Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


3 NumberEditor
Dr. Jon ROBERTS - Dr. Hasan BEDİR

Assistant Editor
Dr. Ömer Tuğrul KARA - Dr. Fatih KANA

London  2014

Generic File  | Cover  | Table of contents  | EditorialGulden ILIN  
SENDAN: BİR VAKA ÇALIŞMASI Ss, 3-13
SENDAN: A CASE STUDY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.78
Abstract | Full Text |


Gökçe DİŞLEN DAĞGÖL  
YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE İNANÇLAR: KİMLİK OLUŞMA SÜRECİ Ss, 14-29
FOREIGN LANGUAGE LEARNING BELIEFS: WITHIN THE FRAME OF IDENTITY CONSTRUCTION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.79
Abstract | Full Text |


İskender Hakkı SARIGÖZ  
İNGİLİZCE ÖĞRETMEN ADAYLARININ MİKRO-ÖĞRETİMLERDE DİL DÜZEYİ FARKINDALIĞI: BİR DURUM ÇALIŞMASI Ss, 30-37
LANGUAGE LEVEL AWARENESS OF TRAINEES IN TEFL MICROTEACHINGS: A CASE STUDY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.101
Abstract | Full Text |


Duygu UÇGUN  
8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUR ÖZ YETERLİKLERİNİN İNCELENMESİ Ss, 38-47
EXAMINING 8th GRADE STUDENTS’ READER SELF-EFFICACY: SAMPLE OF NIGDE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.90
Abstract | Full Text |


Süleyman BAŞARAN & Neşe CABAROĞLU  
DİL ÖĞRENME PODKESTLERİNİN İNGİLİZCE ÖZ-YETERLİK ALGISINA ETKİSİ Ss, 48-69
THE EFFECT OF LANGUAGE LEARNING PODCASTS ON ENGLISH SELF-EFFICACY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.63
Abstract | Full Text |


Eda KAHYALAR & Zuhal OKAN  
HATA DÖNÜTÜNÜN İKİNCİ DİL ÖĞRENCİLERİNİN YAZILI METİNLERİNDEKİ ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Ss, 70-94
AN INVESTIGATION INTO THE IMPACT OF CORRECTIVE FEEDBACK ON SECOND LANGUAGE LEARNERS’ WRITTEN PRODUCTION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.73
Abstract | Full Text |


Monireh AZİMZADEH  
ÖDEV TEKRARLARININ TÜRK ÖĞRENCİLERİNİN KONUŞMASINDAKİ AKICILIK DOĞRULUK VE KOMPLEKSLİĞİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Ss, 95-109
THE EFFECTS OF TASK REPETITION ON THE FLUENCY, ACCURACY AND COMPLEXITY OF TURKISH EFL LEARNER’ ORAL PRODUCTION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.94
Abstract | Full Text |


Erol DURAN & Ozan ALEVLİ  
ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ: DİJİTAL METİN Mİ, BASILI METİN Mİ? Ss, 110-126
STUDENTS’ OPINIONS: DIGITAL TEXT OR PRINTED TEXT?
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.84
Abstract | Full Text |


Hayrettin TUNCEL  
YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNE YÖNTEMBİLİMSEL AÇIDAN YENİ BİR BAKIŞ DOĞAL YAKLAŞIM VE YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNE YÖNELİK UYARLAMALAR Ss, 127-143
A NEW METHODOLOGICAL PERSPECTIVE IN TEACHING TURKISH TO FOREIGNERS THE NATURAL APPROACH AND ADAPTATIONS OF TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.93
Abstract | Full Text |


Britt-Marie APELGREN  
DİL EĞİTİMİNDE İÇSEL VE İLERİCİ KİŞİSEL YOLLAR Ss, 144-164
PERSONAL WAYS INTO AND FORWARD IN LANGUAGE TEACHING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.102
Abstract | Full Text |


Fehmi Can SENDAN & Dönercan DÖNÜK  
SINIF YÖNETIMI İÇİN BIR ANAHTAR: YANSITICI DÜŞÜNME Ss, 165-182
A KEY TO CLASSROOM MANAGEMENT: TEACHER REFLECTION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.103
Abstract | Full Text |


Necmi AKYALÇIN  
TÜRKÇE İKİLEMELERİN YAPI VE ANLAM ÖZELLİKLERİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER Ss, 183-194
EVALUATION IN RELATION TO STRUCTURE AND MEANING PROPERTIES OF TURKISH REDUPLICATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.82
Abstract | Full Text |


Önder ÇAKIRTAŞ & Ömer ŞEKERCİ  
GELİŞİM PSİKOLOJİSİNİN YENİDEN KEŞFİ: SAMUEL BECKETT'İN ENDGAME OYUNUNDA ‘TERS KİMLİK’ VE 'BENLİK BÜTÜNLÜĞÜNE KARŞI UMUTSUZLUK’ Ss, 195-203
DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY REDISCOVERED: ‘NEGATIVE IDENTITY’ AND ‘EGO INTEGRITY VERSUS DESPAIR’ IN SAMUEL BECKETT'S ENDGAME
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.53
Abstract | Full Text |


Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Dear Academicians,

  IJLA's issue 7/1 (March 2019) is published, under the guest editor of Associate Professor Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL from Kütahya Dumlupınar University and the co-guest editor is Dr. Muharrem Kürşad YANGIL is from Kütahya Dumlupınar University.

   

   

  Dear Academicians, you can upload your articles through Online Manuscript Submission link upon forming it according to the academic writing format in For Writers section.

   

  Impact Factor OAJI: 0,201

  MIAR ICDS = 5.6

  Index Copernicus ICV 2016: 94,37Address :Keskustie 8 as 1 Kiiminki OULU FINLAND
Telephone :00358458092451 Fax :
Email :ijlaacademy@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri