Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


4 NumberEditor
Prof. Dr. Nebi ÖZDEMİR

Assistant Editor
Sunay AKKAYA

Oulu / Finland  2014

Generic File  | Cover  | Table of contents  | EditorialAli GÖÇER  
TÜRKİYE’DE TÜRKÇEYİ YABANCI DİL OLARAK ÖĞRENEN ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN HEDEF DİLE YÖNELİK KAYGILARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Ss, 1-11
THE ASSESSMENT OF THE ANXIETY OF HIGH SCHOOL STUDENTS WHO ARE LEARNING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE IN TURKEY IN TERM OF CERTAIN VARIABLES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.104
Abstract | Full Text |


Hasan BEDİR & Gülten KOŞAR  
STRATEJİ-TEMELLİ EĞİTİM: YETİŞKİN YABANCI DİL ÖĞRENİCİLERİNİN KONUŞMA BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ İÇIN BİR YÖNTEM Ss, 12-26
STRATEGIES-BASED INSTRUCTION: A MEANS OF IMPROVING ADULT EFL LEARNERS’ SPEAKING SKILLS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.124
Abstract | Full Text |


Bahir SELÇUK  
BİR ŞEHİR MEDHİYESİ: NERGİSÎ’NİN SARAY KASİDESİ Ss, 27-39
AN URBAN LAUDATORY-POEM: NERGISI’S KASIDA FOR SARAJEVO
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.120
Abstract | Full Text |


Haluk GÖKALP  
BİR ASKERLİK TERİMİ OLARAK TİL/TIL/DİL İLE KURULAN UNUTULMUŞ DEYİMLER Ss, 40-73
AS A MILITARY TERM TIL / TIL / DIL FORGOTTEN ESTABLISHED WITH IDIOMS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.123
Abstract | Full Text |


Neslihan KARAKUŞ & Yasemin BAKİ  
TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ KİTAP OKUMA ALIŞKANLIKLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Ss, 74-87
INVESTIGATION OF THE PROSPECTIVE TURKISH TEACHERS’ READING HABIT ACCORDING TO SEVERAL VARIABLES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.110
Abstract | Full Text |


Gökhan ÇETİNKAYA & Hakan ÜLPER & Nihat BAYAT  
BAĞLAYICI TESTİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE ÖĞRENCİLERİN BAĞLAYICI BİLGİSİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ Ss, 88-98
DEVELOPING CONNECTIVES TEST AND EXAMINING STUDENTS’ CONNECTIVES KNOWLEDGE BASED ON VARIOUS VARIABLES
abortion clinics in ny read anti abortion facts

Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.113
Abstract | Full Text |


Selim EMİROĞLU  
TÜRKÇE ÖĞRENEN YABANCI ÖĞRENCİLERİN YAZILI ANLATIMLARINDA TÜRKÇENİN DİL BİLGİSİ VE YAZIM ÖZELLİKLERİYLE İLGİLİ KARŞILAŞTIĞI ZORLUKLAR Ss, 99-119
THE DIFFICULTIES FACED BY THE FOREIGN STUDENTS LEARNING TURKISH LANGUAGE ABOUT THE CHARACTERISTICS OF TURKISH GRAMMAR AND SPELLING IN WRITTEN EXPRESSION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.129
Abstract | Full Text |


Meliha R. ŞİMŞEK  
ANADİL KULLANIMI İLE ÖZERKLEŞTİRİLMİŞ DİLBİLGİSİ ÖĞRETİMİ: ÖĞRENCİLERİN SESİNDEN Ss, 120-132
AUTONOMISED GRAMMAR INSTRUCTION THROUGH L1 USE: LEARNERS VOICED
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.126
Abstract | Full Text |


Simla COURSE  
TÜRKİYE LİSE EĞİTİMİ BAĞLAMINDA YABANCI DİL OLARAK İNGİLİZCE EĞİTİMİNDE ELEŞTİREL OKUMA Ss, 133-156
CRITICAL READING IN EFL IN TURKISH HIGH SCHOOL CONTEXT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.108
Abstract | Full Text |


Melis MÜLAZIMOĞLU ERKAL  
DÖNEMSEL KAYGILAR, DÖNEMSEL KİMLİKLER: VAMPİR KİMLİĞİNİN ÇAĞIMIZDAKİ DEĞİŞİM Ss, 157-169
EVERY GENERATION GETS THE VAMPIRE IT DESERVES : CHANGE IN VAMPIRE IDENTITY IN CONTEMPORARY SUPERNATURAL FICTION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.99
Abstract | Full Text |


Hülya TUNCER & Ayşe KIZILDAĞ  
İNGİLİZCE ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK UYGULAMASINDA EDEBİYAT KULLANIMI İLE İLGİLİ TUTUMLARI
abortion clinics in ny read anti abortion facts
Ss, 170-185
PRE-SERVICE EFL TEACHERS’ ATTITUDE TOWARDS THE USE OF LITERATURE IN PRACTICE TEACHING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.114
Abstract | Full Text |


Arzu ÖZYÖN  
GRETEL WACHTEL’İN GRETEL’İN ÖYKÜSÜ ADLI ANI ROMANINDA MUHALEFET TEMASI Ss, 186-193
THE THEME OF OPPOSITION IN GRETEL WACHTEL’S NOVEL CALLED GRETEL’S STORY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.74
Abstract | Full Text |


Mustafa TÜRKYILMAZ & Yaşar AYDEMİR  
ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN OKUMAYA YÖNELİK TUTUMLARINI BELİRLEME ÖLÇEĞİ GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI Ss, 194-207
THE STUDY OF THE VALIDITY AND RELIABILTIY OF THE SCALE FOR SECONDARY EDUCATION STUDENTS’ ATTITUDE TOWARDS READING
abortion clinics in ny abortion process anti abortion facts

Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.107
Abstract | Full Text |


Ahmet Zeki GÜVEN - Sercan HALAT & Mazhar BAL  
ORTAOKUL 6. SINIF TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDA YER ALAN METİNLERİN METİNSELLİK ÖLÇÜTLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ Ss, 208-231
EXAMINATION OF THE TEXT IN 6TH GRADE SECONDARY SCHOOL TURKISH TEXT BOOKS IN TERMS OF STANDARDS OF TEXTUALITY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.109
Abstract | Full Text |


Aliye USLU ÜSTTEN  
ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN YAZMA ÇALIŞMALARINDA KULLANDIKLARI KELİMELERİN TÜRLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Ss, 232-242
AN EVALUATION ABOUT THE WORD CLASSES WHICH SECONDARY SCHOOL STUDENTS USE IN WRITING STUDIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.130
Abstract | Full Text |


Derya ADALAR SUBAŞI  
ARAGON’UN LE FOU D’ELSA’SI (ELSA’NIN MECNUN’U) ÜZERİNE YAZILAN BİR MAKALE ÇEVİRİSİ BAĞLAMINDA LEYLA VE MECNUN’UN METİNLERARASI KİMLİĞİNE DAİR BİR DEĞERLENDİRME Ss, 243-261
AN ASSESSMENT OF INTERTEXTUALITY IDENTITY OF LEYLA AND MAJNUN CONCERNING A TRANSLATED ARTICLE ABOUT ARAGON LE FOU D'ELSA (ELSA'S MAJNUN)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.111
Abstract | Full Text |


Meral ÇAPAR  
İNGİLİZCE’Yİ YABANCI DİL OLARAK ÖĞRENEN TÜRK ÖĞRENCİLER NASIL ‘HAYIR’ DER? Ss, 262-282
HOW DO TURKISH EFL LEARNERS SAY ‘NO’?
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.121
Abstract | Full Text |


Nihat BAYAT & Güçlü ŞEKERCİOĞLU  
YAZMA DUYARLILIĞI ÖLÇEĞİNİN PSİKOMETRİK NİTELİKLERİNİN BELİRLENMESİ VE YAZMA DUYARLILIĞININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
abortion clinics in ny abortion process anti abortion facts
Ss, 283-301
DEFINING THE PSYCHOMETRIC PROPERTIES OF THE WRITING SENSITIVITY SCALE AND ANALYSING WRITING SENSITIVITY WITH REGARD TO DIFFERENT VARIABLES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.115
Abstract | Full Text |


Demet SANCI UZUN Merve Hülya KİBAR FURTUN & Safa ÇELEBİ  
YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE ÖĞRENCİLERİN DUYGU DEĞERİ TAŞIYAN ÜNLEMLERİN İŞLEVLERİNİ ALGILAMA DÜZEYLERİ Ss, 302-318
LEARNERS’ LEVELS OF UNDERSTANDING THE FUNCTIONAL ATTRIBUTES OF EXCLAMATIONS WITH EMOTIONAL MEANINGS IN TEACHING TURKISH TO FOREIGNERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.112
Abstract | Full Text |


Serdarhan Musa TAŞKAYA  
TÜRKÇE ÖĞRETİMİ DERSİNİN İŞLENİŞİNE İLİŞKİN SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN GÖRÜŞLERİ Ss, 319-336
THE VIEWS OF THE PRIMARY-SCHOOL TEACHING DEPARTMENT’S STUDENTS RELATING TO TEACHING TURKISH LANGUAGE COURSE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.131
Abstract | Full Text |


Mehmet Emin BARS  
ÂŞIK GARİP HİKÂYESİNDE AŞK-ÂŞIK-SEVGİLİ Ss, 337-350
LOVE-LOVER-BELOVED IN ÂŞIK GARİP STORY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.125
Abstract | Full Text |


Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Dear Academicians,

  IJLA's issue 7/1 (March 2019) is published, under the guest editor of Associate Professor Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL from Kütahya Dumlupınar University and the co-guest editor is Dr. Muharrem Kürşad YANGIL is from Kütahya Dumlupınar University.

   

   

  Dear Academicians, you can upload your articles through Online Manuscript Submission link upon forming it according to the academic writing format in For Writers section.

   

  Impact Factor OAJI: 0,201

  MIAR ICDS = 5.6

  Index Copernicus ICV 2016: 94,37Address :Keskustie 8 as 1 Kiiminki OULU FINLAND
Telephone :00358458092451 Fax :
Email :ijlaacademy@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri