Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


21 NumberEditor
Prof. Dr. Ali YAKICI

Assistant Editor
Dr. İbrahim Ethem ARIOĞLU

Oulu / Finland  2017

Generic File  | Cover  | Table of contents  | EditorialAyşe İSPİR KURUN  
ARAP BAHARI VE SONRASINDA TÜRKİYE’DE ARAPÇA ÖĞRETİMİNDE YAŞANAN DEĞİŞİMLER Ss, 1-10
THE DEVELOPMENTS IN TEACHING OF THE ARABIC LANGUAGE IN TURKEY AFTER THE ARAP SPRING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3764
Abstract | Full Text |


Sevil BÜYÜKALAN FİLİZ - Nurten ÖZÇELİK & Zeynep BÜYÜKSARAÇ  
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN FRANSIZCA DERSLERİNDE KOD DEĞİŞTİRMEYE İLİŞKİN İNANÇLARI Ss, 11-31
UNIVERSITY STUDENTS' BELIEFS ABOUT CODE-SWITCHING IN FRENCH LESSONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3743
Abstract | Full Text |


Ayla OĞUZ  
HANİF KUREİSHİ’NİN GABRİEL’S GİFT’İNDE KENDİNİ GEÇEKLEŞTİRME KAVRAMI Ss, 32-42
THE CONCEPT OF SELF-ACTUALIZATION IN HANIF KUREISHI’S GABRIEL’S GIFT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3758
Abstract | Full Text |


Özlem ÖRDEM  
POSTYAPISALCI KURAM ÇERÇEVESİNDE GEORGE ORWELL’İN HAYVAN ÇİFTLİĞİ ÜZERİNE METİN ANALİZİ Ss, 43-52
TEXT ANALYSIS OF GEORGE ORWELL'S ANIMAL FARM BASED ON POSTSTRUCTURALIST THEORY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3803
Abstract | Full Text |


Fatma ÖZTÜRK DAGABAKAN & Davut DAĞABAKAN  
FRANZ KAFKA'NIN "DÖNÜŞÜM" ADLI ESERİNDE DİLSEL DUYGU İFADELERİ Ss, 53-77
VERBALE EMOTIONSAUSDRÜCKE IN DER ERZÄHLUNG “DIE VERWANDLUNG” VON FRANZ KAFKA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3754
Abstract | Full Text |


Aytül DURMAZ HUT & Gülhanım ÜNSAL  
ÇEVİRİDE FARKINDALIK GELİŞTİRMEDE METİN TÜRLERİNİN ÖNEMİ Ss, 78-91
THE IMPORTANCE OF TEXT TYPES IN THE DEVELOPMENT OF TRANSLATION AWARENESS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3796
Abstract | Full Text |


Safa ÇELEBİ & Fazilet TAŞDEMİR  
ÖĞRETMEN ADAYLARININ DRAMATİZASYON BECERİLERİNDE BEDEN DİLİ VE BÜRÜNÜ YANSITABİLME DURUMLARI Ss, 92-102
REFLECTIONS OF TEACHER CANDIDATES' BODY LANGUAGE AND PROSODY ON DRAMATIZATION SKILLS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3824
Abstract | Full Text |


Ece YASSITEPE AYYILDIZ  
İKİ POLİTİK TİYATRO YAZARI: AIME CESAIRE VE MEHMET ULUSOY Ss, 103-110
TWO POLITIC PLAYWRIGHTS: AIME CESAIRE AND MEHMET ULUSOY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3822
Abstract | Full Text |


Mehmet CANBULAT - Özhan GÜVEN & Mustafa Çağrı ÇAĞLAR  
ÖĞRENİM DÜZEYLERİNE GÖRE GENÇLİK DİLİ DEĞİŞKESİ Ss, 111-126
YOUTH LANGUAGE VARIATION ACCORDING TO THE LEVELS OF EDUCATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3806
Abstract | Full Text |


FUNDA KIZILER EMER  
HERTHA KRAEFTNER’İN METİN EVRENİ VE SON YARATICILIK EVRESİNDEN SEÇİLMİŞ BİR ŞİİRİ Ss, 127-142
THE TEXT-WORD OF HERTHA KRAEFTNER AND A SELECTED POEM FROM THE LATEST CREATIVE PERIOD IN HER LIFE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3814
Abstract | Full Text |


Bekir GÖKÇE & Nesrin SİS  
SEKİZİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN TARTIŞMACI METİN YAZMA BECERİLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Ss, 143-168
INVESTIGATION OF THE ARGUMENTATIVE TEXT WRITING SKILLS OF THE EIGHTH GRADE STUDENTS IN TERMS OF VARIOUS VARIABLES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3832
Abstract | Full Text |


Murat KALELİOĞLU  
ANLAMLAMA KURAMI: GÖSTERGEBİLİMSEL ELEŞTİRİ VE EDEBİYAT Ss, 169-181
THE THEORY of SIGNIFICATION: SEMIOTIC CRITICISM AND LITERATURE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3809
Abstract | Full Text |


Demet SANCI UZUN & Safa ÇELEBİ  
BASILI SÖZLÜKLERİN VE TÜRK DİL KURUMU ÇEVRİMİÇİ SÖZLÜKLERİN ÖĞRETİMDE KULLANIMINA İLİŞKİN BİR İNCELEME Ss, 182-198
A REWIEW ON THE EDUCATIONAL USE OF THE TURKISH LANGUAGE ASSOCIATION’S ONLINE DICTIONARIES AND PRINT DICTIONARIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3837
Abstract | Full Text |


Ahmet Cihan BULUNDU & Bülent ÖZKAN  
ÇOCUK YAZINI ESERLERİNDE KİTAP KAVRAMI: MİNE SOYSAL’IN “EYVAH KİTAP!” ADLI ESERİNDE KİTAP -BİR DERLEM ARAŞTIRMASI- Ss, 199-217
THE CONCEPT OF BOOK IN THE WORKS OF CHILDREN’S LITERATURE: BOOK IN MINE SOYSAL’S “EYVAH KITAP” -A CORPUS LINGUISTICS STUDY-
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3846
Abstract | Full Text |


İlyas KAYAOKAY  
DİVAN ŞAİRLERİ NAZARINDAN TARİHÎ BİR VAK’A: VAK’A-YI HAYRİYYE’NİN ŞİİRE YANSIMALARI Ss, 218-245
A HISTORICAL EVENT FOR THE PERSPECTIVE OF THE OTTOMAN POETRY: THE REFLECTIONS OF VAK’A-YI HAYRİYE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3801
Abstract | Full Text |


Halit KARATAY & Ozan İPEK  
TÜRKÇE DERSİ KİTAPLARINDA YAZIM ÖĞRETİMİ VE SÖZCÜKLERİN DOĞRU YAZIMINA YÖNELİK ETKİNLİK ÖNERİLERİ Ss, 246-263
TEACHING SPELLING IN TURKISH COURSE BOOKS AND SUGGESTING ACTIVITIES FOR WRITING WORDS CORRECTLY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3840
Abstract | Full Text |


Esra ATMACA & Hasan ATMACA  
LA METHODE TRADITIONNELLE ET LA METHODE DIRECTE DANS L’ENSEIGNEMENT DE FLE Ss, 264-271
The Grammar-Translation and Direct Method in the Teaching of French Foreign Language
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3821
Abstract | Full Text |


Hamiye DURAN  
TÜRK HALK EDEBİYATI ÜRÜNLERİNDE GÜLDÜRÜ KONUSU EDİLEN ÇOK EVLİLİĞİN İZİNİ SÜRMEK Ss, 272-287
TÜRK HALK EDEBİYATI ÜRÜNLERİNDE GÜLDÜRÜ KONUSU EDİLEN ÇOK EVLİLİĞİN İZİNİ SÜRMEK
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3825
Abstract | Full Text |


Bushra Saadoon Mohammed Alnoori & Sura Abbass Obaid Alkhfaji  
THE EFFECTIVENESS OF 50-50 BLENDED LEARNING MODEL ON TEACHING READING SKILLS IN ESL CLASSROOM Ss, 288-303
THE EFFECTIVENESS OF 50-50 BLENDED LEARNING MODEL ON TEACHING READING SKILLS IN ESL CLASSROOM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3805
Abstract | Full Text |


HAIFA AL-NOFAIE  
RAPPORT-BUILDING STRATEGIES: SNAPSHOTS FROM SAUDI EFL CLASSROOMS Ss, 304-315
RAPPORT-BUILDING STRATEGIES: SNAPSHOTS FROM SAUDI EFL CLASSROOMS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3826
Abstract | Full Text |


İrem ATASOY  
DİLBİLİMSEL VE GÖSTERGEBİLİMSEL YAKLAŞIMLA ALMANCA, İTALYANCA VE TÜRKÇE DERGİ REKLAMLARINDA ÇOK KATMANLILIK ANALİZİ Ss, 316-330
LINGUISTIC AND SEMIOTIC ANALYSIS OF MULTIMODALITY IN GERMAN, ITALIAN AND TURKISH MAGAZINE ADVERTISEMENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3807
Abstract | Full Text |


Safiye KARABABA & Suphi Güneş ALAMDAR  
ÇOCUK EDEBİYATI KİTAPLARINDA MİZAH: SAFTİRİK ÖRNEĞİ Ss, 331-347
HUMOR IN CHILDREN'S LITERATURE BOOKS: SAFTIRIK EXAMPLE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3813
Abstract | Full Text |


Kürşat EFE  
ATASÖZLERİNDE TÖRE Ss, 348-375
THE CONCEPT OF TRADITION IN PROVERBS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3829
Abstract | Full Text |


Mehmet Nuri GÖMLEKSİZ & Emine Kübra PULLU  
TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ SAYISAL YETKİNLİK DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Ss, 376-386
AN INVESTIGATION OF PROSPECTIVE TURKISH LANGUAGE TEACHERS’ DIGITAL EMPOWERMENT LEVELS IN TERMS OF SEVERAL VARIABLES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3842
Abstract | Full Text |


Dilek ÇETİNDAŞ  
ŞAHABETTİN SÜLEYMAN’IN FIRTINA İSİMLİ ESERİNDE YER ALAN TEKELLÜMÎ HİKÂYELER ÜZERİNE BİR İNCELEME Ss, 387-394
A RESEARCH ON THE THEATRICAL STORY OF THE FIRTINA NAME OF ŞAHABETTİN SÜLEYMAN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3817
Abstract | Full Text |


Emrullah ŞEKER  
GEÇER DİL VE YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇEYE ERİŞİLEBİLİRLİK Ss, 395-406
ACCESSIBILITY TO TURKISH AS A LINGUA FRANCA AND A FOREIGN LANGUAGE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3835
Abstract | Full Text |


Gülnaz ÇETİNKAYA  
TÜRK MASALLARINDA KORKUNUN SEMBOLİK KODLARI Ss, 407-419
SYMBOLIC CODE OF FEAR IN TURKISH TALES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3828
Abstract | Full Text |


Asu ERSOY  
ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİ ÖZELLİKLERİ BULUNAN SİLSİLE-NAME ADLI ESERİN İMLA ÖZELLİKLERİ Ss, 420-425
SPELLİNG OF SİLSİLE-NÂME FEATURİNG THE ANCİENT ANATOLİAN TURKİSH CHARACTERİSTİCS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3844
Abstract | Full Text |


Ayşe DAĞ PESTİL & Fatih KANA  
YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇENİN ÖĞRETİMİNDE BELARUSLU ÖĞRENCİLERDE GÖRÜLEN DİL AKTARIMLARI Ss, 426-435
LANGUAGE TRANSFERS IN BELARUSIAN STUDENTS IN TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3839
Abstract | Full Text |


Mehmet DEMİREZEN  
TÜRK-İNGİLİZCE ÖĞRETMEN ADAYLARINA KARMAŞIK CÜMLELER ÜZERİNDE YAPILAN BİRİNCİL VURGU TESTİ Ss, 436-448
THE AUDITION OF PRIMARY STRESS IN COMPLEX SENTENCES BY TURKISH ENGLISH MAJORS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3823
Abstract | Full Text |


Abdulkadir KIRBAŞ  
YÜKSEKÖĞRETİMDE UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMIYLA TÜRK DİLİ DERSİNİ ALAN ÖĞRENCİLERİN DERSE KARŞI TUTUMLARI (GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEKLEMİ) Ss, 449-457
ATTITUDES OF STUDENTS TAKING TURKISH LANGUAGE AND LITERATURE LESSON THROUGH DISTANCE EDUCATION PROGRAM IN HIGHER EDUCATION (GUMUSHANE UNIVERSITY SAMPLE)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3850
Abstract | Full Text |


Necmi AKYALÇIN & Sercan Hamza BAĞLAMA  
OXFORD DICTIONARY OF IDOMS ADLI SÖZLÜKTEKİ DEYİMLER VE DEYİM OLMAYAN SÖZ ÖBEKLERİYLE İLGİLİ BİR DEĞERLENDİRME Ss, 458-477
AN EVALUATION OF IDIOMS AND OTHER WORD GROUPS IN OXFORD DICTIONARY OF IDIOMS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3836
Abstract | Full Text |


Sunay AKKAYA  
İLETİŞİM KURAMLARI BAĞLAMINDA DEDE KORKUT HİKÂYELERİNDE KADIN KAHRAMANLARIN İKNA STRATEJİLERİ Ss, 478-489
PERSUASIVE STRATEGIES OF WOMEN PROTAGONISTS IN DEDE KORKUT TALES IN TERMS OF COMMUNICATION THEORIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3851
Abstract | Full Text |


Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Dear Academicians,

  IJLA's issue 7/1 (March 2019) is published, under the guest editor of Associate Professor Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL from Kütahya Dumlupınar University and the co-guest editor is Dr. Muharrem Kürşad YANGIL is from Kütahya Dumlupınar University.

   

   

  Dear Academicians, you can upload your articles through Online Manuscript Submission link upon forming it according to the academic writing format in For Writers section.

   

  Impact Factor OAJI: 0,201

  MIAR ICDS = 5.6

  Index Copernicus ICV 2016: 94,37Address :Keskustie 8 as 1 Kiiminki OULU FINLAND
Telephone :00358458092451 Fax :
Email :ijlaacademy@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri