Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


15 NumberEditor
Dr. Fahri TEMİZYÜREK

Assistant Editor
Emrah BOYLU

Oulu / Finland  2017

Generic File  | Cover  | Table of contents  | EditorialZekerya BATUR & Gülten ERKEK  
KELİME ÖĞRETİMİNDE BİR “TABU” Ss, 1-11
A "TABOO" IN WORD TEACHING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3546
Abstract | Full Text |


Esma Dumanlı KADIZADE & Elif Canan KILIÇ  
KONUŞMA BECERİSİNİN 2015 TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA DEĞİŞEN YÖNÜ: SÖZLÜ İLETİŞİM BECERİSİ Ss, 12-22
THE CHANGING ASPECT OF SPEAKING SKILLIN 2015 TURKISH TEACHING PROGRAM; ORAL COMMUNICATION SKILL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3530
Abstract | Full Text |


Ahmet Zeki GÜVEN  
TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ UTANGAÇLIK DÜZEYLERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Ss, 23-30
EXAMINATION OF SHYNESS LEVELS OF PRE-SERVICE TURKISH TEACHERS IN TERMS OF DIFFERENT VARIABLES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3525
Abstract | Full Text |


Ayşe ATEŞ & Nesrin SİS  
YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE GASS’IN İKİNCİ DİL EDİNİMİ MODELİ Ss, 31-49
GASS'S SECOND LANGUAGE ACQUISITION MODEL IN TURKİSH TEACHING AS A SECOND
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3504
Abstract | Full Text |


Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL & Halil TAYFA  
TÜRKÇE DERSİNDE ETKİLEŞİMLİ TAHTAYA YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ: BİR GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI Ss, 50-62
Development of the Attitude Scale Towards the use of Interactive Board in Turkish Lesson: A Validity and Reliability Study
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3500
Abstract | Full Text |


Bilge BAĞCI AYRANCI  
ÖĞRETMEN ADAYLARINA GÖRE TÜRKÇENİN GÜNCEL SORUNLARI Ss, 63-78
CURRENT PROBLEMS OF TURKISH ACCORDİNG TO TEACHER CANDIDATES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3550
Abstract | Full Text |


Ömer Faruk TAVŞANLI  
TÜRKİYE’DE UYGULANAN SÜREÇ TEMELLİ YAZMA YAKLAŞIMI TEMELE ALINARAK HAZIRLANMIŞ ÖĞRETİM PROGRAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ Ss, 79-97
EVALUATION OF THE INSTRUCTIONAL PROGRAM IN TURKEY BASED ON THE PROCESS-BASED WRITING APPROACH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3551
Abstract | Full Text |


Beyhan CAN & Firdevs GÜNEŞ  
ÖZ DÜZENLEMELİ STRATEJİ GELİŞTİRMEYE DAYALI ÖĞRETİM MODELİNİN HİKÂYE YAZMA BECERİLERİNİ GELİŞTİRMEYE ETKİSİ Ss, 98-115
THE EFFECT OF EDUCATION MODEL BASED ON SELF-REGULATED STRATEGY DEVELOPMENT ON IMPROVING STORY WRITING SKILLS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3542
Abstract | Full Text |


Yusuf TAŞKIN  
ÖĞRETMEN ADAYLARI İÇİN ELEŞTİREL DİNLEME TUTUM ÖLÇEĞİNİN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI Ss, 116-128
CRITICAL LISTENING ATTITUDE SCALE'S VALIDITY AND RELIABILITY STUDY FOR PROSPECTIVE TEACHERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3486
Abstract | Full Text |


Funda Uzdu YILDIZ  
YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇEDE KALIP SÖZ EDİNCİ Ss, 129-140
FORMULAIC COMPETENCE TEACHING TURKISH AS FOREIGN LANGUAGE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3554
Abstract | Full Text |


Arzu ÇEVİK  
DİL ÖĞRETİMİNDE EDEBÎ METİN OLARAK ŞİİR SEÇİMİ Ss, 141-151
SELECTION OF POEMS AS LITERARY TEXT IN LANGUAGE TEACHING WRITING SKILLS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3560
Abstract | Full Text |


Mesut GÜN - Murat YILDIZ & Tuğcihan GÜVENDİK  
SURİYELİ MÜLTECİ OKUL ÇAĞI ÇOCUKLARININ EĞİTİMİ VE GELECEĞE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ Ss, 152-162
REMAKS OF SYRIAN REFUGEE SCHOOL-AGE CHILDREN ABOUT THEIR EDUCATION AND FUTURE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3558
Abstract | Full Text |


Kübra ŞENGÜL  
YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE DİL PARTNERLİĞİ (TANDEM) YOLUYLA GERÇEKLEŞTİRİLEN ÖĞRETİMİN ÖĞRENCİLERİN KONUŞMA KAYGILARINA ETKİSİ Ss, 163-175
THE EFFECTS OF TEACHING WITH LANGUAGE PARTNERSHIP (TANDEM) IN TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE ON SPEAKING ANXIETIES OF STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3545
Abstract | Full Text |


Erkan ÇER  
TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ YÖNTEM, TEKNİK, STRATEJİ VE YAKLAŞIMLARA YÖNELİK YETERLİKLERİ Ss, 176-192
PROSPECTIVE TURKISH TEACHERS' LEVELS OF PROFICIENCY IN METHODS, TECHNIQUES, STRATEGIES AND APPROACHES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3562
Abstract | Full Text |


İlhan ERDEM & Dilek KIRNIK  
METNİN ANA HATLARINI ÇIKARMA STRATEJİSİNİ KULLANMANIN METNİN ANA FİKRİNİ BULMAYA ETKİSİ Ss, 193-210
THE EFFECT OF USING ATTAINING THE OUTLINE OF THE TEXT STRATEGY TO FINDING THE MAIN THEME OF THE TEXT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3559
Abstract | Full Text |


Hatice TURHAN & Erkan ÇER  
TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE HAK VE ÖZGÜRLÜKLERE YÖNELİK ORTAMLAR: BİR EĞİTİM DURUMU ÖRNEĞİ Ss, 211-235
TURKISH LANGUAGE TEACHING ENVIRONMENTS FOR RIGHTS AND FREEDOM: A SAMPLE OF LEARNING SITUATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3563
Abstract | Full Text |


Sedat EROL & İlhan ERDEM  
TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ELEŞTİREL OKUMAYA YÖNELİK ALGILARI Ss, 236-249
PERCEPTIONS OF TURKISH TEACHER CANDIDATES ABOUT CRITICAL READING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3571
Abstract | Full Text |


Halit KARATAY - Haluk GÜNGÖR & Uluhan ÖZALAN  
TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNDE CALLAN YÖNTEMİ Ss, 250-265
Callan Method In Teaching Turkish As A Foreign Language
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3566
Abstract | Full Text |


Nazife Burcu TAKIL & Ayfer SAYIN  
TÜRKÇE ÖĞRETMEN ADAYLARININ 15 YAŞ GRUBU ÖĞRENCİLERİN OKUMA BECERİLEİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ Ss, 266-284
OPINIONS OF THE TURKISH TEACHER CANDIDATES FOR CHANGE IN THE READING SKILLS OF THE STUDENTS IN THE 15-YEAR-OLD GROUP
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3561
Abstract | Full Text |


Ömer KEMİKSİZ  
TÜRKÇE ÇALIŞMA KİTAPLARINDAKİ ETKİNLİKLERİN OKUDUĞU/DİNLEDİĞİ METNİ ANLAMA VE ÇÖZÜMLEME KAZANIMLARIYLA ÖRTÜŞME DÜZEYİ Ss, 285-302
OVERLAPPING LEVEL BETWEEN ACTIVITIES IN TURKISH WORKBOOKS AND ACQUISITIONS OF COMPREHENDING AND ANALYZING THE READ/LISTENED TEXT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3564
Abstract | Full Text |


Abdulkadir KIRBAŞ  
TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE DEĞERLER EĞİTİMİNİN UYGULANMASİNDA ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ Ss, 303-312
TEACHER OPINIONS ON THE IMPLEMENTATION OF VALUES EDUCATION IN TEACHING TURKISH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3565
Abstract | Full Text |


Ali GÖÇER  
GÖREV TEMELLİ ÖĞRENME YÖNTEMİNİN TÜRKÇENİN İKİNCİ DİL OLARAK ÖĞRETİMİNDE KULLANIMI, ÖZELLİKLERİ VE İŞLEVLERİ Ss, 313-328
USAGE, PROPERTIES AND FUNCTIONS OF TASK BASED LEARNING METHOD IN TEACHING TURKISH AS A SECOND LANGUAGE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3570
Abstract | Full Text |


Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Dear Academicians,

  IJLA's issue 7/1 (March 2019) is published, under the guest editor of Associate Professor Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL from Kütahya Dumlupınar University and the co-guest editor is Dr. Muharrem Kürşad YANGIL is from Kütahya Dumlupınar University.

   

   

  Dear Academicians, you can upload your articles through Online Manuscript Submission link upon forming it according to the academic writing format in For Writers section.

   

  Impact Factor OAJI: 0,201

  MIAR ICDS = 5.6

  Index Copernicus ICV 2016: 94,37Address :Keskustie 8 as 1 Kiiminki OULU FINLAND
Telephone :00358458092451 Fax :
Email :ijlaacademy@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri