Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


25 NumberEditor
Dr. Halil İbrahim BALKUL & Dr. Muhammed Zahit CAN

Assistant Editor


Oulu / Finland  2018

Generic File  | Cover  | Table of contents  | EditorialFiliz ŞAN & Seda KOÇLU  
SAKARYA’DAKİ MÜLTECİLERİN İLETİŞİM SORUNLARININ BELİRLENMESİ VE TOPLUM ÇEVİRMENLİĞİNE OLAN İHTİYAÇ Ss, 1-16
DETERMINATION OF COMMUNICATION PROBLEMS OF THE REFUGEES IN SAKARYA AND THE NEED FOR COMMUNITY INTERPRETING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.4025
Abstract | Full Text |


Şahru Pilten UFUK  
TÜRKLERİN GÖÇ KAVRAMINA BAKIŞI ÜZERİNE DERLEM TABANLI BİR İNCELEME Ss, 17-31
A CORPUS-BASED ANALYSIS OF TURKS’ VIEWS ON THE CONCEPT OF MIGRATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.4018
Abstract | Full Text |


Halil İbrahim BALKUL  
SURİYELİ MÜLTECİ KRİZİ İÇİN TASARLANAN ÇEVİRİ ARAÇLARININ KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZİ Ss, 32-44
A COMPARATIVE ANALYSIS OF TRANSLATION / INTERPRETING TOOLS DEVELOPED FOR SYRIAN REFUGEE CRISIS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.4015
Abstract | Full Text |


Muhammed Zahit CAN & Burcu TÜRKMEN  
YABANCI DİLE DOĞRU GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇEVİRİLERDE BAĞIMSIZ SON BİÇİMLEYİCİLERİN İŞLEVLERİ: ÇEVİRİBİLİM ÖĞRENCİLERİYLE GERÇEKLEŞTİRİLEN BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ Ss, 45-61
THE FUNCTIONS OF THE INDEPENDENT POST-EDITORS ON THE TRANSLATIONS CARRIED OUT THROUGH FOREIGN LANGUAGE: AN APPLICATION SAMPLE CONDUCTED WITH THE STUDENTS OF TRANSLATION STUDIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.4026
Abstract | Full Text |


Hüseyin ERSOY  
GÖÇMEN VE MÜLTECİLERİN İLETİŞİM İHTİYAÇLARININ KARŞILANMASINDA ÇEVİRİ, KALİTE VE EMPATİ’NİN ROLÜ Ss, 62-70
THE ROLE OF TRANSLATION-QUALITY-EMPATHY IN THE COMMUNICATION NEEDS OF MIGRANTS AND REFUGEES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.4014
Abstract | Full Text |


Rudolf Kreutner & İlyas ÖZTÜRK  
DOĞU VE BATI ARASINDA ARACI OLARAK FRIEDRICH RÜCKERT (1788-1866) Ss, 71-77
FRIEDRICH RÜCKERT (1788-1866) MEDIATOR BETWEEN EAST AND WEST
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.4021
Abstract | Full Text |


Aysel Nursen DURDAĞI  
GÖÇ YAZIN ÇEVİRİ İLİŞKİSİ Ss, 78-85
RELATIONSHIP BETWEEN MIGRATION AND LITERARY TRANSLATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.4023
Abstract | Full Text |


Şahru PİLTEN-UFUK  
GÖÇ, DİL VE İLETİŞİM ÜZERİNE TOPLUM DİL BİLİM YAKLAŞIMLARI Ss, 86-95
SOCIOLINGUISTIC APPROACHES TO IMMIGRATION, LANGUAGE AND COMMUNICATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.4020
Abstract | Full Text |


Erhan GÖRMEZ  
MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİNİN ÇİZGİ FİLMLERDE YER ALAN SUBLİMİNAL MESAJLARI ÇÖZME BECERİSİNE ETKİSİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA Ss, 96-106
A STUDY ON THE EFFECT OF THE MEDİA LİTERACY LESSON ON SOLVİNG SKİLLS OF SUBLİMİNAL MESSAGES IN THE CARTOON MOVİES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3994
Abstract | Full Text |


Gülhanım ÜNSAL  
SÖZ SANATLARI VE REKLAM ÇEVİRİSİ ÜZERİNE GÖZLEMLER Ss, 107-123
OBSERVATIONS ON THE FIGURES OF SPEECH AND ADVERTISING TRANSLATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.4006
Abstract | Full Text |


Erdinç ASLAN  
MÜTERCİM-TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVİRİ EDİNCİ KAVRAMINA İLİŞKİN BİLİŞSEL YAPILARININ KELİME İLİŞKİLENDİRME TESTİ İLE İNCELENMESİ Ss, 124-135
EXAMINATION OF TRANSLATION AND INTERPRETING DEPARTMENT STUDENTS’ COGNITIVE STRUCTURE ON THE CONCEPT OF TRANSLATION COMPETENCE THROUGH WORD-ASSOCIATION TEST
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.4007
Abstract | Full Text |


Aylin SEYMEN & Muhammet KOÇAK  
DAS INKLUDIEREN KULTURELLER- UND GESELLSCHAFTSSPEZIFISCHER ELEMENTE BEI DRAMENÜBERSETZUNGEN Ss, 136-144
TİYATRO ÇEVİRİLERİNDE KÜLTÜREL VE SOSYAL UNSURLARIN DAHİL EDİLMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.4028
Abstract | Full Text |


Cem ODACIOĞLU & Fadime ÇOBAN ODACIOĞLU  
MOBİL UYGULAMA YERELLEŞTİRME: WHATSAPP MESSENGER ÖRNEĞİ Ss, 145-153
MOBILE APPLICATION LOCALIZATION: THE CASE OF WHATSAPP MESSENGER
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3988
Abstract | Full Text |


Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Dear Academicians,

  IJLA's issue 7/1 (March 2019) is published, under the guest editor of Associate Professor Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL from Kütahya Dumlupınar University and the co-guest editor is Dr. Muharrem Kürşad YANGIL is from Kütahya Dumlupınar University.

   

   

  Dear Academicians, you can upload your articles through Online Manuscript Submission link upon forming it according to the academic writing format in For Writers section.

   

  Impact Factor OAJI: 0,201

  MIAR ICDS = 5.6

  Index Copernicus ICV 2016: 94,37Address :Keskustie 8 as 1 Kiiminki OULU FINLAND
Telephone :00358458092451 Fax :
Email :ijlaacademy@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri