Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


24 NumberEditor
Assoc. Prof. Dr. Rana YILDIRIM

Assistant Editor
Dr. Esra ÖRSDEMİR PANPALLİ

Oulu / Finland  2018

Generic File  | Cover  | Table of contents  | EditorialNurullah ULUTAŞ & İlayda AYDIN  
GEORGE ORWELL’İN ESERLERİNDE GÖZETİM TOPLUMU VE İKTİDAR ELEŞTİRİSİ Ss, 1-11
SURVEILLANCE SOCIETY AND POWER CRITICISM IN GEORGE ORWELL’S WORKS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3939
Abstract | Full Text |


Kemal DEMİR - Ayşegül ÖZDEMİR & Fikriye KARA  
KOGNİTİV –LİNGUİSTİSCHE ANALYSE EİNİGER ARTİKEL DES DEUTSCHEN UND DES TÜRKİSCHEN GRUNDGESETZES Ss, 12-20
COGNITIVE-LINGUISTIC ANALYSIS OF SOME ARTICLES OF THE GERMAN AND THE TURKISH BASIC LAW
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3933
Abstract | Full Text |


Mehmet Recep TAŞ & Fethi DEMİR  
KINGSTON’S “THE WOMAN WARRIOR”: MYTHS AND CULTURAL BIGOTRY Ss, 21-30
THE WOMAN WARRİOR: MİTLER VE KÜLTÜREL BAĞNAZLIK
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3959
Abstract | Full Text |


Pınar AKARÇAY & Gökhan AK  
‘DEMOKRASİ TOPLUMU’NDA ÇOK-SESLİ DİL: İNSAN OLMANIN ÖTESİNDE BİR HARMONİ Ss, 31-56
MULTI-VOICED LANGUAGE IN ‘SOCIETY OF DEMOCRACY’: HARMONY FAR BEYOND BEING HUMAN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3962
Abstract | Full Text |


Ziya TOK & Ayşe EZİLER KIRAN  
FRANSIZCANIN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNDE AKTARILAN SÖYLEM ÖĞRETİMİNİN İNCELENMESİ Ss, 57-69
ETUDE DE L’ENSEIGNEMENT DU DISCOURS RAPPORTÉ DANS LE FLE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3966
Abstract | Full Text |


Yusuf SÜLÜKÇÜ  
TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BİLGİSAYAR DESTEKLİ TÜRKÇE EĞİTİMİ MATERYALLERİ İLE FATİH PROJESİ HAKKINDAKİ BİLGİ VE YETERLİK DÜZEYLERİ (AKEF ÖRNEĞİ) Ss, 70-82
LEVEL OF KNOWLEDGE AND PROFICIENCY OF PRE-SERVICE TURKISH TEACHERS ON COMPUTER AIDED TURKISH EDUCATION MATERIALS AND FATIH PROJECT (AKFE EXAMPLE)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3968
Abstract | Full Text |


Melike ERDİL  
YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETEN OKUTMANLARIN ÖNEM VERDİKLERİ YABANCI DİL ÖĞRETİM YÖNTEMİ Ss, 83-105
THE FOREIGN LANGUAGE TEACHING METHOD LECTURERS PAY ATTENTION TO WHILE TEACHING TURKISH TO FOREIGNERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3969
Abstract | Full Text |


Emel TOZLU KILIÇ  
YABANCI DİL SINIFINDA ÖĞRETMEN KOD-DEĞİŞİMİ: KONUŞMA ÇÖZÜMLEMESİ BAKIŞ AÇISI Ss, 106-120
TEACHER CODE SWITCHING IN EFL CLASSROOM: FROM A CONVERSATIONAL ANALYSIS PERSPECTIVE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3950
Abstract | Full Text |


Safiye AKDENİZ  
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK ROMANINDA MEKTUBUN BİR ANLATIM ARACI OLARAK KULLANIMI Ss, 121-145
THE USE OF LETTER AS A LITERARY DEVICE IN TANZIMAT ERA TURKISH NOVEL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3958
Abstract | Full Text |


Rıfat GÜNDAY & Ahmet AYCAN  
EYLEM ODAKLI YAKLAŞIMA GÖRE SOSYAL BAĞLAMA DAYALI YABANCI DİL ÖĞRENME Ss, 146-159
FOREIGN LANGUAGE LEARNING BASED ON SOCIAL CONTEXT ACCORDING TO ACTION-ORIENTED APPROACH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3971
Abstract | Full Text |


Muharrem ÖZDEN  
ZAMİR KULLANIMI BAKIMINDAN BATI TRAKYA TÜRK AĞIZLARI Ss, 160-178
WESTERN THRACE TURKISH DIALECTS IN TERMS OF PRONOUN USE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3967
Abstract | Full Text |


Mehmet KURUDAYIOĞLU & Remzi ZORPUZAN  
YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE DİNLEME ÖĞRETİMİNE DAİR ÖĞRETMEN BİLİŞLERİ Ss, 179-193
TEACHERS COGNITIONS ABOUT LISTENING TEACHING IN TURKISH TEACHING AS A FOREIGN LANGUAGE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3974
Abstract | Full Text |


Esim GÜRSOY & Necla KARACA  
ÇOCUKLARIN YABANCI DİL ÖĞRENME ORTAMINDA KONUŞMA KAYGILARININ KONUŞMA ÖZ YETERLİKLERİNE ETKİSİ Ss, 194-210
THE EFFECT OF SPEAKING ANXIETY ON SPEAKING SELF-EFFICACY OF CHILDREN IN A FLL CONTEXT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3947
Abstract | Full Text |


Hıfzı TOZ & Semra SENEK  
AYTÜL AKAL’IN MASALLARINDA ÖNE ÇIKAN DEĞERLER Ss, 211-229
THE VALUES THAT STAND OUT İN AYTUL AKAL’S TALES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3964
Abstract | Full Text |


Dönercan DÖNÜK  
İNGİLİZCE ÖĞRETİMİNDE DRAMA KULLANIMI: İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI İÇİN ÖRNEK BİR DERS TASARIMI Ss, 230-239
INCORPORATION OF DRAMA INTO ELT METHODOLOGY: A SAMPLE COURSE PROCEDURE FOR INITIAL TEACHER EDUCATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3963
Abstract | Full Text |


ÖZGE AKSOY & Nezir TEMÜR  
BÜYÜLÜ GERÇEKÇİLİĞİN ÇEVİRİDEKİ GÖRÜNÜMÜ: ALEF HİKÂYESİ Ss, 240-251
THE REFLECTION OF MAGICAL REALISM ON TRANSLATION: THE ALEPH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3973
Abstract | Full Text |


Gamze SABANCI UZUN  
“SONSUZA KADAR MUTLU YAŞADILAR, TARİHE DEĞİL, MASALA AİT BİR KAVRAMDIR”: JANE YOLEN’IN MASAL YOLU İLE HOLOKOST ANLATIMI Ss, 252-262
“Happy-ever-after is a fairy tale notion, not History”: JANE YOLEN’S PRESENTATION OF THE HOLOCAUST THROUGH FAIRY TALE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3975
Abstract | Full Text |


Fatma YUVAYAPAN  
YAZAR DURUŞU VE KENDİNİ ANMA SÖZCÜKLERİ: AKADEMİK TOPLUMUN ETKİSİ Ss, 263-276
STANCE-TAKING AND SELF-MENTIONS: THE INFLUENCE OF ACADEMIC COMMUNITY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3977
Abstract | Full Text |


Murat GÖK  
BOĞAÇ HAN HİKÂYESİNDE SIFATLAR VE VARLIKLARIN ANLAM ALANLARI Ss, 277-294
THE SEMANTIC FIELD OF THE ENTITIES AND ADJECTIVES IN THE STORY OF BOĞAÇ HAN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3980
Abstract | Full Text |


Samet BAL  
ORTA DÜZEY ÖĞRENCİLERİN KELİME BİLGİSİNİ ARTTIRMAK İÇİN QUİZİZZ.COM KULLANIMI Ss, 295-303
USING QUIZIZZ.COM TO ENHANCE VOCABULARY KNOWLEDGE FOR PRE-INTERMEDIATE STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3953
Abstract | Full Text |


Yaşar TOKAY  
HÜSREV Ü ŞÎRÎN'DE ORGAN ADLARIYLA KURULMUŞ DEYİMLER Ss, 304-330
IDIOMS THAT ARE MADE BY THE NAMES OF THE ORGANS IN HUSRAV U ŞÎRÎN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3978
Abstract | Full Text |


Mehmet ER - Hatice SAAT & Aliye USLU ÜSTTEN  
YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR BAŞKANLIĞI (YTB) BURSLARI KAPSAMINDA TÜRKİYE’DE ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN YAŞADIKLARI UYUM SORUNLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Ss, 331-346
AN ASSESSMENT ON ADAPTATION PROBLEMS FACED BY STUDENTS STUDYING IN TURKEY WITH THE SCHOLARSHIP GIVEN BY PRESIDENCY FOR TURKS ABROAD AND RELATED COMMUNITIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3984
Abstract | Full Text |


Mert TOPKARAOĞLU & Sinan NİŞANCI  
ALTYAZILARIN İNGİLİZCEYİ YABANCI DİL OLARAK ÖĞRENEN ÖĞRENCİLERİN DİNLEME ETKİNLİĞİNE AİT TABANDAN YUKARI İŞLEMLEME BECERİLERİNDEKİ ROLÜ Ss, 347-361
THE ROLE OF SUBTITLES IN EFL LEARNERS’ BOTTOM-UP PROCESSING SKILLS IN LISTENING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3970
Abstract | Full Text |


Emel TOZLU KILIÇ & Zeynep YILDIZ ÇELEBİ  
TEKNOLOJİNİN YABANCI DİLDE OKUMA MOTİVASYONUNA OLASI ETKİLERİ ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ÇALIŞMA Ss, 362-375
A COMPARATIVE STUDY ON THE POSSIBLE EFFECTS OF TECHNOLOGY ON STUDENTS’ L2 READING MOTIVATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3982
Abstract | Full Text |


Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Dear Academicians,

  IJLA's issue 7/1 (March 2019) is published, under the guest editor of Associate Professor Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL from Kütahya Dumlupınar University and the co-guest editor is Dr. Muharrem Kürşad YANGIL is from Kütahya Dumlupınar University.

   

   

  Dear Academicians, you can upload your articles through Online Manuscript Submission link upon forming it according to the academic writing format in For Writers section.

   

  Impact Factor OAJI: 0,201

  MIAR ICDS = 5.6

  Index Copernicus ICV 2016: 94,37Address :Keskustie 8 as 1 Kiiminki OULU FINLAND
Telephone :00358458092451 Fax :
Email :ijlaacademy@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri