Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


27 NumberEditor
Assoc. Prof. Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL

Assistant Editor
Dr. Muharrem Kürşad YANGİL

Oulu / Finland  2019

Generic File  | Cover  | Table of contents  | EditorialEmine GÜLER & Şerife AKPINAR  
MEHMET GÜLER’İN ÖYKÜLERİNDE SEVGİ Ss, 1-18
LOVE IN MEHMET GULER’S STORIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.4090
Abstract | Full Text |


Halil TAYFA & Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL  
ETKİLEŞİMLİ TAHTANIN TÜRKÇE DERSİNDE KULLANIMININ ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK BAŞARI VE TUTUMLARINA ETKİSİ Ss, 19-38
EFFECTS OF INTERACTIVE BOARD USING IN TURKISH LESSON ON ACADEMIC SUCCESS AND ATTITUDE OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.4080
Abstract | Full Text |


Betül KERAY DİNÇEL & Hilmi SAVUR  
YABANCILARA TÜRKÇE DEYİM VE ATASÖZÜ ÖĞRETİMİNDE KULLANILABİLECEK BİR ARAÇ: TARKAN ŞARKILARI Ss, 39-55
A TOOL TO BE USED IN TEACHING TURKISH IDIOMS AND PROVERBS: TARKAN’S SONGS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.4096
Abstract | Full Text |


Ahmet BENZER & Kübra KARADAĞ  
STORYBİRD UYGULAMASININ 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN YARATICI YAZMA BECERİLERİNE VE YAZMAYA YÖNELİK TUTUMLARINA ETKİSİ Ss, 56-79
THE EFFECT OF THE STORYBIRD APPLICATION ON 5TH GRADE STUDENTS' CREATİVE WRITING SKILLS AND ATTITUDES TOWARDS WRITING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.4076
Abstract | Full Text |


Muharrem ÖZDEN  
CODEX CUMANICUS’TA BULUNAN BİTKİ ADLARININ GÜNÜMÜZ ANADOLU AĞIZLARINDAKİ KULLANIMLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME Ss, 80-92
AN INVESTIGATION ON THE USAGE OF PLANT NAMES IN CODEX CUMANICUS ON TODAY’S ANATOLIAN DIALECTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.4066
Abstract | Full Text |


Burhan BALTACI  
EL YAZMASI ESERLER ÖRNEĞİNDE BALKANLARDA TÜRK KÜLTÜRÜNÜN İZLERİ -TEFSÎRU ÂYETİ’L-KURSÎ İSİMLİ YAZMA ESER Ss, 93-101
TURKISH CULTURE TRACES ON THE BALKANS-MANUSCRIPT CALLED TEFSÎRU AYETI’L-KURSÎ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.4040
Abstract | Full Text |


Alpaslan Toker  
ORHAN PAMUK’UN ŞEKÜRE, İPEK VE CANAN’I: PEK ÇOK ERKEĞİN DEĞER VERDİĞİ ÜÇ KADIN Ss, 102-117
ORHAN PAMUK’S SHEKURE, IPEK AND JANAN: THREE WOMEN CHERISHED BY NUMEROUS MEN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.4092
Abstract | Full Text |


Gülhanım ÜNSAL  
SPOR DİLİ VE ÇEVİRİSİ Ss, 118-138
SPORT LANGUAGE AND ITS TRANSLATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.4095
Abstract | Full Text |


Arzu Yiğit & Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL  
ŞARKILARLA NOKTALAMA İŞARETİ ÖĞRETME ETKİNLİĞİNİN 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN NOKTALAMA İŞARETLERİNİ KULLANMA BECERİLERİ ÜZERİNE ETKİSİ Ss, 139-154
THE INFLUENCE OF THE PUNCTUATION MARKS ACTIVITIES WHICH ARE IN THE SONG FORM ON THE SUCCESS OF THE 8th GRADE STUDENTS’ PUNCTUATION MARKS USAGE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.4093
Abstract | Full Text |


Hasan Şerif BALTACI  
ANADİL VE YABANCI DİLDEKİ NEDEN PARAGRAFLARINDA NEDENSELLİK YAPILARI: TÜRKÇE VE İNGİLİZCE Ss, 155-167
CAUSE MARKERS IN L1 AND L2 CAUSE PARAGRAPHS: TURKISH VS. ENGLISH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.4081
Abstract | Full Text |


Bünyamin SARİKAYA & Yunus ŞAKİROĞLU  
TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ EMPATİ DÜZEYLERİ İLE İLETİŞİM BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ Ss, 168-182
THE RELATIONSHIP BETWEEN EMPATHY LEVELS AND COMMUNICATION SKILLS OF PROSPECTIVE TURKISH TEACHERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.4099
Abstract | Full Text |


Rukiye ÖZTÜRK  
Tristia III.3: ÖLÜM DÖŞEĞİNDEKİ OVIDIUS’TAN KARISINA MEKTUP Ss, 183-196
TRISTIA III.3: LETTER FROM OVID TO HIS WIFE ON HIS DEATHBED
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.4056
Abstract | Full Text |


Feyza ALTINKAMIŞ  
BELÇİKA'DA TÜRKÇENİN ANA DİLİ OLARAK EĞİTİMİNİN DÜNÜ, BUGÜNÜ VE YARINI Ss, 197-207
TEACHING TURKISH AS A MOTHER TONGUE IN BELGIUM: FROM PAST, TO PRESENT AND TO FUTURE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.4102
Abstract | Full Text |


Zeynep Zeliha BAYAZIT & Seda SONKAYA  
THE INVESTIGATION OF TURKISH LINGUISTIC MARKERS OF EVIDENTIALITY BETWEEN 3-6-YEAR-OLD CHILDREN Ss, 208-217
TÜRKÇEDEKİ KAYNAK GÖSTERGELERİNİN 3-6 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARDA İNCELENMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.4119
Abstract | Full Text |


Esra LÜLE MERT  
PAMUK PRENSES VE YEDİ CÜCELER” MASALINDAKİ DİL DIŞI GÖSTERGELER Ss, 218-251
NON-LINGUISTIC SIGNS IN THE TALE OF SNOW WHITE AND THE SEVEN DWARFS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.4107
Abstract | Full Text |


Derya ESKİMEN  
LİSE ÖĞRENCİLERİNİN YAZMAYA YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Ss, 252-260
EVALUATING ATTITUDES OF HIGH SCHOOL STUDENTS TOWARDS WRITING IN TERMS OF VARIOUS VARIABLES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.4104
Abstract | Full Text |


Cihat Burak KORKMAZ  
YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇENİN ÖĞRETİMİNDE KULLANILAN DİNLEME METİNLERİNİN KELİME SAYILARI Ss, 261-278
NUMBERS OF WORDS OF LISTENING TEXT USED IN TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.4098
Abstract | Full Text |


Firdevs GÜNEŞ & Arzu ÇEVİK  
ÇOCUK KİTAPLARINDAKİ YAKLAŞIMLARIN İNCELENMESİ Ss, 279-293
INVESTIGATION OF APPROACHES IN CHILDREN'S BOOKS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.4097
Abstract | Full Text |


Shahin al-Hadi Ibrahim Mohammed  
SOME SHORT SURAH’S OF THE HOLY QURAN WITH SPECIAL REFERENCE TO VOCABULARY Ss, 294-305
SOME SHORT SURAH’S OF THE HOLY QURAN WITH SPECIAL REFERENCE TO VOCABULARY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.4045
Abstract | Full Text |


Saleh Almathhan  
THE PHONEMIC EXCHANGE BETWEEN THE "SEEN" AND THE "SAD" PHONEMES IN THE ROOT CONSTRUCTION B. S. TAH IN THE RECONCILED QURANIC READINGS A CONNOTATIVE LINGUISTIC STUDY Ss, 306-332
THE PHONEMIC EXCHANGE BETWEEN THE "SEEN" AND THE "SAD" PHONEMES IN THE ROOT CONSTRUCTION B. S. TAH IN THE RECONCILED QURANIC READINGS A CONNOTATIVE LINGUISTIC STUDY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.4110
Abstract | Full Text |


Funda BULUT  
OSMANLI ÇİÇEK MEDENİYETİNİN İZİNİ SÜRMEK: ÖRNEKLİ VE RESİMLİ OSMANLI ÇİÇEK ADLARI SÖZLÜĞÜ Ss, 333-339
TRACİNG THE OTTOMAN FLOWER CİVİLİZATİON: IILUSTRATED AND EXEMPLİFED DİCTİONARY OF OTTOMAN FLOWER NAMES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.4105
Abstract | Full Text |


Muna YÜCEOL ÖZEZEN  
TÜRKİYE TÜRKÇESİNDE AKIL METAFORLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Ss, 340-359
AN EVALUATION ON MENTAL METAPHORS IN TURKISH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.4083
Abstract | Full Text |


Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Dear Academicians,

  IJLA's issue 7/1 (March 2019) is published, under the guest editor of Associate Professor Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL from Kütahya Dumlupınar University and the co-guest editor is Dr. Muharrem Kürşad YANGIL is from Kütahya Dumlupınar University.

   

   

  Dear Academicians, you can upload your articles through Online Manuscript Submission link upon forming it according to the academic writing format in For Writers section.

   

  Impact Factor OAJI: 0,201

  MIAR ICDS = 5.6

  Index Copernicus ICV 2016: 94,37Address :Keskustie 8 as 1 Kiiminki OULU FINLAND
Telephone :00358458092451 Fax :
Email :ijlaacademy@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri