Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


2 NumberEditor
Prof. Dr. Şükrü Halûk AKALIN

Assistant Editor
Doç. Dr. Esra KARABACAK

Ankara  2014

Generic File  | Cover  | Table of contents  | EditorialÖmer Gökhan ULUM  
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINDA ÇALIŞAN İNGİLİZCE ÖĞRETMENLERİNİN HİZMET İÇİ ÖĞRETMEN GELİŞİM PROGRAMLARI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ Ss, 1-16
EFL STATE SCHOOL TEACHERS’ PERCEPTIONS ON IN-SERVICE TEACHER DEVELOPMENT PROGRAMS IN THE TURKISH EDUCATIONAL SYSTEM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.48
Abstract | Full Text |


Mehmet Turgut BERBERCAN  
ESKİ TÜRKÇEDEN YENİ TÜRKÇEYE “SA-” FİİLİ VE TÜREVLERİ Ss, 17-29
THE VERB “SA-” AND ITS DERIVATIVES FROM OLD TURKISH TO NEW TURKISH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.49
Abstract | Full Text |


Mehmet Emin BARS  
MANAS DESTANI’NDA KAHRAMAN TASVİRLERİ Ss, 31-40
HERO DESCRIPTION IN THE MANAS EPIC
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.59
Abstract | Full Text |


Demet OTAN & Ozan OTAN  
METİNSEL BAĞDAŞIKLIĞIN SAĞLANMASINDA SÖZCÜKSEL BAĞLAŞIKLIĞIN ROLÜ Ss, 41-54
THE ROLE OF LEXICAL COHESION TO OBTAIN TEXTUAL COHERENCE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.60
Abstract | Full Text |


Derya OĞUZ  
YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE ARAÇ OLARAK ÇEVİRİ Ss, 55-62
TRANSLATION AS A TOOL IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.61
Abstract | Full Text |


Zülfi GÜLER  
ŞEYH GALİB DİVANINDA ANKA-SİMURG SEMBOLÜ Ss, 63-72
SYMBOLS OF ANKA AND SIMURG IN SHEIKH GALIB’S DIWAN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.64
Abstract | Full Text |


Özgür KIYÇAK & Orhan KAPLAN  
DİVAN ŞİİRİNİN LEYLÂ VE MECNÛN’U: LAFIZ VE MANA
abortion clinics in ny read anti abortion facts
Ss, 73-91
LEYLA AND MECNÛN OF DIVAN POETRY: RHETORIC VERSUS AND MEANING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.65
Abstract | Full Text |


Mehmet BÜYÜKTUNCAY  
SÖZ EDİMLERİ KURAMI VE EDEBİYAT: ANLAM, BAĞLAM VE YİNELENEBİLİRLİK Ss, 93-105
SPEECH ACT THEORY AND LITERATURE: MEANING, CONTEXT AND ITERABILITY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.66
Abstract | Full Text |


Fatih KANA  
ARGÜMANTASYONA DAYALI DİL ÖĞRENME YAKLAŞIMININ TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARINA ETKİSİ Ss, 107-125
THE EFFECT OF ARGUMENTATION-BASED LANGUAGE TEACHING APPROACH PRE-SERVICE TURKISH LANGUAGE TEACHER ATTITUDES TO SPECIAL TEACHING METHODS COURSE ,
Gürkan TABAK & Ali GÖÇER  
DİNLEME BECERİSİNİN GELİŞTİRİLMESİNDE PARÇADAN BÜTÜNE VE BÜTÜNDEN PARÇAYA İŞLEMLER Ss, 127-135
BOTTOM-UP AND TOP-DOWN PROCESSING IN DEVELOPING LISTENING SKILL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.62
Abstract | Full Text |


Füsun ŞAVLI & Özlem GÜLER  
FRANSIZCA ÖĞRENİMİNDE ÖĞRENCİLERİN SIKÇA YAPTIĞI YAZIM HATALARI, NEDENLERİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
abortion clinics in ny read anti abortion facts
Ss, 137-150
WRITING ERRORS FREQUENTLY MADE BY STUDENTS IN FRENCH LEARNING, THEIR CAUSES AND SOLUTIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.69
Abstract | Full Text |


Muna YÜCEOL ÖZEZEN & Eser ÖRDEM  
YÜZ KURAMLARI ÇERÇEVESİNDE DİL – BEDEN İLİŞKİSİ VE TÜRKİYE TÜRKÇESİ -BİLİŞSEL DİLBİLİMSEL BİR YAKLAŞIM- Ss, 151-177
RELATION OF HUMAN BODY-HUMAN LANGUAGE AND TURKISH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.68
Abstract | Full Text |


Zekerya BATUR & Tuğba Nur BEYRET  
DİVÂNÜ LÛGATİ'T-TÜRK’TE TAKLİT KELİMELER Ss, 179-189
IMITATE WORDS OF DİVÂNÜ LÛGATİ'T-TÜRK
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.36
Abstract | Full Text |


Gulden ILIN  
ÖĞRETMEN ADAYLARININ BAKIŞ AÇISINDAN ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI: BEKLENTİLER VE KAZANIMLAR Ss, 191-207
PRACTICUM FROM THE ELT STUDENT-TEACHERS’ EYE: EXPECTATIONS AND GAINS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.38
Abstract | Full Text |


Yonca DENİZARSLANI  
ON DOKUZUNCU YÜZYIL AMERİKAN YAYILMACILIK ANLATILARINDA MEKÂN VE SINIR ALGISI ÜZERİNE ÇAĞDAŞ BİR BAKIŞ Ss, 209-228
A CONTEMPORARY REVIEW ON SENSE OF PLACE AND BORDER IN NINETEENTH CENTURY NARRATIVES OF AMERICAN EXPANSIONISM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.71
Abstract | Full Text |


Savaş ŞAHİN  
STAVROPOL TÜRKMEN TÜRKÇESİNİN MORFOLOJİK FARKLILIKLARI Ss, 229-238
MORPHOLOGICAL DIFFRENCES OF THE STAVROPOL TURKMEN TURKISH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.29
Abstract | Full Text |


Kürşad KARA  
ŞİMŞEK AYDINLIĞINDA ŞİİRİN ALGISI Ss, 239-245
SENATION OF POETRY UNDER THE BRIGHTNESS OF LIGHTNING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.32
Abstract | Full Text |


Adem AYDEMİR  
DİVANÜ LÜGAT-İT-TÜRK’TE ‘AĞLAMAK’ VE ‘GÜLMEK’ Ss, 247-259
THE ‘CRY’ AND ‘LAUGH’ IN DIVANÜ LUGATI’T-TÜRK
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.17
Abstract | Full Text |


Arzu ÖZYÖN  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: KARANLIĞIN YÜREĞİ (Yazarın Notu ve Kongo Günlüğüyle) - JOSEPH CONRAD Ss, 261-263
HEART OF DARKNESS - JOSEPH CONRAD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.14
Abstract | Full Text |


Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Dear Academicians,

  IJLA's issue 7/1 (March 2019) is published, under the guest editor of Associate Professor Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL from Kütahya Dumlupınar University and the co-guest editor is Dr. Muharrem Kürşad YANGIL is from Kütahya Dumlupınar University.

   

   

  Dear Academicians, you can upload your articles through Online Manuscript Submission link upon forming it according to the academic writing format in For Writers section.

   

  Impact Factor OAJI: 0,201

  MIAR ICDS = 5.6

  Index Copernicus ICV 2016: 94,37Address :Keskustie 8 as 1 Kiiminki OULU FINLAND
Telephone :00358458092451 Fax :
Email :ijlaacademy@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri