microteaching
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3466
Abstract | Full Text |


Cuma KAMALAK  
LUTFİYYE-İ VEHBİ’DE AKTARILAN DEĞERLER Ss, 447-464
VALUE TANSFERRED FROM LUTFIYYE-İ VEHBİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3468
Abstract | Full Text |


Henri Boudet Translated by: Davut Divarcioğlu  
KELT DİLİ; LANGUEDOC LEHÇESİ VE TEKTOSAGLAR Ss, 465-472
LA VRAIE LANGUE CELTIQUE ET LE CROMLECK DE RENNES-LES-BAINS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3463
Abstract | Full Text |


Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Dear Academicians,

  IJLA's issue 7/1 (March 2019) is published, under the guest editor of Associate Professor Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL from Kütahya Dumlupınar University and the co-guest editor is Dr. Muharrem Kürşad YANGIL is from Kütahya Dumlupınar University.

   

   

  Dear Academicians, you can upload your articles through Online Manuscript Submission link upon forming it according to the academic writing format in For Writers section.

   

  Impact Factor OAJI: 0,201

  MIAR ICDS = 5.6

  Index Copernicus ICV 2016: 94,37Address :Keskustie 8 as 1 Kiiminki OULU FINLAND
Telephone :00358458092451 Fax :
Email :ijlaacademy@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri