Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


7 NumberEditor
Dr. Ali GÖÇER

Assistant Editor
Dr. Metin DEMİRCİ

Oulu / Finland  2015

Generic File  | Cover  | Table of contents  | EditorialBahir SELÇUK & Mesut ALGÜL  
ŞEFÎK MEHMED’İN GAZELLERİ Ss, 1-13
ŞEFÎK MEHMED’S GHAZELS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.240
Abstract | Full Text |


Ali GÖÇER  
SÜREÇ TEMELLİ YAZMA YAKLAŞIMININ GRUP ÇALIŞMASI TEKNİĞİYLE UYGULANABİLİRLİĞİ VE ETKİLİLİĞİ Ss, 14-36
APPLICABILITY AND EFFECTIVENESS OF PROCESS-BASED WRITING APPROACH WITH WORKING GROUPS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.234
Abstract | Full Text |


Gülten KOŞAR & Hasan BEDİR  
TÜRK ÜNİVERSİTE HAZIRLIK SINIFI ÖĞRENCİLERİNİN KÜLTÜREL FARKINDALIKLARININ ARTTIRILMASI
abortion clinics in ny read anti abortion facts
Ss, 37-43
RAISING CULTURAL AWARENESS OF TURKISH UNIVERSITY STUDENTS ATTENDING EFL PREPARATORY CLASSES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.228
Abstract | Full Text |


Muna YÜCEOL ÖZEZEN  
TÜRKÇEDE SAYI ADLARININ GÖNDERME İŞLEVLERİ: SAYI ZAMİRLERİ Ss, 44-55
LINGUISTICS REFERENCES FUNCTIONS OF NUMBER WORDS IN TURKISH: NUMBERS AS PRONOUNS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.216
Abstract | Full Text |


Aslıhan AKÇAY - Tuba FERZAN BÜTÜNER & Arda ARIKAN  
ÇOCUKLARIN YABANCI DİL ÖĞRENMELERİNDEKİ NEDENLER Ss, 56-68
REASONS BEHIND YOUNG LEARNERS’ LEARNING OF FOREIGN LANGUAGES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.231
Abstract | Full Text |


Şerif TİRYAKİ  
MUSTAFA KUTLU’NUN BEYHUDE ÖMRÜM ADLI HİKAYESİNDE ARKAİK KELİMELER Ss, 69-75
ARCHAIC WORDS IN THE MUSTAFA KUTLU’S NARRATIVE “BEYHUDE ÖMRÜM”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.219
Abstract | Full Text |


Gülşah KÜLEKÇİ & Esin KUMLU  
İNGİLİZCE’NİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİLDİĞİ DİL SINIFLARINDA ROMAN İNCELEME YOLUYLA ELEŞTİREL DÜŞÜNCE BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ Ss, 76-90
DEVELOPING CRITICAL THINKING SKILLS IN ENGLISH LANGUAGE TEACHING CLASSES THROUGH NOVELS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.222
Abstract | Full Text |


İsmail GÜNEŞ  
KARIŞIK DİLLİ KİTÂB-I ATA-DEDE ADLI ESERDE DİKKATİ ÇEKEN SES DEĞİŞMELERİ
abortion clinics in ny read anti abortion facts
Ss, 91-106
SALIENT VOICE CHANGES IN MIXED-LANGUAGED KİTAB-I ATA-DEDE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.224
Abstract | Full Text |


Pelin EKŞİ  
METİN DİLBİLİM AÇISINDAN KARŞILAŞTIRMALI ŞİİR İNCELEMESİ ÖRNEĞİ:NABİ’NİN TAHMİSİ VE FUZULİ’NİN GAZELİ Ss, 107-115
ACCORDING TO TEXTE LINGUISTICE A COMPARATIVE ANALYSIS OF POEMS:TAHMIS BY NABI VS GAZEL BY FUZULI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.235
Abstract | Full Text |


Gizem ENGİN & Salih Zeki GENÇ  
SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ EMPATİK EĞİLİMLERİ (ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) Ss, 116-123
THE EMPHATIC TENDENCY OF PRE-SERVİCE PRİMARY SCHOOL TEACHERS (CANAKKALE 18 MART UNİVERSİTY SAMPLE)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.217
Abstract | Full Text |


Dilek ÇETİNDAŞ  
RESME ÂŞIK OLMA MOTİFİNİN MODERN TÜRK ROMANINDAKİ DÖNÜŞÜM VE İZLERİ Ss, 124-141
CONSERVATIONS AND TRACES OF THE MOTİVE OF THE PİCTURE LOVE IN THE MODERN TURKISH NOVEL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.229
Abstract | Full Text |


Özlem ÖRDEM  
TÜRK MODERNLEŞMESİ BAĞLAMINDA TANZİMAT VE SERVET-İ FÜNUN DÖNEMİ ROMANINA BAUMAN’IN BAKIŞ AÇISI DİLSEL BELİRSİZLİK ANLAYIŞI Ss, 142-150
BAUMAN’S PERSPECTIVE TO TANZİMAT AND SERVET-İ FÜNUN PERIOD NOVELS WITHIN THE CONTEXT OF TURKISH MODERNIZATION: UNDERSTANDING OF AMBIVALENCE IN TERMS OF LANGUAGE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.242
Abstract | Full Text |


Göksu ÇİÇEKLİ KOÇ  
TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ (EGE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) Ss, 151-158
EXAMINING OF THE BURNOUT LEVEL OF PRE-SERVICE TURKISH TEACHERS (THE SAMPLE OF EGE UNIVERSITY)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.236
Abstract | Full Text |


Şebnem KAYA  
ÖLÜM PSİKOLOJİSİNDEN DERİN EKOLOJİ VE ERİNCE: KATHERİNE MANSFİELD’IN FRANSA’DA GEÇİRDİĞİ SON GÜNLERİ Ss, 159-167
FROM DEATH PSYCHOLOGY TO DEEP ECOLOGY AND EASE: KATHERINE MANSFIELD’S FINAL DAYS IN FRANCE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.226
Abstract | Full Text |


İbrahim Halil YAPRAK & Güleser KORKMAZER  
ALMANCA DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİNDE KULLANILAN DOĞRUDAN VE DOLAYLI ANLATMA YÖNTEMLERİNİN ANALİZİ Ss, 168-183
AN ANALYSIS OF DEDUCTIVE AND INDUCTIVE APPROACH ADOPTING IN TEACHING GERMAN GRAMMAR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.187
Abstract | Full Text |


Duygu AK BAŞOĞUL  
“KAPİLAND’IN KOBAYLARI” ROMANININ ELEŞTİREL SÖYLEM ÇÖZÜMLEMESİ BAĞLAMINDA İNCELENMESİ Ss, 184-194
INVESTIGATION OF THE NOVEL “KAPİLAND’IN KOBAYLARI” BASED ON CRITICAL DISCOURSE ANALYSIS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.230
Abstract | Full Text |


Hülya AŞKIN BALCI  
“AĞIZ” SÖZCÜĞÜNÜN TÜRKÇEDEKİ SÖZLÜKSEL ALANLARI Ss, 195-215
LEXİCAL FIELDS OF THE WORD “MOUTH” IN TURKISH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.218
Abstract | Full Text |


Mehmet ÇİÇEK  
AVRUPA DİL PROGRAMI SÖZCÜK SETLERİ İLE YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ KİTAPLARINDAKİ SÖZCÜKLERİN KARŞILAŞTIRILMASI: YUNUS EMRE ENSTİTÜSÜ TÜRKÇE ÖĞRETİM SETİ A1 DERS KİTABI ÖRNEĞİ Ss, 216-231
A COMPARISON OF THE WORD SETS IN THE EUROPEAN LANGUAGE PORTFOLIO AND THE WORDS IN TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE TEXTBOOKS: THE CASE OF YUNUS EMRE INSTITUTE TURKISH INSTRUCTION SET A1 TEXTBOOK
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.239
Abstract | Full Text |


Süleyman ERATALAY & Sevda ERATALAY  
SÜMERCE İLE TÜRKÇE ARASINDAKİ SÖZDİZİMSEL DENKLİKLER Ss, 232-240
THE SYNTACTIC EQUIVALENCE BETWEEN SUMERIAN AND TURKISH
abortion clinics in ny read anti abortion facts

Doi Number :http://dx.doi.org/10.18033/ijla.232
Abstract | Full Text |


Advanced Search


Announcements

  Announcements

  Dear Academicians,

  IJLA's issue 7/1 (March 2019) is published, under the guest editor of Associate Professor Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL from Kütahya Dumlupınar University and the co-guest editor is Dr. Muharrem Kürşad YANGIL is from Kütahya Dumlupınar University.

   

   

  Dear Academicians, you can upload your articles through Online Manuscript Submission link upon forming it according to the academic writing format in For Writers section.

   

  Impact Factor OAJI: 0,201

  MIAR ICDS = 5.6

  Index Copernicus ICV 2016: 94,37Address :Keskustie 8 as 1 Kiiminki OULU FINLAND
Telephone :00358458092451 Fax :
Email :ijlaacademy@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri